Teine pensionisammas tuleb muuta vabatahtlikuks – nii arvab 61% kodanikest

Arutelu pensioni II samba üle on äratanud ka noorte huvi. Novembris toimus sellel teemal ka avalik debatt Tallinnas. FOTO: Kristo-Enn Vaga

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitluse põhjal pooldab pensioni teise samba vabatahtlikuks muutmist 61% täisealistest Eesti Vabariigi kodanikest. Küsitluse viis novembri lõpus läbi Turu-uuringute AS.
 
Erakond Isamaa eestvedamisel on 2019. aasta Riigikoguvalimiste eel ühiskonnas üheks oluliseks teemaks tõusnud Eesti pensionisüsteemi ning eelkõige selle teise samba ehk kogumispensioni tulevik. Erakonna üks valimislubadusi on muuta pensioni teise sambaga liitumine vabatahtlikuks.

Sellest tulenevalt uuris Ühiskonnauuringute Instituut, kuidas võimalikud valijad antud lubadusse suhtuvad ning mida nad teeksid oma pensionisambaga, kui see oleks vabatahtlik. Esimene vastajatele esitatud küsimus oli:

“Kas Teie arvates tuleks muuta pensioni teine sammas ehk kogumispension vabatahtlikuks?” 61% vastas antud küsimusele “Jah” või“Pigem jah”, 27% “Pigem ei” või “Ei” ning 12% “Ei oska öelda”. Vabatahtlikuks muutmise pooldajate osakaal jääb samaks, kui valimist eemaldada tänased pensioniealised.

Teiseks küsiti: “Mida teeksite Teie, kui pensioni teine sammas ehk kogumispension muudetaks vabatahtlikuks?” Antud küsimuse puhul oli vastajatel võimalik valida viie vastusevariandi vahel: Jätkaksin raha kogumist pensioni teise sambasse: 39% Investeeriksin pensioni teise sambasse kogunenud raha mujale: 22%  Lõpetaksin raha kogumise ja võtaks pensioniteisest sambast rahavälja: 17%  Pole liitunud pensioni teise sambaga: 13%  Ei oska öelda: 9% (Küsimuse tulemustena on esitatud ainult kuni 62-aastaste vastused, kuna pensioniealised enam pensioni ei kogu ning suurem osa neist pole liitunudpensioni teise sambaga).

Ettevõtja ning pensionianalüütiku Kristjan Järvani sõnul ei taha rahva enamus, et riik sunniks neid raha paigutama pensionifondidesse, mille nõrka kvaliteeti on tõdenud ka OECD raport. ” Järvan lisas, et kuna valdav osa rahvast sooviks sama raha kasutada investeerimiseks, siis see seab veelgi enam kahtluse alla riikliku sunni rakendamise vajalikkust ning kõrvalekallet vabaturumajandusest.

Küsitluse viis läbi Turu-uuringute AS 20.-25.novembrini, mille raames küsitleti veebikeskkonnas 1000 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on asutatud jaanuaris 2016. Ühiskonnauuringute Instituut on mõttekoda, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse. Turu-uuringute AS on erapooletu uuringufirma, mis tegutseb Eesti turul alates 1994. aastast. Ettevõtte omanikuks on Soome uuringufirma Taloustutkimus OY, millel on enam kui 40-aastane kogemus turu-uuringutealal.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga