Suvel Iraaki missioonile minev Kaitseliidu üksus läbis Võrumaal lõpuharjutuse

ESTGUARD 4 võitlejad lõpuharjutusel Vastseliinas. Foto: Aare Lepaste

Võrumaal lõppes 26. märtsil Iraaki välisoperatsioonile suunduva Kaitseliidu väekaitserühma ESTGUARD 4 lõpuharjutus. Õppuse käigus harjutati muu hulgas VIP eskorti, tegevust konvoi varitsusse sattumisel ning tegevusi rahvamasside ohjeldamisel.

ESTGUARD 4 rühmaülem leitnant Sven Luik ütles Eesti Uudistele, et 22.-26. märtsini kestnud lõpuharjutus täitis eesmärgi ja kõik sujus plaanikohaselt. „Saime selgeks kuhumaani me väljaõppega jõudnud oleme ning ühtlasi selgus ka vajakajäämisi, mida tuleb enne Iraaki suundumist veel harjutada. Just see aga lõpuharjutuse eesmärk oligi,“ ütles Luik, kelle hinnangul olid viis päeva kestnud harjutused korraldusmeeskonna poolt väga hästi ette valmistatud.

„Üllatavalt hästi said oma osaga hakkama meile vastutegevust pakkunud ajateenijad. Omaette saab ära märkida Kaitseliidu Põlva maleva organiseeritud vastutegevust Vastseliinas. Meiega missioonile suunduva vanemveebel Kaido Arulepa kamraadid Põlva malevast esitasid tõsiseid väljakutseid. Oli mitmeid üllatavaid momente ja meie mehed, kes Vastseliinas toimunud harjutuse läbi tegid, andsid selle kohta väga positiivset tagasisidet,“ rääkis Sven Luik.

Rühmaülema sõnul on Iraaki suunduva üksuse motivatsioon pärast lõpuharjutust suurepärane. „ESTGUARD on moodustatud Kaitseliidu baasil ja kaitseliitlased ongi teadupärast kõrgelt motiveeritud,“ märkis Sven Luik.

Pidev valmisolek riiki teenida

Kaitseliidule annab osalus välisoperatsioonil võimaluse testida oma väljaõpet ja oskusi. Paljud ülesanded, mida Kaitseliit operatsioonil täidab, on samad, mida täidetakse ka Eestis kriisiolukorras – objektide ja konvoide julgestamine, patrullid. Lisaks annab välisoperatsioonil osalemine hea võimaluse testida oma oskusi reaalse operatsiooni olukorras rahvusvahelise üksuse koosseisus.

„ESTGUARD 4 võitlejad on väljaõppe käigus näidanud, et ei jää millegi poolest alla tavaliselt välismissioone mehitavatest Scoutspataljoni sõduritest. Ehkki kaitseliitlaste peamiseks ülesandeks on olla valmis Eesti kaitsmiseks omal maal, saavad nad väga hästi hakkama ka väljaspool,” ütles Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi.

Riigikogu liikme ja väliskomisjoni aseesimehe Jüri Luige (Isamaa) sõnul näitab Kaitseliidu baasil moodustatud üksuse saatmine kriisipiirkonda kaitseliitlaste kõrget professionaalsust ja pidevat valmisolekut oma riiki teenida.

„Tegu on tõeliste patriootidega, kes on valmis täitma keerulisi ülesandeid relvaga käes ja oma elu ohtu seades. Kaitseliit tagab Eesti julgeolekut väga mitmel viisil. Suure epideemia ajal on Kaitseliidu ja tema organisatsioonide liikmed mänginud olulist rolli koroonavastases võitluses. Selle eest neile suur tänu!“ tunnustas Jüri Luik.

Kõik Iraaki suunduvad üksuse võitlejad on Kaitseliidu tegevliikmed 13-st erinevast malevast. Üksuse koosseisus on ka mitmeid varasema välisoperatsiooni kogemusega sõdureid, nii kaitseväe kui Kaitseliidu missiooniüksustest. Üksuse noorim liige on 20-aastane ning vanim 48.

ESTGUARD 4 väekaitserühm on osa NATO Iraagi missioonist (NMI), mis nõustab ja toetab Iraagi julgeolekujõudusid. NATO lõi missiooni 2018.a oktoobris, missiooni suurus on 500 kaitseväelast sh instruktorid, nõunikud ja toetav personal nii NATO kui ka partnerriikides sh Austraaliast, Soomest ja Rootsist. NATO missiooni väekaitserühma ülesandeks on missioonil teenivate isikute julgestamine ja eskort nende külastatavatele objektidele, samuti objektide julgestamine.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga