Justiitsminister tahab erakondade rahastamise karmimat kontrolli

Justiitsminister Raivo Aeg. FOTO: EERO VABAMÄGI/POSTIMEES

Justiitsminister Raivo Aeg allkirjastas ettepaneku karmistada kontrolli erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide rahastamise üle, võrreldes riigikogu menetluses oleva erakondade rahastamist puudutava eelnõuga. 

„Tulenevalt erakondade tähtsast rollist esindusdemokraatia elluviimisel ning avalike vahendite osakaalu suurt määra parlamendierakondade rahastamisel, pean väga oluliseks tõhusat ja erapooletut järelevalvet erakondade rahastamise üle,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg. „Riigikontrollil on selleks vajalik professionaalsus ja usaldusväärus ühiskonnas olemas.“

Justiitsministeerium tõi oma kirjas valitsusele välja asjaolud, millele võiks eelnõu edasisel menetlemisel riigikogus tähelepanu pöörata.

Rahastamise nõuete rikkumise eest ettekirjutuse tegemise osas ei poolda justiitsministeerium maksimaalse kolme aasta pikkuse tähtaja kehtestamist, mis tähendaks, et alates 1. jaanuarist 2021 ei saaks haldusorgan teha ettekirjutusi rikkumiste eest, mis on toime pandud rohkem kui 3 aastat tagasi.

„Küsimus on selles, et 3aastane tähtaeg on lühem kui üks riigikogu valimistsükkel ja ERJK tegevus on näidanud, et mõningad rikkumised võivad teatavaks saada mitmeid aastaid hiljem. Pooldan ka edaspidi lähtuda haldusmenetluse seadusest tulenevast mõistlikust menetlusajast ning ei pea vajalikuks selles osas seaduse muutmist,“ rõhutas minister.

Samuti on justiitsministeeriumi hinnangul oluline tagada, et erakondade rahastamise järelevalve ülesande andmisel riigikontrollile oleks sellel võimalik pooleli jäänud menetlusi jätkata ja soovitab vaidluste vältimiseks ning õigusselguse tagamiseks vastavad sätted ka järelevalveorgani muutmise eelnõusse sisse kirjutada. „Sarnaselt on varem tehtud ka siis, kui põllumajandusamet ning veterinaar- ja toiduamet korraldati ümber põllumajandus- ja toiduametiks.“

„Erakondade rahastamise järelevalve ülesande panemisel riigikontrollile tuleb hinnata, kas see on kooskõlas talle põhiseadusega pandud ülesannetega. Lisaks tuleb analüüsida, kas riigikontroll saab teostada järelevalvet kõigi erakonnaseaduses välja toodud tuluallikate üle, mis on lisaks riigieelarvelisele eraldisele ka liikmemaksud, annetused ja tulu erakonna varaga tehtud tehingutelt,“ selgitas Aeg.

Minister viitas oma kirjas ka õiguskantsleri varasemale seisukohale, et riigikontrollil on olemas vajalik sõltumatus, mandaat, volitused, rahalised vahendid ja personal rahastamise tõhusaks kontrollimiseks.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga