Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann pälvis Järvamaa Vapimärgi

Järvamaa Vapimärgi laureaat Pipi-Liis Siemann. Foto: Helje Mets

Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Priit Värk andis 15. veebruaril maakonna kõrgeima tunnustuse, Järvamaa Vapimärgi, Türi vallavanemale Pipi-Liis Siemannile (Isamaa).

Taotluse Pipi-Liis Siemannile vapimärgi andmiseks esitas Türi vallavolikogu esimees Andrus Eensoo, kelle sõnul on Pipi-Liis Siemannil pikaajaline ja oluline mõju Järvamaa arengus ning Järvamaa hea maine kasvatamisel. „Siemannil on kõrgharidus sotsiaaltöös. Sellele omaselt on ta alati oma töös seadnud esikohale inimese, olgu jutt abivajavast kogukonnaliikmest, arenguvõimalusi otsivast ettevõtjast või kogukonna eestvedajast, kultuuripärandit hoidjast või haridusuuenduste juurutajast,“ lisab Eensoo.

Pipi-Liis Siemann liikus Oisu valla sotsiaaltööspetsialisti ametist edasi Oisu, Kabala ja Türi valla ning Türi linna loodud MTÜ Lõuna-Järvamaa arendusühingu juhiks. Ühing koordineeris nelja omavalitsuse koostööd ja valmistas ette 2005. aastal toimunud omavalitsuste ühinemise. Siemann oli selle eduka ja Eestis toona nähtavalt edumeelse protsessi üks võtmeisikuid. Siemanni tasakaalukal juhtimisel toimus ka teine omavalitsuste ühinemine 2017. aastal.

Pipi-Liis Siemann on 2009. aastast valitud kõigisse Türi vallavolikogu kooseisudesse, 2012. aastast on ta Türi vallavanem. Tema töö Türi valla, Järvamaa Kutsehariduskeskuse, mittetulundusühingute, Järvamaa ühisettevõtete arendustöös on muljetavaldavalt tõhus. Keerukate olukordade lahendamisel on vapimärgi laureaat alati aus ja otsekohene, nii on olnud võimalik viia läbi reforme ja muudatusi, mis nii mõnigi kord on algselt pahameele osaliseks saanud. Head näited on Türile uue põhikooli ja spordihoone rajamine või Türi valla kodutoetuse sisseseadmine, millega on valda elama asunud üle saja uue elaniku. Siemann suudab ühtmoodi hästi kaasa rääkida nii haridusuuendustes ja sotsiaalhoolekandes kui ka ehitus- ja majandusküsimustes, teeb endale selgeks nii prügila kui haigla pidamise põhipunktid. Ta on arvamusliider, kui otsitakse üleriigilistes foorumites eksperti omavalitsusi puudutavatel teemadel.

Siemann on Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse aseesimees ja Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige.

Pipi-Liis on veendunud tervisedendaja, olles selles nii valdkonna arendaja ja eestvedaja kui ka praktik. Pipi-Liis Siemann on Kaitseliidu Järva maleva liige, lõpetanud sõduri baaskursuse ning osalenud suurõppusel Siil. Ta on Türi Rotary klubi esimene naisliige ning on praeguseks tõusnud klubi presidendi ametisse.

Pipi-Liis Siemann on toetav ja hooliv mõttekaaslane, hea sõber ja sooja südamega inimene. Tal on ühtehoidev pere, ta on suurepärane ema pere kolmele lapsele.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga