Alkoholi tõttu kannatab Eestis iga seitsmes pere

Rahvastikuminister Riina Solman. Foto: Siim Solman

Rahvastikuminister Riina Solman, riigikogu rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni juht Jaak Valge ja sotsiaalminister Tanel Kiik arutasid kolmepoolsel kohtumisel alkoholipoliitika tuleviku eesmärke ja alkoholi liigtarbimisest tingitud kahjude vähendamise võimalusi.

11.veebruaril toimunud kolmepoolsel kohtumisel tõdes Jaak Valge, et alkoholitarvitamise ulatus on Eestis jätkuvalt probleem. „Alkoholi liigtarvitamist on teadvustatud mitmes kohas eraldi, mis demonstreerib, et tegemist ei ole pseudoprobleemiga. On hea meel tõdeda, et praeguse võimuliidu osalised on otsustanud selle probleemi üle tõsiselt aru pidada,“ nentis Jaak Valge.

Ühiskonna hoiakud alkoholitarbimise suhtes mängivad olulist rolli, sh sõltuvuse kujunemisel ja abi otsimisel. Oluline on probleeme märgata enne nende süvenemist ning tugi peab olema kõigile kättesaadav. Üha tavapärasem on, et visiidil perearsti juurde arutatakse alkoholi tarvitamisega seotud riske tervisele ja vajadusel antakse nõu riskide vähendamiseks.

„Ühiskond saab oma hoiakute ja reeglitega väga palju sõltuvusest vabanemise protsessi toetada. Alkoholimüügi ja -reklaami piirangud, aktsiisid, teavituskampaaniad ja sõltuvusravi ning nõustamine on sõltuvuse ärahoidmiseks ja sellest vabanemiseks kõik olulised aspektid. Eestis kannatab alkoholi tõttu iga seitsmes pere, abi otsimise ja saamisega on lood aga jätkuvalt kehvad. Professionaalset tuge vajaks palju enam inimesi kui need, kes seda täna saavad. Alkoholipoliitikat peab vaatama laiemalt, kui ainult maksuaspektist ja selle kulusid ühiskonnale tuleb hinnata kompleksselt,“ selgitas Solman.

„Alkoholipoliitika peab lähtuma eelkõige tervise eesmärkidest. Alkoholist tingitud sotsiaalsed ja tervisekahjud lähevad ühiskonnale pikas perspektiivis kallimaks, kui selle majandusharu toodetud tulu,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Tervikliku alkoholipoliitika tulemusena on alkoholitarbimine viimase 10 aastaga vähenenud kolmandiku võrra ja alkoholist tingitud suremus 40%, kuid seatud eesmärkidest oleme veel kaugel. Alkoholi tarbimise ja kahjude vähendamiseks on vaja kõikide sektorite ühist ja järjepidevat pingutust.“

Terviklik alkoholipoliitika hõlmab WHO poolt koondatud ja soovitatud tõenduspõhiseid meetmeid kokku kümnes eri valdkonnas, sh tegevusi alkoholi kättesaadavuse ja müügiedenduse piiramiseks, salaalkoholi leviku tõkestamiseks, alkoholitarvitamise ja joobe kahjude vähendamiseks, joobes juhtimise ennetamiseks, teadlikkuse suurendamiseks, alkoholsõltuvuse ravi ja nõustamise võimaluste laiendamiseks, kohalike omavalitsuste tegevusi alkoholikahjude vähendamiseks, alkoholi tarbimise, tervisemõju ja alkoholipoliitika rakendamise ja tõhususe seiret ja hindamist ning hinna- ja maksupoliitikat.

Rahvastikuminister vastutab rahvastiku- ja perepoliitika kujundamise, rahvastikutoimingute koordineerimise ning usuasjade ja kodanikuühiskonna arengu eest. Rahvastikuministri portfelli eesmärk on rahvastiku kestlikkus ja areng. Selle eesmärgi poole liigume läbi peresõbraliku Eesti ja sidusa ühiskonna. Riina Solman on rahvastikuminister alates 29.04.2019.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga