Valitsus lihtsustab piiriülest liikumist Läti, Leedu ja Soomega

Kui Eestis on nakatumisnäit viimase kahe nädala jooksul 100 000 inimese kohta 38,38, siis Lätis oli see Euroopa Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskuse reedestel andmetel 7,6. Foto: Aare Lepaste

Valitsus leevendab 28. septembrist Lätist, Leedust ja Soomest põhjendatud juhtudel Eestisse saabujaile eneseisolatsiooni kohustust, et lihtsustada piiriülest liikumist ühtses majandusruumis.

Praeguse korra kohaselt tuleb Lätist, Leedust või Soomest Eestisse tulles jääda 14 päevaks eneseisolatsiooni, kui vastava riigi koroonaviirusesse nakatumise määr 100 000 elaniku kohta on 25 või rohkem.

25. septembril heaks kiidetud muudatuse kohaselt on Lätist, Leedust ja Soomest saabujad teatud juhtudel eneseisolatsioonist vabastatud ka siis, kui nende riikide nakatumismäär tõuseb üle 25. Neist riikidest Eestisse saabujad ei pea jääma kaheks nädalaks eneseisolatsiooni, juhul kui nad tulevad siia töötamiseks, õppimiseks, tervishoiuteenuse saamiseks, perekondlike sündmuste puhul või transiidi eesmärgil ning neil pole haigussümptomeid ega teadaolevat kokkupuudet nakkushaigega.

Teistest Euroopa Liidu ning Schengeni ala riikidest Eestisse reisimisel sõltub eneseisolatsiooni kohustus sellest, milline on konkreetses riigis koroonaviirusesse nakatunute suhtarv. Nendest riikidest tulijatele ei rakendu jätkuvalt liikumisvabaduse piirang siis, kui riigi viimase 14 päeva nakatumismäär 100 000 elaniku kohta jääb vahemikku 16–17,6 ega ole kahe viimase nädala jooksul kasvanud.

Ainsana Euroopas on Läti nakatumisnäitaja alla kümne

Euroopa Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskuse (ECDC) reedelõunastel andmetel on Läti ainus riik Euroopas, mille viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on alla 16, mis oli paljude riikide (sh Läti enda) reisipiirangute piiriks, vahendab ERR.

Läti nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta oli reedel ECDC andmetel 7,6. Üle 16 on vastav näitaja nüüd ka Soomes (16,5) ja Küprosel (16,7). Eesti nakatumisnäitaja oli reedese seisuga ECDC andmetel 35,9 (meie enda terviseameti andmetel 36,57).

Alla 50 (mis on Euroopa Komisjoni soovitatud uus reisimispiirangute piir) on see näitaja veel Lichtensteinil (20,8), Poolal (27,3), Saksamaal (28,2), Bulgaarial (28,2), Norral (28,7), Leedul (31,2), Itaalial (35,0), Rootsil (38,8), Kreekal (38,9), Slovakkial (47,8).

Euroopa kõrgeimad nakatumisnäitajad on Hispaanias (319,7), Tšehhis (243,8), Prantsusmaal (213,8). Üle 100 on nakatumisnäitaja ka Luksemburgis (174,3), Belgias (146,7), Hollandis (142,3), Maltal (140,4), Ungaris (122,1), Austrias (110,6), Taanis (103,2).

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga