Ministrid Aeg, Kiik, Laneman ja Solman on veendunud, et koostöös saab naistevastast vägivalda ennetada

Politseid teavitatakse mitmekümnetest perevägivallaga seotud juhtumitest päevas. Näiteks selline pilt külmikul pole vägivalla lahendamiseks väljakutse saanud patrullile sugugi haruldane. Foto: Aare Lepaste

25. november on rahvusvaheline naistevastase vägivalla vastu võitlemise päev, millega juhitakse tähelepanu vägivalla kahjudele naiste ja tüdrukute seas ning selle vähendamisele ja ennetamisele. Justiitsminister Raivo Aeg, sotsiaalminister Tanel Kiik, siseminister Alar Lanemann ja rahvastikuminister Riina Solman on veendunud, et koostöös saab naistevastast vägivalda ennetada.

Rahvastikuminister Riina Solman (Isamaa) märkis, et vägivald, ja just naistevastane, on ühiskonnas jätkuvalt suur probleem. „Politseid teavitatakse mitmekümnetest juhtumitest päevas. Perevägivalla puhul tuleb kindlasti abi otsida ja seda tuge leiab tänases süsteemis nii ohver kui ka vägivallatseja ise. Esimese sammu vägivallavaba elu suunas saab teha juba täna,“ ütles rahvastikuminister.

Siseminister Alar Laneman (EKRE) märkis, et perevägivalla ennetuse puhul on väga oluline märkamine, reageerimine ja selle ennetamine ning et abivajajad teaksid kuhu pöörduda ja saaksid kiiremas korras abi. Erinevate asutuste koostöös panustatakse siseministri sõnul igapäevaselt vägivalla ennetusse. „Hiljaaegu alustasid politsei ja ohvriabi vägivallatsejale suunatud pilootprojektiga, et ta võtaks oma teo eest vastutuse ja saaks võimalikult kiiresti pärast teo toimepanemist infot abisaamise võimaluste kohta. Projekti raames tehakse vägivallatsejaga esmane vestlus ja nõustamine, et motiveerida teda edaspidi vägivalda mitte kasutama.“

Eelmisel aastal registreeriti 4119 perevägivallakuritegu, ligi kolmandikul juhtudel oli pealtnägijaks või ohvriks laps. Enamus ohvreid on naised, kes olid vägivalda kannatanud juba pikka aega. „Perevägivalla puhul on lisaks kiirele reageerimisele ja ohvri abistamisele oluline tegeleda ka vägivallatsejaga, tema hoiakutega ja käitumisega, et peatada vägivalla jätkumine,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik (Keskerakond).

Tänavu maist on avatud telefoniliin 6606 077 nendele, kes soovivad loobuda vägivallast oma suhtes ja muuta enda käitumist turvalisemaks. Numbrile oodatakse helistama ka lähedasi, kes soovivad vägivallast loobujat toetada. „Uuringud näitavad, et pakkudes vägivallatsejale ärakuulamist, võimalust võtta vastutus oma tegude eest ning vajalikke teadmisi ja oskusi vägivallavabaks käitumiseks, väheneb tõenäosus selle kordumiseks,” lisas sotsiaalminister. “Kõige olulisem on, et märkaksime nii füüsilise kui vaimse perevägivalla ilminguid ning sekkuksime ja toetaksime ohvreid abi saamisel.”

„12. novembril võttis Riigikogu vastu kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030, mis seab riigi pikaajalised sihid vägivalla vähendamisel ja ohvrikesksel lähenemisel. Ohvri turvatunde taastamiseks on oluline erinevate asutuste ja valdkondade koostöö. Ohvriabiteenused ja taastava õiguse võimalused peavad olema kättesaadavad nii menetluse kestel kui ka väljaspool menetlust. Taastav õigus tähendab, et vägivallatseja puhul on oluline oma tegude tagajärgede mõistmine ning kannatanule kahju heastamine,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa).

Kuhu pöörduda

Hädaohu korral helista koheselt 112.

Kui oled kogenud vägivalda, oled mures enda või lähedase pärast, siis saad ööpäev läbi pöörduda ohvriabi kriisitelefonile 116 006 või kirjutada veebivestluse teel aadressil www.palunabi.ee

Kui oled mures enda vägivaldse käitumise pärast, siis saad pöörduda tugiliinile 660 6077. Tugiliin on avatud esmaspäevast reedeni, kella 10-16ni, nõu saab küsida ka e-posti teel tugiliin@sotsiaalkindlustusamet.ee

Kui oled mures mõne lapse heaolu pärast, siis helista lasteabitelefonile 116 111 või suhtle lasteabitelefoni nõustajatega kodulehel www.lasteabi.ee

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga