Rahvastikuministrid Solman ja Palo: riik peab olema eeskujuks paindlike lahenduste väljatöötamisel, et hõlbustada pere- ja tööelu ühildamist

Rahvastikuminister Riina Solman endise rahvastikuministri Urve Paloga. FOTO: Eesti Uudised

Tänasel lastekaitsepäeval kohtusid rahvastikuminister Riina Solman ning endine rahvastikuminister Urve Palo, et arutada rahvastikupoliitika järjepidevuse ja arengu küsimusi ning vahetada mõtteid pere- ja tööelu ühildamise teemal.

Solman kommenteeris kohtumise eesmärke öeldes, et vaatamata asjaolule, et rahvastikuministri ametikohta viimased kümme aastat valitsuses polnud, on oluline säilitada järjepidevus ning pidada nõu varasemate kolleegidega. „Rahvastiku– ja perepoliitikal on kandev roll rahva kestlikkuse ja arengu tagamisel. Endiste rahvastikuministrite tehtud tööga arvestamine ja nende kogemusele toetumine aitab hoida rahvastikupoliitika järjepidevust ja asetada tänased probleemid laiemasse konteksti. Nii olulises valdkonnas peavad muudatused olema hästi läbi kaalutud ja samas vastama eelkõige perede enda erinevatele ootustele ja vajadustele,“ rääkis Solman ja lisas: „Meie emad  ja isad peavad väga oluliseks, et Eesti vanemahüvitise süsteem võimaldab lapse sünni järgsetel aastatel pereelule ja lastele pühenduda. Samas on ka neid lapsevanemaid, kes ei saa või ei taha tööelust mitmeks aastaks täielikult kõrvale jääda. Seetõttu oleme läbi aastate liikunud üha paindlikuma vanemahüvitise süsteemi poole. Juba kuu aja pärast ehk 1. juulist jõustuvadki muudatused, mis võimaldavad vanemahüvitise saamist kalendrikuude kaupa peatada ja jätkata,“ rõhutas Solman. „Samas sai eelmisel nädalal valitsuselt heakskiidu eelnõu, millega soovime pikendada 2,5 aastalt 3-aastani perioodi, mil vanemal on õigus saada laste järjestikuse sünni korral vanemahüvitist varasemas suuruses, ilma vahepeal töötamata. Mõlemad muudatused annavad peredele rohkem valikuvabadust oma elu korraldamiseks ja toetavad seeläbi peresid soovitud laste arvuni jõudmisel,“ lisas minister.

Töö- ja pereelu lihtsam ühildamine ja vanemahüvitise süsteemi paindlikumaks muutmine sai alguse juba Urve Palo ministriks olemise ajal ja just siis tõstatati esmakordselt eesmärk, et lastetoetus võiks olla vähemat 60 eurot lapse kohta. “Vanemahüvitise kui sellise olemasolu on algusest peale olnud suurepärane võimalus meie peredele, kuid paraku puudus sellel esialgu igasugune paindlikkus. Olen pidanud vanemahüvitise paindlikkuse suurendamist oluliseks nii rahvastikuministrina kui ka hiljem koalitsioonilepingute läbirääkimistel osalejana. Mul on hea meel tõdeda, et  viimase viie aasta jooksul on toimunud olulised muudatused vanemahüvitise paindlikkuse tõstmisel ja kordades on ka tõusnud peredele makstavad lastetoetused. Perepoliitika ei saa kunagi valmis, sest maailm muutub ja koos sellega ka perede vajadused. Nii ongi tegemist protsessiga, kus riik peab ajaga kaasas käima.” ütles Urve Palo.

Rahvastikuministrid Solman ja Palo rõhutasid ühiselt vajadust töötada edasi töö- ja pereelu veelgi parema ühildamise suunas, et peredel säiliks laste saamisel kindlustunne ja tööelu jätkamise võimalused. „Nii pere- kui karjäärivalikutes peavad lapsevanemad saama olla oma otsustes vabad. Ühiskond ei tohiks väärtustada tööalast edasijõudmist perele pühendumisest rohkem. Samal ajal ei tohi lapsevanemaks olemise tõttu tööelust kõrvale jääda need, kes soovivad töötamist jätkata ja seda pereeluga ühitada. Koroonakriis näitas selgelt, et kaugtöö ja kodukontor on veelgi laiemalt kasutatavad, kui seni arvanud olime. Usun, et riik saab selles paindlike lahenduste väljatöötamisel eeskujuks olla,“ nentis Solman.

Solman plaanib kohtuda kõigi eelnevate rahvastikuministritega. Koroonakriisi järgsest 2+2 soovitusest lähtuvalt toimuvad kohtumised varasemate ministritega eraldi.

Rahvastikuminister vastutab rahvastiku- ja perepoliitika kujundamise, üleilmse eestluse edendamise, rahvastikutoimingute koordineerimise, uussisserändajate kohanemise ning usuasjade ja kodanikuühiskonna arengu eest. Rahvastikuministri eesmärgiks on rahva kestlikkus ja areng. Riina Solman on rahvastikuminister alates 29.04.2019.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga