Riigikontroll: ministeerium toetas mitmeid ühinguid valest eelarvest

Zürich Pride Festival paraadi osalejad. FOTO: REUTERS/Arnd Wiegmann

Riigikontroll tuvastas, et sotsiaalministeerium eksis, kui maksis Eesti LGBT Ühingule, portaali “Feministeerium” haldavale MTÜ Oma Tuba, SA Eesti Inimõiguste Keskusele, SA Poliitikuauuringute Keskusele Praxis ja MTÜ-le Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus toetusi hasartmängumaksust laekunud rahast.

“Dokumentidega tutvumise põhjal tuvastasime, et toetusi [kõnealuste ühingute] projektidele […] oleks olnud õige maksta mitte hasartmängumaksu laekumistest pärinevatest summadest, vaid sotsiaalministeeriumi muust eelarverahast, sest nende projektide sisu ei paigutu hasartmängumaksu seaduses ette antud kasutusalade loetelu alla. Riigikontrolli hinnangul on hasartmängumaksu seaduses nimetatud kasutusalade loetelu selgelt piiritletud ja kinnine,” märgib riigikontroll 6. veebruaril sotsiaalministeeriumile saadetud märgukirjas.

Seejuures juhib riigikontroll tähelepanu, et rahastamisettepanekud esitanud sotsiaalministeerium ja toona rahastamisotsuseid langetanud Hasartmängumaksu Nõukogu ei ole ka ise neid projekte määratlenud kuuluvaks ühegi hasartmängumaksu seaduses nimetatud kasutusala alla. Samuti pole ükski viiest kõnealusest rahastamistaotluse esitajast oma projekti peamise eesmärgina ega peamiste sihtrühmadena välja toonud hasartmängumaksu seaduses määratletud kasutusalasid.

“Kokkuvõtvalt on riigikontroll seisukohal, et kuigi võrdse kohtlemise ja soolise võrdõiguslikkuse edendamine on sotsiaalministeeriumi ülesanne, ei olnud ministeeriumi ettepanekul ja Hasartmängumaksu Nõukogu otsusel hasartmängumaksu laekumistest eespool nimetatud viiele projektile toetuste eraldamine kooskõlas hasartmängumaksu seadusega. Kui seadus näeb ette raha kasutamisel sihtotstarbe, tuleb sellest ka lähtuda,” toonitab riigikontroll.

Seejuures rõhutatakse märgukirjas, et riigikogu määratletud konkreetsete valdkondade või gruppide laiendamine sotsiaalministeeriumi poolt riigikontrollile saadetud vastuses kirjeldatud viisil võiks “utreerides viia tõlgenduseni, et raha võib kasutada mis tahes eluvaldkonnas, kui leida/tekitada sihtrühmaga vähimgi seos.”

“Sellise loogika kasutamise puhul muutuks aga üldse sisutühjaks mis tahes seaduse tasemel raha sihtotstarbelisuse määratlemine konkreetsete eesmärkide täitmiseks. Lisaks tuleb sellisel lähenemisel arvestada ka otseselt loetletud sihtrühmade huvidega, sest sihtrühmi laiendades muutub väiksemaks nende võimalus toetust saada,” märkis riigikontroll.

Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) tellimusel LEADELL Pilv Advokaadibüroo poolt koostatud analüüsis toonitatakse, et hasartmängumaksu seaduse kohaselt võib hasartmängumaksust laekunud rahaga toetada sotsiaalministeeriumi kaudu üksnes niisuguseid projekte, mis on mõeldud meditsiini, hoolekande, perede, vanurite, puuetega inimeste või hasartmängusõltuvusega inimestega seotud tegevuste toetamiseks.

SAPTK-i juhatuse esimehe Varro Vooglaiu sõnul kinnitab riigikontrolli analüüs ühemõtteliselt, et sotsiaalministeerium on aastaid kasutatud sadu tuhandeid eurosid hasartmängumaksust laekunud raha teatud ideoloogilise suunitlusega ühingute rahastamiseks viisil, mis on otseselt seadusevastane.

“Siin ei ole enam küsimus selles, kas homo- ja sooideoloogiat ning radikaalset feminismi propageerivate ühingute riiklik rahastamine on kellegi arvates hea mõte või mitte. Küsimus on selles, et sadu tuhandeid eurosid maksumaksjate raha jagatakse ideoloogilistele ühingutele otseselt ilma seadusliku aluseta. Võiksime ju ilmavaatelistest erimeelsustest hoolimata kõik nõustuda, et niisugune asi on lubamatu, sõltumata sellest, millist ideoloogilist programmi nõnda toetatakse ja edendatakse,” toonitas ta.

“Olukord on tegelikult skandaalne, sest raha, mis oleks pidanud minema näiteks puuetega inimeste, vanurite või perede toetamiseks, on läinud väga suurtes summades ideoloogiliseks propagandaks ja lobitööks,” lisas ta.

SAPTK pöördus vastava märgukirjaga riigikontrolli poole mullu 10. detsembril ja juhtis tähelepanu, et sotsiaalministeeriumi poolt 2019. aastal ligi veerandi miljoni euro ulatuses toetuse eraldamine MTÜ-le Eesti LGBT Ühing, SA-le Eesti Inimõiguste Keskus ja portaali Feministeerium haldavale MTÜ-le Oma Tuba on ühemõtteliselt vastuolus raha eraldamise aluseks oleva hasartmängumaksu seadusega.

Sisu poolest sama pöördumise saatis SAPTK 2. jaanuaril ka valitsusele, et see teeks järelevalvet sotsiaalministeeriumi poolt hasartmängumaksust laekunud raha kasutamise seaduspärasuse üle. Vaatamata mitmetele ministritele isiklikult tehtud meeldetuletustele, ei ole SAPTK enam kui 30 päeva jooksul valitsuselt mingit vastust laekunud. Muuhulgas on jäetud vastamata ettepanekule mitte maksta uusi toetusi kõnealustele ühingtele välja enne, kui riigikontrolli menetlus on tulemuseni jõudnud.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga