Riik toetab omastehooldajate ja erivajadustega inimeste abistamist

Toetust saavad projektid, mis pakuvad sihtgrupile koduteenust, tugiisikuid, isiklikke abistajaid, üldhooldusteenust väljaspool kodu, nõustamist, tugigruppe ning integreeritud hoolekandeteenuseid. Foto: Aare Lepaste

10. augustist on avatud Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste taotlusvoor, mille eesmärk on parandada töövõimalusi erivajadustega inimestele ja kodus lähedasi hooldavatele tööealistele inimestele. Samuti toetatakse toimetulekuraskustes inimesi.

Toetust saavad need projektid, mis pakuvad sihtgrupile koduteenust, tugiisikuid, isiklikke abistajaid, üldhooldusteenust väljaspool kodu, nõustamist, tugigruppe ning integreeritud hoolekandeteenuseid.

Toetust saavad taotleda kohalike omavalitsuste üksused, juriidilised isikud ja riigiasutused. Kui taotlejaks on muu isik kui kohaliku omavalitsuse üksus, peab taotleja partnerina kaasama vähemalt need kohalikud omavalitsuse üksused, mille territooriumil hakatakse teenust osutama. Kokku jagatakse toetusi viie miljoni euro ulatuses. Vähim toetussumma projekti kohta on 50 000 eurot ja suurim 300 000 eurot.

RTK tööelu talituse juhataja Üle Luide sõnul arvestati taotlusvooru loomisel sellega, et puudega ja vanemaealiste inimese osakaal on piirkonniti erinev. Sel korral vähenes omaosaluse määr kümne protsendi võrra nendele omavalitsustele, kus puude raskusastmega ning 65-aastaste ja vanemate elanike osakaal on üle 30 protsendi.

„Soovime, et toetuse abil paraneksid Eestis hoolduskoormusega inimeste võimalused tööturule siseneda, seal jätkata ja samuti tõsta erivajadustega inimeste madalat tööhõivemäära,“ lisas Luide.

Toetust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja meedet haldavad sotsiaalministeerium ning Riigi Tugiteenuste Keskus. Taotlemisest huvitatud asutustele korraldab RTK septembris infopäeva. Info meetme kohta on ka kodulehel https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/tooelu-ja-hoolekanne/hoolekanne, kuhu ilmub jooksvalt ka täpsem teave infopäeva toimumise kohta.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga