Reformierakonna eestvedamisel ähvardab viimaseid eesti koole Ida-Virumaal sulgemine

Foto: Hanna Kadri Toikka

Reformierakonna juhitav Lüganuse vald Ida-Virumaal kavandab haridusreformi, mille lõpptulemusena kaovad eestikeelse õppega maakoolid Lüganusel, Maidlas ja Sondas. Kava näeb ette nende koolide ja Kiviõli vene põhikooli liitmist Kiviõli I Keskkooli alla, et rajada eesti-vene segakool.

Kohaliku õpetaja ja lapsevanema Kaja Toikka sõnul on olukord eriti halb Lüganusel, ajaloolises kihelkonnakeskuses: “Kui Lüganuse alevikust kaob põhikool, siis hääbuvad ka raamatukogu ja noortekeskus. Samas kavandatakse valda mitmeid elukeskkonda muutvaid arendusi – tuumajaam, Lüganuse aleviku serva lubjakivikarjäär, valla lõunaossa uus põlevkivikaevandus. Kuna eestlastest põliselanikud elavad Ida-Virumaal põhiliselt maal, siis nii elukeskkonna pöördumatu muutmine kui ka kohalikku traditsiooni kandva väikese maakooli väljasuretamine muudab kodukandis elamise järjest võimatumaks.”

Lüganuse vallavolikogu Isamaa fraktsiooni esimees Marja-Liisa Veiser on häiritud kogukonna kõrvale jätmisest: “Liigutud on kogukonda kaasamata ja kiirustades. Palju lahendamata küsimusi on kaasa toonud inimeste arvestatava pahameele. Täielikult puudub edasine haridusvaldkonna juhtimise mudel, analüüsitud ei ole õpetamise kvaliteeti ja õpetatjate kvalifitseeritust ega arvestatud haridus-kultuurilisi traditsioone jpm. Niivõrd oluliste otsuste juures on väga tähtis kõik osapooled ära kuulata, viia läbi ühisarutelusid, selgitada ning jõuda ühiste arusamade, eesmärkide ja seejärel otsusteni. Me ei räägi täna ainult Lüganuse Koolist, see puudutab valusalt ka Maidla Kooli, Kiviõli Vene Kooli. Koolid on teinud kohalikule omavalitsusele mitmeid pöördumisi ja palunud selgitusi, kuid need on jäetud tähelepanuta. Valitseb üsna suur teadmatus ja mure laste hariduse tuleviku ja kvaliteedi pärast Lüganuse vallas. Leian, et üle jala, ilma kogukonda kaasamata ja avalike aruteludeta nii olulisi otsuseid omavalitsus teha ei tohiks. See ei ole aus, kaasav ja läbipaistev tegutsemine – see on teerullipoliitika.”

Vallavanem Andrea Eiche annab vastuolulisi kommentaare, viidates rahalistele raskustele koolivõrgu ülalpidamisel. Ometi on ta valla kodulehel rõhutanud: “Raha kokkuhoidmine pole meie eesmärk omaette. Oleme ka seda meelt, et see raha, mis haridusvõrgu reformiga vabaneb, tuleb hariduse parandamisesse tagasi suunata.” Samas plaanitakse õpilased Lüganuse kooli ajaloolisest hoonest väiksemasse kõrvalmajja kolida, mis näitab otseselt rahaga seotud plaane.

Lüganuse lapsevanem Lauri Saul on kiirustades tehtavate otsuste tõttu nõutu. “Mis on see ajend, et miks peab olema see otsus vastuvõetud nii kiiresti, ilma et kogukonnaga oleks ausalt ja avalikult teemat arutatud,” küsib Saul. “Iga eesti laps on väärtuslik ning eesti kool ja keel peavad olema Eesti Vabariigis elementaarsed,” lisab lapsevanem Evelin Sennett.

Liikumine “Eesti kool on eesti keele kodu” märgib oma pressiteates, et töötavad väikekoolid on hea haridustasemega. Lüganuse Koolis on arendamisel loodussuund ja kool kuulub Ettevõtlike Koolide võrgustikku. Lüganuse kooli lapsevanem Kaja Toikka kinnitab, et Lüganusel põhikooli lõpetanutest mitmed on läinud edasi õppima Tallinna ja Tartu eliitkoolidesse. Lüganuse Kooli õpilased osalevad aktiivselt aineolümpiaadidel ja saavutavad kõrgeid kohti. Koolide säilimise eest võitlejad muretsevad, et segakoolis see tase langeb, kuna vene kodukeelega lapsi peab keeleliselt järele aitama, õppida jõutakse vähem, õpetaja peab tegema klassis topeltööd jne. Liikumine märgib, et Lüganuse Kooli 8. klassi õpilased on olukorra pärast mures ega taha minna põhikooli lõpetama mujale. Liikumine kutsub avalikkust üles toetama kohalikku kogukonda, eestikeelse hariduse säilimisele Lüganusel ning seisma põhiseaduse preambulis väljendatud eesti keele ja kultuuri kestmise eest.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga