Tallinna volikogu Isamaa fraktsioon: Tallinnas tuleb minna üle eestikeelsele haridusele

Aabits Foto: Scanpix/Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Tallinna Linnavolikogu Isamaa fraktsiooni eelnõu, millega antakse linnavalitsusele ülesanne minna Tallinna munitsipaalkoolides üle eestikeelsele aineõppele 6 aasta jooksul, on päevakorras volikogu 6. veebruari istungil.

„Me ei saa jätkata tänases olukorras, kus me taastoodame kakskeelset ühiskonda. Mitmed omavalitsused üle Eesti on täna lõpetamas venekeelse hariduse andmist ning minemas üle täielikule eestikeelsele aineõppele. Ka Tallinn peaks siin eeskuju näitama, arvestades, et siin on probleemid selle valdkonnaga suuremad kui mõnes teises omavalitsuses,“ ütles Mart Luik.

„Täna me näeme, et kehvemas olukorras nii tööturul kui üldisemas sotsiaalses plaanis on just need inimesed, kes ei valda eesti keelt. Omalt poolt peame me tegema kõik, et selline ebavõrdsus kaotada. Peame pakkuma kvaliteetset eestikeelset haridust, alustades seda juba lasteaedadest. Lisaks lastele, peame me tuge pakkuma ka lapsevanematele, et ei tekiks olukorda, kus vanemad jäävad hätta ning on lapsest keeleliselt ära lõigatud,“ märkis Luik.

Üleminek eestikeelsele haridusele on veninud juba aastakümneid. Tänaseks on riik seadnud kohustuse õppida gümnaasiumiastmes 60/40 süsteemi järgi mõningaid aineid eesti keeles. Peamisteks kitsaskohtadeks selle süsteemi laiendamisel on puudus õpetajatest, kes õpetaksid vene koolides. Tallinn on Eesti mõttes erilises seisus, sest tegemist on suurima tõmbekeskusega ning see loob hea eelduse eestikeelsele õppele üleminekuks. Lisaks on linnal olemas piisavad vahendid, et tagada õpetajate jaoks vajalik ettevalmistus.

„Meie asjatundjate hinnangul on 6 aastat piisav aeg, et Tallinnas järk-järgult minna üle täielikule eestikeelsele õppele. Haridusameti ülesanne on töötada välja konkreetne plaan, kuidas üleminek reaalselt toimub, pidades silmas lõpptähtaega. Loomulikult peab konkreetne tegevuskava sündima koostöös inimestega, kes hakkavad seda igapäevaselt ellu viima,“ sõnas Luik.

Isamaa seisab eesti keele elujõulisuse ja püsima jäämise eest. Novembris võttis Isamaa volikogu vastu avalduse, mis seadis sihiks eestikeelsele õppele ülemineku kõigis Eesti omavalitsustes.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga