Rahvastikuminister Riina Solman ja sotsiaalminister Tanel Kiik tutvusid Tallinna perelepitusteenusega  

Sotsiaalminister ja rahvastikuminister peresõbralikke tööandjaid tunnustamas. 17.10.2019 FOTO: Arno Mikkor

Rahvastikuminister Riina Solman ja sotsiaalminister Tanel Kiik tutvusid Tallinna Perekeskuses pakutava perelepitusteenusega. Visiit oli seotud neljapäevasel Vabariigi Valitsuse kabinetiistungil arutlusele tuleva rahvastikuministri ettepanekuga töötada välja riiklik perelepitussüsteem, et kindlustada perelepituse teenuse ühtlane kättesaadavus üle Eesti, tagamaks laste huvid ning vähendada kohtute koormust.

Ministrid külastasid 7. jaanuaril Tallinna Perekeskust, et tutvuda perekeskuse tegemistega ning arutada võimalikke teenuste arendusi.

Ühe olulise teemana arutati perelepituse teenuse toimimise üle, mis hõlmab eelkõige lahku läinud paaride vanemluse lepitust. Kohtumisel tõdeti, et lapsele on oluline ja parim, et tema vanemad suudaksid olla dialoogis ning leppida kokku last puudutavates küsimustes kohtuväliselt. “Perelepitusteenuse arenduse seisukohalt on oluline spetsialistide kaasamine ja nende tööalase kogemusega arvestamine. Nende abiga jõuavad paljud pered vajalike lahendusteni,“ tõdes rahvastikuminister Solman.

Pikad ja keerulised kohtuprotsessid mõjuvad lastele negatiivselt ja võivad lõppeda tihti vaimse tervise häirete, õpiraskuste, koolist väljalangemise, käitumisraskuste jms sümptomitega. Seetõttu on lapse huvidest lähtuvalt oluline, et lapsevanemad suudavad sõlmida last puudutavates küsimustes kokkulepped võimalikult rahumeelselt, kaasates vajadusel kolmanda osapoole, kelleks on  vastava väljaõppe saanud perelepitaja.

Tallinna Perekeskus pakub perelepitusteenust majanduslikult mitte toimetulevatele lahutavatele ja lahku läinud peredele, kelle suunavad teenusele Tallinna linnaosa lastekaitse spetsialistid. 2019. a suunati teenusele 63 paari.

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on oluline, et perelepitus aitab leida tüliküsimustes konsensust, keskendudes eelkõige laste huvidele ja vajadustele. “Perelepitaja abil on lapsevanematel võimalik jõuda parimate kokkulepeteni, mis arvestavad nii laste arenguliste vajadustega kui ka võtavad arvesse kogu pere olukorda. Eestis loodava riikliku perelepitussüsteemi puhul on oluline, et teenus oleks kvaliteetne ja kättesaadav üle-eestiliselt ning ka riigi poolt toetatud.“

Solman tutvustab homme Vabariigi Valitsusele perelepitusteenuse analüüsi tulemusi ja rahvastiku-, sotsiaal- ja justiitsministri koostöös valminud ettepanekuid riikliku perelepituse süsteemi loomiseks. „Näen, et riikliku perelepitusteenuse loomisega on võimalik luua süsteem, mis ühtlustaks praegust teenuse kättesaadavust oluliselt. Seni on perelepitaja teenuse eest tasunud kohalikud omavalitsused või pered ise ja selle kättesaadavus on sageli sõltunud liiga palju osapoolte majanduslikest võimalustest.“

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga