Urmas Reinsalu kirjas Kaja Kallasele: õlitehas tooks Ida-Virumaale sadu töökohti. Nüüd ähvardavad hoopis sajad koondamised

Isamaa esimees Urmas Reinsalu külastas kolmapäeval Enefit Poweri ehitusjärgus põlevkiviõli tehast Ida-Virumaal ning pöördus visiidi järel avalikus kirjas peaminister Kaja Kallase poole.

Lugupeetav peaminister,

Kirjutan Teile seoses valitsuse lubamatu otsustamatusega Enefit Poweri uue õlitehase juhtumis.

Jätsin muud asjad kõrvale ning külastasin kolmapäeval õlitehase ehitusobjekti Auveres ja tutvusin ettevõtte jaoks kujunenud kriitilise situatsiooniga.

Teie valitsuse tegevusetusel kujunenud olukord on ülitõsine ning ohustab reaalselt sadu uusi töökohti Ida-Virumaal ning samal ajal ähvardab sadade olemasolevate töötajate koondamisega.

Ettevõtte nimel on esitatud Kliimaministeeriumile ja Keskkonnaametile taotlus keskkonnamõju hindamise kohta, mille seadusest tulenev tähtaeg on 30 päeva.

Otsus seisab juba kuid Kliimaministeeriumi kooskõlastuse puudumise taga ilmselgelt poliitilistel motiividel.

See on lubamatu ning vastuolus õigusriigi põhiprintsiipide ning Eesti investeerimiskeskkonna usaldusväärsusega.

Nimetatud projektil on mitmeplaaniline olemuslik tähtsus Eesti majandushuvisid ning eriti Ida-Viru regiooni arengut silmas pidades.

Kogu projekti investeering riigi äriühingule on suurusjärgus 350 miljonit eurot, millest välja makstud on ca 230 miljonit eurot, kuid kohustus on välja maksta ülejäänud lepingutest tulenevad summad.

Arvesse võttes praeguseid põlevkiviõli hindu maailmaturul oleks tehas suuteline täisvõimsusel töötades eksportima üle 100 miljoni euro väärtuses toodangut, pidades silmas hinnangulist võimsust 268 000 tonni aastas. See tähendab riigile kogu väärindamisahelast laekuvat maksutulu mitukümmend miljonit eurot aastas.

Tehas oleks tööandjaks 450 inimesele (150 töökohta tehases, millele lisanduvad töökohad logistikas ja kaevanduses), mis arvestades Ida-Virumaa üle 12% töötuse taset on suure hõivepoliitilise mõjuga.

Lisaks on ettevõttel ka energiajulgeoleku väärtus, suutes juhitavat elektritootmist tagada võimsusega üle 30 megavati.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu külastas ehitusjärgus põlevkiviõli tehast.

Vajalike seadusest tulenevate otsuste edasilükkamine ning selgusetus valitsuse juhtimiskavatsuses mõjub ülitõsise tagasilöögina Eesti investeerimiskeskkonna kindlusele ja stabiilsusele.

Ettevõte on heauskselt investeeringut rakendamas kõikide Eestis kehtivate õiguslike nõuete kohaselt.

Signaal, et sisuliselt telefoniõigusega on võimalik kas määramatuks ajaks edasi lükata või lausa peatada suuremahulisi tööstusinvesteeringuid Eestis, on täiesti aktsepteerimatu.

Koos saamata jäänud tuluga tähendab iga edasilükatud kuu tehase projekti rakendamisel täiendavat 4 miljoni euro suurust kahjumit. Veelgi enam, kui teie valitsuse otsustusvõime puudumise tõttu tuleb see investeering ettevõttel maha kanda, tähendab see kolme põhimõttelist probleemi:

1) Nii suuremahulise investeeringu maha kandmine halvendab oluliselt Eesti Energia suutlikkust teenindada alates 2025. aastast riigi dividendiootusi;

2) Kui tehase projekti regulatiivsete riskide tõttu nurjumise pärast kukub ära vajadus põlevkivi väärindamiseks, peaks Eesti Energia kontsern neljandas kvartalis läbi viima ulatuslikud, sadadesse töötajatesse ulatuvad koondamised.

3) Tehase projekti nurjamine tähendab ka kriipsu peale tõmbamist täiendavatesse väärtusahelas järgnevalt loodavatesse potentsiaalsetesse keemiatööstuse investeeringutesse (viitan muuhulgas põlevkiviõlist plastmassgraanulite tootmisele).

Kutsun teid üles viivitamatult kujundama valitsuse selget poliitilist käsitlust nimetatud projekti rakendamise kohta, et tagada majandusele vajaliku investeeringu jõustamine ja stabiiline investeerimiskeskkond Eestis.

Muuhulgas on täiesti arusaamatu Teie valitsuse rahandusministri käitumine, kes peaks seisma hea riigi tulude laekumise ja riigi äriühingute heaperemeheliku valitsemise eest.

Mees, kellel on Eesti Energia ettevõtte üldkoosoleku pädevus, millest johtuvalt ta ei tohiks ettevõtet kahjustada, kasutab püsivalt mingis kõrvalseisva vaatleja positsioonis retoorikat et „tema isiklikult õlitehase rajamise otsust õigeks ei pea.“

Olete kindlasti teadlik, et Eesti Energia on esitanud kõnealuse projekti puhul ka oma käsitluse ökoloogiliste riskide maandamise kohta (sh näidanud, et liigutakse CO2 heitmete vähendamise suunas) ning selle puudulikkusele viitamine ei saa olla valitsusele või mõnele ametnikule ettekäändeks projekti nurjamisel.

Poliitikute või ametnike telefoniõigus viidetega mitteeksisteerivatele siseriiklikele regulatsioonidele ei tohi olla investeeringute õigusliku juhtimise allikaks.

Võtame kokku.

Jutt käib sadadesse miljonitesse eurodesse ulatuvast riigi äriühingu investeeringust, ulatuslikest riigi eelarvetuludest, energiajulgeolekust ning sadadest uutest töökohtadest või selle asemel hoopis sadadest koondamistest Ida-Virumaal.

Proua peaminister, palun tegutsege koheselt, et Eesti riigile vajalik investeering saaks täieliku valitsuse toetuse ning viivitamata läbiks vajalikud protseduurid ning tehas alustaks tööd.

Nõudlikult otsustusjulgust soovides,

Urmas Reinsalu
Isamaa esimees

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga