Rahvastikuminister: riigi tugi peredele peab olema läbimõeldud, kattes nii nõustamisteenuse kui ka lasterikaste emade ravikindlustuse

15. mai on ÜRO perede päev, mille eesmärk on tõsta teadlikkust pereküsimustes, nende probleemidest ja sellest, kuidas saame ühiskonnana peresid toetada. Eriolukorrast väljumisstrateegia raames esitab rahvastikuminister ühingute edasise arengu kindlustamiseks valitsusele kodanikuühiskonna kriisimeetmete paketi.

Rahvastikuminister Riina Solman tervitab kõiki Eestimaa peresid tänasel perede päeval. „See on päev, kus mõtleme sellele, kuidas ühiskonna alustala, pere, käsi käib ja kuidas saame riigina selle paremale käekäigule kaasa aidata. Usun, et perekonna peamised väärtused, see, mida pered endas läbi aegade kannavad, on üksteise toetamine ja tingimusteta armastus. Need väärtused on tähtsad nii tänapäeval kui ka tulevikus,“ ütleb Solman oma tervituses. „Seda enam peame aitama neid peresid, kus tundub vahel, et armastusest üksi jääb väheks ning igapäevaelu oma probleemide ja stressiga, sööb ilusad hetked ära. Pean rahvastikuministrina oluliseks, et pere nõustamisteenus oleks meie peredele kättesaadav ja riiklikult rahastatud,“ lisab Solman.

„Koroonakriis näitas selgelt, kui oluline roll on peredel. Üleöö pidid lapsed lasteaedadest ja koolist koju jääma ning lisaks töötegemisele, tuli lastevanematel kiiresti korraldada laste kooliskäimine veebi kaudu. Paljudel peredel, näiteks lasterikastel peredel, ei olnud koheselt piisaval arvul kõigile lastele arvuteid. Meil on peresid, kus lastel ei olegi peres arvutit. Just kriisis, kus pered pidid kiiresti oma kulutusi kokku tõmbama, nägime selgelt, et paljudel ei olnud see võimalik. Kõige keerulisem on see just lasterikastel peredel. Kulud söögile ja eluasemele on lähtuvalt pereliikmete arvust suuremad ja neid pole sageli võimalik kärpida. Seda olulisem on, et meil on peresid ja laste kasvatamist toetavaid ühendusi, nagu Lasterikaste Perede Liit, kel on võimekus tuge pakkuda, seda ka näiteks toiduabi jagamisel. Plaanin valitsusse viia kodanikuühiskonna kriisimeetmete paketi just selleks, et ka sellised ühendused saaksid tuge, mida kriisi ajal ja pärast seda kindlasti vaja on,“ nendib Solman.

Minister on seisukohal, et riik peab veelgi rohkem märkama ja väärtustama laste kasvatamisel kodudes tehtavat tööd. See on töö, mis kestab 24 tundi ööpäevas ja seitse päeva nädalas. „Ei ole hetke, kus pereema saaks öelda, et tal on töö tehtud. Eriti suurperedes, kus kasvab neli ja enam last. Selleks, et lisaks olemasolevatele peretoetustele seda pingutust väärtustada, käin peatselt valitsusele välja ettepaneku tagada lasterikka pere emale eluaegne ravikindlustus. Usun, et on mõistlik ja vajalik, et suure pere ema oma tervisega hätta ei jääks ja jõuaks seda suurt armastuse koormat kanda,“ selgitab Solman.

Rahvastikuminister vastutab rahvastiku- ja perepoliitika kujundamise, üleilmse eestluse edendamise, rahvastikutoimingute koordineerimise, uussisserändajate kohanemise ning usuasjade ja kodanikuühiskonna arengu eest. Rahvastikuministri eesmärgiks on rahva kestlikkus ja areng. Riina Solman on rahvastikuminister 29. aprillist 2019.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga