Jan Trei: tugev ja sõltumatu kohalik meedia on demokraatlikus protsessis hädavajalik

Jan Trei hinnangul on tugeva ja kvaliteetse ajakirjanduse säilitamiseks kõikidel tasanditel vaja tugimeetmeid, eelkõige kohalike ja piirkondlike meediaettevõtete püsimajäämise tagamiseks. Foto: Eesti Linnade ja Valdade Liit

Euroopa Parlamendi mõjukas ajakiri The Parliament avaldas Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liikme Jan Trei (Isamaa) raportist ,,Meedia digikümendil: tegevuskava” kokkuvõtva artikli.

Jan Trei (EPP, EE) on Regioonide Komitee liige, esindades komitees Eestit Viimsi valla volikogu liikmena.

Tugev ja sõltumatu kohalik meedia on demokraatlikus protsessis hädavajalik, kuid praegu on kohalik meedia meil närbumisohus. EL peab tagama, et kohalik meedia saab vajalikku tuge, väidab Jan Trei.

Uudiste lugemine ja infoga kursis püsimine on elu lahutamatu osa, kuid pandeemia on senist elu muutnud. Kuna siseruumides veedetakse rohkem aega ning piiranguid pidevalt muudetakse, on inimesed kõikjal Euroopas, nii linnas kui maal, pöördunud teabe otsimiseks meedia poole rohkem kui kunagi varem.

Covid19 kriis on selgelt välja toonud vajaduse tugeva ajakirjanduse kui institutsiooni järele, mis annaks ühiskonnale tasakaalustatud ja faktidel põhinevat informatsiooni. Samal ajal on kriisist põhjustatud majanduslangus ohustanud meedia võimet viia ellu oma vastutustundlikku rolli. Kirjastamisel on reklaamitulud langenud 2020. aasta II kvartali üldiste sulgemiste ajal 30-80 protsenti ja televisioonil 20 protsenti.

Euroopa väikestel ja keskmise suurusega meediaettevõtetel on tõsised likviidsusprobleemid, samal ajal tööpuudus selles sektoris on suurenenud. Nende raskuste tõttu – eriti kohalikul ja piirkondlikul tasandil – on meediakanalid lõpetanud tegevuse, mis võib väiksed turud viia kõrbemiseni.

See on murettekitav, kuna kohalik meedia esindab piirkondade mitmekesisust ja aitab inimestel tunda end kogukonna osana. Lisaks on kohalike ja piirkondlike vahendajate üks roll luua kvaliteetset, terviklikku ja kriitilist ajakirjandust valitsuste ja avalike suhete teemal, tehes seda objektiivselt ja täpselt, andes seeläbi kohalikele inimestele teadmised – ja võimaluse – nendel teemadel seisukohtade võtmiseks, poliitilist osalust edendades.

Sõltumatu kohalik meedia on demokraatia selgroog

Euroopa kodanikel on õigus saada teavet neile murettekitavatel teemadel, kui tekib kohalik või piirkondlik meediavaakum, jäävad nad sellest õigusest aga ilma, see on ära võetud. Omakorda on sel mõju demokraatiale, mis on kahjuks juba ohustatud desinformatsioonikampaaniate ja võltsuudiste levitamise poolt.

Sõltumatu kohalik meedia on demokraatia selgroog ja seda tuleb toetada. Uurivate ajakirjanike Daphne Caruana Galizia Maltal ning Slovakkias asuva Jan Kuciaki ja tema peigmehe Martina Kusnirova mõrvad on tunnistus sellest, et ajakirjandus tegelikult on oluline ja miks on seda vaja toetada kõigil tasanditel igal võimalikul viisil. Tähtis on, et seda tehakse aga asjakohaselt, ilma usaldusväärsust kahjustamata. Meedia usaldusväärsus püsib või langeb, olenedes selle sõltumatusest ja sõnavabadusest. See vastandub situatsioonidele, kus valitsus- või valitsusväline organ saab ise otsustada, milline sisu on usaldusväärne, kuidas kontrollitakse platvormidele juurdepääsu ja milline sisu on prioriteetne.

Eelmise aasta detsembris avaldas Euroopa Komisjon teatise „Euroopa meedia digitaalsel kümnendil: tegevuskava taaste- ja ümberkujundamise toetamiseks!” Regioonide Komitee sotsiaalpoliitika, hariduse ning tööhõive, teadusuuringute ja kultuurikomisjon määras mind raportööriks, et Euroopas valitud esindajad saaksid avaldada oma seisukohti ja soovitusi kohaliku ja piirkondliku ajakirjanduse kaitsmise kohta.

Vajalikud on tugimeetmed

Usume, et kvaliteetset ajakirjandust pakkuva meedia sõltumatuse ja mitmekesisuse kaitsmine peab olema peamine poliitiline eesmärk, mida tuleb ka selle tegevuskava kontekstis rõhutada. Erilist tähelepanu tuleb pöörata väikeste riikide eriolukorrale, kus nende väikeste turgude ja eriliste olude tõttu on kohaliku ja piirkondliku meedia ressursid sageli piiratud. See kehtib eriti nende kohta, mis on seotud EL-i vähemuskeeltega või sisserändajate rühmadele omaste Euroopa-väliste keeltega. Kahjuks ei võeta tegevuskavades seda arvesse ja see kriitiline probleem tuleb lahendada.

Seega tugeva ja kvaliteetse ajakirjanduse säilitamiseks kõikidel tasanditel on vaja tugimeetmeid, eelkõige kohalike ja piirkondlike meediaettevõtete püsimajäämise tagamiseks. Sellega seoses soovitatakse minu raportis Euroopa Komisjonil välja töötada tulevaks perioodiks 2021-2027 konkreetsed meetmed kohaliku ja piirkondliku meedia toetamiseks EL-i vahenditest. Paljudes liikmesriikides on piirkondadel vastutus meedia ja kultuurisektori reguleerimise ja toetamise eest. Seetõttu peab see sektor hõlmama ka mitmetasandilist valitsemist. Komisjon ja riikide valitsused peaksid neid kohalikke ja piirkondlikke pädevusi täielikult tunnustama ning hõlbustama struktureeritud dialoogis kohalike ja piirkondlike omavalitsuste osalemist tegevuskavas sätestatud konkreetsete meetmete üle.

Kokkuvõtteks, see tegevuskava võib olla vahend kohaliku ja piirkondliku meedia ümberkujundamiseks ja võimestamiseks. Tegelikult tunnistab meedium piirkondlike ja isegi kohalike innovatsioonistrateegiate ja aruka spetsialiseerumise erilist väärtust audiovisuaalses ja meediasektoris, kuna need toovad kaasa innovaatilisi suundumusi ja avaldavad kõrvalmõjusid muudele avaliku poliitika ja majandustegevuse põhivaldkondadele. Kui räägime Euroopa tulevikust, demokraatia tugevdamisest ja taastumisest, ei saa me unustada üht demokraatia alustala, mis võib kaasa aidata ka uute töökohtade ja võimaluste loomisel üha kasvavas digitaalses keskkonnas.

Originaalartiklit inglise keeles saab lugeda siit

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga