Seeder ja Sibul: Isamaa liikmehääletuse tulemused on usaldusväärsed


Eile Õhtulehes ilmunud artikkel seadis kahtluse alla Isamaa Erakonna liikmete hääletuse, millega pikendati erakonna juhatuse volitusi kuni ühe aasta võrra. Õhtulehes esitatud süüdistused on tänaseks ümber lükatud ning oma kirjas erakonna liikmete rõhutavad Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ja peasekretär Priit Sibul, et eelmise nädala jooksul toimunud e-hääletus oli igati seaduslik ja korrektselt läbi viidud ning hääletustulemused usaldusväärsed.

Eesti Uudised avaldavad Seederi ja Sibula poolt erakonna liikmetele saadetud kirja täies mahus.

Head erakonnakaaslased

Igasugused hääletused põhinevad ennekõike usaldusel. Eilne ja tänane Õhtulehe artikkel üritab alusetult varju heita meie ühisele otsusele pikendada erakonna eestseisuse mandaati kuni ühe aasta võrra seoses koroonaviiruse levikust tingitud piirangutega.

Oleme koos erakonna eestseisuse ja erakonna ametnikega seisnud selle eest, et hääletamisprotsess oleks võimalikult läbipaistev. Hääletuse protokoll koos lisadega, kus olid tuvastatavad kõigi hääletanute nimed ja hääletustulemused saadeti kõigile Isamaa liikmetele reedel (23.04.2021) pärast eestseisuse koosolekut.

Tegemist ei olnud salajase hääletusega, vaid see oli avatud kõikidele erakonna liikmetele. See tähendab, et ligi 7700 liikmel oli võimalik kontrollida hääletustulemusi ning antud poolt ja vastuhääli. Kõik hääletanud said ka automaatse kinnituskirja, mille alusel enda poolt antud häält kontrollida. Lisaks viisid erakonna kontori töötajad enne protokolli kinnitamist läbi tehnilise kontrolli ning helistasid hääletanud inimesed juhuvalimi alusel läbi, mis välistas topelthääletused ja muud ebatäpsused.

Tänase päeva seisuga  ei ole Isamaa Erakonnale laekunud tagasisidet üheltki erakonna liikmelt, mis annaks alust väita, et hääletusvõimalust oleks kuritarvitatud. Õhtulehes välja toodud üksikuid anomaaliaid oleme kontrollinud ning pettust me nende põhjal tuvastanud ei ole.

Eelmise nädala jooksul toimunud e-hääletus oli igati seaduslik ja korrektselt läbi viidud ning hääletustulemused usaldusväärsed. Täname Teid kõiki osalemise eest ning soovime, et osaleksite ka edaspidi aktiivselt erakonnale oluliste otsuste langetamisel.


Lisalugu: Millised olid Õhtulehe süüdistused?

  • Õhtulehe tõi näitena ühe Tallinnas elava pensioniealise proua, kes väidetavalt hääletusel ei osalenud. Proua kinnitas esmaspäeval (26.04) Õhtulehele ja erakonna kontorile saadetud kirjas, et osales hääletusel. 
  • Õhtulehe teine näide puudutas erakonna liiget, kes ei olevat Isamaa Erakonda kunagi astunud. Sama liige kinnitas esmaspäeva (26.04) õhtul Õhtulehele, et ta on erakonna liige ning osales hääletusel.
  • Kolmandana toob Õhtuleht näitena isiku, kes lahkus erakonnast 2013. aastal ning kelle antud hääl kajastub kõigile Isamaa liikmetele saadetud hääletusprotokollis. Isiku liikmelisus äriregistris ei kajastu. 2013. aastal erakonnast lahkunud liige taasliitus erakonnaga 2021. aasta veebruaris ning tegemist on Isamaa liikmega. 

Isamaa erakonna liikmete elektrooniline hääletus toimus ajavahemikul 15.-22. aprillini. Liige sai hääletada, kas ta toetab või ei toeta Isamaa erakonna juhatuse liikmete ametiaja pikendamist kuni 11. maini 2022. Volituste pikendamist toetas 1004 erakonna liiget ehk 87% hääletanutest ja vastu olid 155 erakonna liiget, kes moodustasid hääletusel osalenutest 13%.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga