Isamaa Erakonna viie liikmeühenduse juhid ootavad presidendilt fookuse seadmist eesti rahvuse ja kultuuri kaitsmisele

Riigikogu Isamaa fraktsiooni ja Isamaa eestseisuse liikmed kohtusid Alar Karisega 23. augustil.

Isamaa Erakonna viie liikmeühenduse juhid kutsuvad avalikus pöördumises Alar Karist üles seadma presidendiametis fookusesse eesti rahvuse ja kultuuriruumi hoidmine.

Pöördumise allkirjastajad toonitavad Vabariigi Presidendi institutsiooni tähtsust inimeste hoiakute kujundamisel ning tuletavad presidendikandidaadile meelde, et eestlaste arvukuse vähenemine on meie riigi kõige põletavam probleem.

Isamaa aseesimehe, endise rahvastikuministri Riina Solmani sõnul elab Eesti täna rahvastikukriisis. „Eestlaste osakaal rahvastikus kahaneb. Eesti elu ja kultuuri jätkumiseks on laste saamine ja üleskasvatamine võtmetähtsusega. On elementaarne, et laste kasvatamist tuleb väärtustada võrdselt muu eneseteostusega ja seda igati toetada. Uuringud kinnitavad, et lapsevanemad soovivad lapsi enam, kui neid peredes täna sünnib,” lisas Solman, kes on ka Isamaa naiskogu IREN esimees.

Isamaa Kristliku ühenduse esimees Avo Üprus toonitab, et eesti kultuuri on võimatu vaadelda lahus kristlikust kultuuritraditsioonist. „Kiri algab kirikust, rahvas algab raamatust, on kirjutanud Hando Runnel. Kiriku ukselt sai alguse nii rahvuslik enesemääramine 19. sajandil kui ka laulev revolutsioon, mis taastas meie omariikluse. Nõukogude propaganda tuules on kristlus ka tänases Eestis rünnakute all. Kristluse, kui meie rahvuskultuuri ühe alustala väärtustamine peaks lahutamatult kuuluma presidendi rolli juurde,” märkis Üprus.

Isamaa liikmeühenduste pöördumisele on alla kirjutanud Ann Räämet (Isamaa Seenioride Kogu esimees), Avo Üprus (Isamaa Kristliku Ühenduse esimees), Juhani Jaeger (Isamaa Perede Ühenduse aseesimees), Riina Solman (Isamaa Naiskogu IREN esinaine) ja Tarmo Kruusimäe (Isamaa liikmeühenduse Rahvuslased esimees).

Isamaa Erakonna liikmeühenduste pöördumine

Vabariigi Presidendi institutsiooni roll nii siseriiklikult kui ka välissuhetes on olla Eesti põhiseaduse mõtte kandja. Põhiseadus on rahvahääletusel vastu võetud vankumatus tahtes kindlustada ja arendada oma riiki. Riigi areng sõltub riigivõimust, kohalikust omavalitsusest ja kodanikuühendustest, eelkõige aga iga kodaniku isiklikest tegudest ja hoiakutest. Hoiakute kujundamisel on Vabariigi Presidendi eeskuju olulisust võimatu üle hinnata.

Põhiseaduse preambul sõnastab meie riigi eksistentsi põhjusena eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Põhiseadus võtab riigi kaitse alla perekonna, kui rahva püsimise ja kasvamise aluse, ning annab riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole alla lasterikkad pered.

Põhiseaduse vastuvõtmisest möödub peagi kolmkümmend aastat. Eesti rahvuse kestlikkust ei ole need aastakümned aga parandanud: sündimus jääb Eestis ka täna oluliselt alla taastetaseme ning eestlaste osakaal rahvastikus väheneb. Meie riigi kõige põletavam probleem on oht eesti rahvuse, seega ka Eesti riigi säilimisele.

Eeltoodut arvesse võttes pöördume 30. septembril Riigikogus Vabariigi Presidendi ameti kandjaks kandideeriva Alar Karise poole soovitusega seada oma töös prioriteediks eesti rahvuse ja kultuuriruumi hoidmine. Ootame Vabariigi Presidendilt, et ta…
… ühendab oma sõnas ja teos Eesti rahvast ning vähendab lõhesid ühiskonnas,
… tunneb uhkust eesti rahvuse ja kultuuri üle ning väljendab seda nii kodu- kui ka välismaal,
… aktsepteerib Eestit kristliku kultuuriruumi osana ning väärtustab selle kultuuriruumi traditsioone,
… aitab igakülgselt kaasa lasterikkuse väärtustamisele,
… seisab selle eest, et Eesti perel oleks hea elada igas Eestimaa paigas,
… kõige eelöelduga aitab kaasa eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimisele läbi aegade.

Kommentaarid artiklile “Isamaa Erakonna viie liikmeühenduse juhid ootavad presidendilt fookuse seadmist eesti rahvuse ja kultuuri kaitsmisele

  • 28. aug. 2021 kell 11:37
    Permalink

    Reformierakonnaga tihedalt seotud Alar Karis on juba jõudnud neid eestlasi, kes käisid vabaduse eest seismas, harimatuteks tembeldada. Kas selline ongi kõigi inimeste president? Erakond Isamaa võiks selle üle mõelda.

    Vasta

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga