Kaia Kapsta-Forrester: tänukiri rahvastikuministrile

Kaia Kapsta-Forrester SA Väärtustades Elu juhatuse esimees

Kallis Riina, hea rahvastikuminister!

Soovime väljendada oma tänu ja tunnustust Sinu poolt tehtud tööle rahvastikuministrina. Oled andnud oma tööga palju ning paljudele ja seda kõike Sinule omase sügava pühendumisega.

Sinu laiahaardeline tegevus on näidanud, kui vajalik on Eesti riigile minister, kelle ülesandeks on on näha demograafia probleeme terviklikult. Sihipärase valdkondade ülese tegutsemiseta ei ole võimalik saavutada taastetasemel sündimust, mis kindlustaks eesti rahva järelkasvu.

Oled hoidnud pidevalt meeles seda lihtsat tõsiasja, et just pere on rahva püsimise ja kestmise alus. Perepoliitika osas on Sinu kui rahvastikuministri poolt juhitud üksus suutnud lisaks perede vaesuse
vähendamisega seotud teemadele tuua fookusesse tervete peresuhete olulisuse, mõistes vajadust peredele suunatud tugiteenuste, sh pere- ja lähisuhtevägivalda ennetavate sekkumiste järele.

Praktikutena me näeme, kui vajalik ja oluline on ennetav töö peredega. Oleme tänulikud, et oled jaganud meie põhimõtteid, vähendades ennetavate sekkumiste kaudu hilisemaid kaugemaleulatuvaid tagajärgi ja tõsisemaid vaimse tervise häireid ning pidetust ka laiemal, ühiskondlikul tasandil.

Meil on hea meel, et saime olla selle aja koos ja ühiselt arendada peresid toetavate mitmekülgsete teenuste süsteemi, võttes arvesse perede erinevaid vajadusi.

Oleme tänulikud, et pere kui lastele turvaline kasvukeskkond on saanud kõike eelpool öeldut arvesse võttes tänu Sinu tööle märkimisväärselt suurema tähelepanu osaliseks.

Perepoliitika on rahva kestmise seisukohalt võtmetähtsusega ning peaks olema iga valitsuse prioriteet. Kurb ja valus on mõelda, kui see ei pruugi edaspidi niimoodi jääda.

Täname südamest senise sisuka koostöö eest!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga