Toetust saavad projektid, mis pakuvad sihtgrupile koduteenust, tugiisikuid, isiklikke abistajaid, üldhooldusteenust väljaspool kodu, nõustamist, tugigruppe ning integreeritud hoolekandeteenuseid. Foto: Aare Lepaste

Riik toetab omastehooldajate ja erivajadustega inimeste abistamist

10. augustist on avatud Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste taotlusvoor, mille eesmärk on parandada töövõimalusi erivajadustega inimestele

Vaata edasi