Isamaa noorteühendus: Isamaa seisukohti ei muudeta meedias erakonda kritiseerides

Isamaa Noorteühendus ResPublica

Isamaa Noorteühendus saatis erakonna eestseisusele pöördumise, milles rõhutatakse, et erakonna seni kehtinud demokraatlikult kujundatud seisukohti ei muudeta meedia vahendusel. Vaidlused ja eriarvamused tuleb lahendada lugupidavalt ning erimeelsuste korral tuleb keskenduda võimalikele lahendustele, mitte konkreetsetele isikutele.

Isamaa Noorteühendus ResPublica pöördumine Isamaa eestseisusele:


Erakonna seisukohad kujundatakse demokraatlikult ning eriarvamuste korral tuleb jääda lugupidavaks

Isamaa on demokraatlik erakond. Erakonna programmilised seisukohad on kujundatud ja otsused vastu võetud laiapõhjaliste arutelude käigus. Viise, kuidas neid eesmärke saavutada ei ole erakonna liikmed määratlenud.

8000 liikmega erakonnas on kindlasti liikmeid, kelle seisukohad erinevad üksikutes küsimustes erakonna programmilistest põhimõtetest. Erakonna liikmel on vastavalt põhikirja punktidele 5.1.4 ja 5.1.5 õigus pöörduda avalduste ja ettepanekutega erakonna juhtimisorganite poole ning tõstatada erakonna poliitikat puudutavaid küsimusi. Kui ühel liikmel või liikmeühendusel on soov muuta erakonna ametlikku seni kehtinud seisukohta siis on selleks ette nähtud vastavad õigused ja võimalused.

Erakonna seisukohti ei muudeta meedias kurtes või kritiseerides. Demokraatlikult kujundatud Isamaa seisukohti ei muudeta meedias erakonda kritiseerides. Soovitud muudatuste elluviimiseks tuleb need selgelt sõnastada ja otsida neile toetust erakonna sees.

Isamaa Noorteühendus taunib isikuvastaseid rünnakuid. Viimase kuue kuu jooksul on sagenenud olukorrad, kus üks või teine osapool ründab kas meedia või erakonna siselistide vahendusel enda erakonnakaaslast. Isamaa Noorteühendus on seisukohal, et selline teguviis nõrgestab erakonna kuvandit ja liikmete motivatsiooni erakonda panustada. Vaidlused ja eriarvamused tuleb lahendada lugupidavalt ning erimeelsuste korral tuleb keskenduda ideedele ja võimalikele lahendustele, mitte konkreetsetele isikutele.

Kutsume Isamaa eestseisust üles tagama, et eelnevalt loetletud põhimõtetest kinni peetakse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga