Riina Solman: rahvastikuministri institutsiooni olemasolu tõi Eestile rahvusvahelist tunnustust

Ametist lahkuv rahvastikuminister Riina Solman rõhutab, et vaatamata sellele, kes on koalitsioonis, kes opositsioonis, tuleb tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade.


Kui järgmise nädala alguses vahetub valitsus ja ametisse astub uus koalitsioon, soovin nendele kogu hingest tööindu ja kindlust ka rahvastikupoliitika kujundamisel. Panen neile südamele, et rahvastikupoliitika koondamine ühe konkreetse valdkonna, ministri ja ministeeriumi alla on olnud ja peaks ka edaspidi olema tark lahendus.

Soovitan hoolikalt kaaluda, kuidas säilitada rahvastiku- ja perepoliitika terviklikkus. Valitsusel peab säilima suutlikus kavandada rahvastiku- ja perepoliitikat läbimõeldult ning rääkida terviklikult kaasa demograafiat puudutavas arutelus.

See on väga oluline, sest ka Euroopa Liidus on asutud rahvastiku teemadel koostööd tõhustama ning vastavat kompetentsi koondama. Killustades Eesti rahvastiku- ja perepoliitikat eri valdkondade vahel liiguksime aga vastassuunas.

2019. aastast töötab Euroopa Komisjonis demograafia küsimuste eest vastutav volinik, kes on lähiaastatel välja töötamas mitmeid valdkonnaga seotud algatusi. Need puudutavad näiteks laste heaolu, töö- ja pereelu ühitamist, rahvastiku vananemist ja regionaalarengut.

Sel ajal, kui teised riigid on alles ärkamas ja märkamas rahvastikumuutusi, oleme meie juba tegutsemas, et trende pöörata ja leevendada.

Lõppenud aastal kiitis Euroopa Liidu nõukogu heaks ka demograafia väljakutseid ja edasist tegevuskava käsitleva dokumendi, mille pinnalt demograafia-alane koostöö liikmesriikide vahel edaspidi kindlasti jätkub ja süveneb.

Rahvastikuministri institutsiooni olemasolu tõi Eestile rahvusvahelisel tasandil tunnustust, sest näitas, et oleme demograafia-alases töös paljudest teistest riikidest sammu võrra ees. Sel ajal, kui teised riigid on alles ärkamas ja märkamas rahvastikumuutusi, oleme meie juba tegutsemas, et trende pöörata ja leevendada. Julgustasime oma eeskujaga ka teisi ning saime riigina kiita.

Valitsuses peab olema minister, kelle ülesanne on näha Eesti demograafia probleeme terviklikult. Kui see teema kukub mitme ministriportfelli või ministeeriumi vahele, on tulemuseks, et pikema vaate peale ei mõtle keegi, ning asjad kulgevad omasoodu.

Perepoliitika on rahva kestmise seisukohalt võtmetähtsusega ning peab olema iga valitsuse prioriteet.

Sihipärase tegutsemiseta ei ole võimalik saavutada niisugust sündimust, mis kindlustaks eesti rahva säilimise. Eesti keelt rääkivate inimeste arvu kahanemisega suureneb ka surve leebema immigratsioonipoliitika järele.

Perepoliitika on rahva kestmise seisukohalt võtmetähtsusega ning peab olema iga valitsuse prioriteet. Olles kuulnud varasemaid repliike ja arutelusid reformierakonnast, kui nad veel opositsioonis olles valmivat riigieelarvet ründasid või ka praegustelt kinniste uste taga peetavatelt koalitsioonikõnelustelt, jääb mulje, et rahvastikuvaldkonnaga ei soovita edaspidi tegeleda valitsuse tasandil, valdkonna eest vastutava ja seda eest vedava ministri näol.

Käsitledes rahvastiku- ja perepoliitikat üksnes pisikese osana sotsiaalpoliitikast sotsiaalministeeriumi vastutusalas või mõnes teises ministeeriumis, vähendaksime oluliselt selle eluliselt olulise valdkonna prioriteetsust.

Rahvastiku- ja perepoliitikast olulisemat poliitikat Eesti riigis üldse ei ole, sest kui eestlaste arv ja osakaal ühiskonnas jääb aina vähemaks, ei ole lõpuks mõtet ka Eesti riigil.

Sotsiaalministeerium, kuhu uus koalitsioon teema liigitada on soovinud, vastutab mitmete suurte teemade eest nagu pension, tööhõive, tervishoid, sotsiaalne turvalisus jne. Perepoliitika upub nende teemade vahele ära ning saab paratamatult palju vähem tähelepanu.

Kui mõtlen näiteks kevadel alanud koroonakriisile, siis kahtlen, kas oleks jõutud teha kõiki neid lastega peredele vajalikke muudatusi, millega valitsuse liikmena kiiresti välja tulin.

Rahvastiku- ja perepoliitikast olulisemat poliitikat Eesti riigis üldse ei ole, sest kui eestlaste arv ja osakaal ühiskonnas jääb aina vähemaks, ei ole lõpuks mõtet ka Eesti riigil.

Uue koalitsiooni poolt rahvastiku- ja perepoliitika vastutuse killustamine ministrite vahel on ohuks eesti rahva ja riigi kestmisele.

Seetõttu, ….. palun mõelge hästi järele, enne kui uues koalitsioonis rutakaid otsuseid teete, sest lõpuks vaatamata sellele, kes on koalitsioonis, kes opositsioonis, peame üheskoos tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade.
Aitäh teile!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga