Juulist muutuvad lapsehoolduspuhkuse tingimused peredele senisest soodsamaks

Ema lapsega. Foto ELMO RIIG/ SAKALA

Juulist jõustuvad seadusemuudatused, millega tagatakse järjestikuste laste sündimisel vanemahüvitise suuruse säilimine pikema aja jooksul.

Praegu sünnib Eestis aastas keskmiselt 450 last kaks ja pool kuni kolm aastat peale pere eelmist last, mis tähendab, et vanem võib saada hüvitist miinimumpalga alusel, juhul kui ta pole lapsehoolduspuhkuseks mõeldud kolme aasta jooksul tööle läinud või on käinud tööl lühemat aega, kui palgapõhisehüvitise arvutamiseks vaja. Muudatuse tulemusena pikeneb õigus saada uus vanemahüvitis varasemaga samas summas kolme aastani.

Rahvastikuminister kommenteeris seaduse muutmise vajadust öeldes, et eelnõu eesmärk on tagada lapsi kasvatavate perede majanduslik kindlustunne ning suurendada sündimust. „Eesti järelkasv saab olla tagatud ainult siis, kui me märkame ja arvestame lastega perede vajadusi, toetame ja väärtustame lapsevanemaid. Täna vastu võetud muudatus on taas üks oluline samm peresõbralikuma Eesti suunas, kuna see tagab järjestiku lapsi soovivatele peredele muretu lapsehoolduspuhkuse,“ rääkis Solman.

„Pikendades erikaitsega sünnivahemikku kahelt aastalt ja kuuelt kuult kolmele aastale tekib kindlus ka nendel peredel, kus ema on vanemahüvitise lõpus tööle naasnud, aga järgmine laps sünnib siiski kolme aasta sees,” lisas ta.

Muudatus on vajalik, et kindlustada perede majanduslik toimetulek laste järjestikuse sünni korral, hoida ära soovitud sündide edasilükkamine ning viia säte samadele alustele lapsehoolduspuhkuse pikkusega, mis on samuti kuni kolm aastat.

Täna Riigikogus heaks kiidetud muudatusettepanekud jõustuvad 1. juulist ning leevendavad ka juba lapsehoolduspuhkusel olevate naiste muret. „Kõigil, kes juba saavad vanemahüvitist ja kelle järjestikuste laste sünnivahe on kahe ja poole aasta ning kolme aasta vahel, arvutatakse vanemahüvitis soodsamast olukorrast lähtuvalt alates 1. juulist edasiulatuvalt ümber,“ täpsustas minister. Ümberarvutused teeb sotsiaalkindlustusamet hiljemalt novembri lõpuks.

Seadusemuudatustega lühendatakse ühtlasi ka elatisabi saamise ooteaega. Seni võis elatisvõlglaselt makseid ootav vanem saada riigilt elatisabi alles kuni kuue kuu möödudes täitemenetluse alustamisest. Muudatusest tulenevalt lüheneb ooteaeg kolme kuu võrra ning üksi last kasvatav vanem hakkab saama riigilt lapse kohta kuni 100 eurot elatisabi senisest poole kiiremini. Riigi poolt makstud elatisabi nõutakse hiljem elatisvõlglaselt sisse koos võlgu oleva elatisega.

Lisaks tuletab Solman meelde, et alates 1. juulist 2020 on võimalik vanemahüvitise saamist kalendrikuude kaupa peatada ja jätkata kõigil vanemahüvitise saajatel – nii neil, kes alles hakkavad vanemahüvitist saama, kui neil, kes saavad vanemahüvitist varasemast. Vanemahüvitist saab peatada ja jätkata alates lapse 70-päevaseks saamisest kuni 3-aastaseks saamiseni. Peatamisel ja jätkamisel on tingimuseks, et vanemahüvitist ei või määrata lühemaks perioodiks kui üks kalendrikuu, välja arvatud vanemahüvitise saamise algus- ja lõpukuul. Vanemahüvitise maksmise jätkamisel vanemahüvitise suurust ümber ei arvutata. Oma vanemahüvitise peatamise soovist tuleb sotsiaalkindlustusameti iseteenindusportaali suhtluse kaudu vabas vormis teada anda ja märkida kuu, millest alates soovitakse hüvitise saamist peatada. Lisaks muutub 1. juulist ka isapuhkuse periood. Senise 10-tööpäevase isapuhkuse vahetab välja 30-kalendripäevane isapuhkus, mille eest makstakse isa täiendavat vanemahüvitist. Hüvitist saavad 30 kalendripäeva eest kõik isad – ka need, kes ei tööta töölepingu alusel (nt FIE-d, juhatuse liikmed jt) kui ka need, kes on töötud. Ka uue isapuhkuse ja isa täiendava vanemahüvitise saamiseks saab sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses soovi avaldada alates 1. juulist.

Lisaks täna vastu võetud muudatustele on rahvastikuministri ametkonnal väljatöötamisel ka muudatus, millega arvatakse kriisi ajal töötuks jäänud lapsevanemate vanemahüvitise arvestusperioodist lisaks töövõimetuslehel oldud ajale välja ka töötuna arvel oldud aeg. Muudatuse tulemusena ei vähendaks COVID-19 olukorrast tingitud töötus järgmisel aastal lapse saanud emade ja isade vanemahüvitise suurust. Samuti on kavas muuta perenõustamise teenus kättesaadavaks, et tagada professionaalne abi kriisiolukorra järgselt keeruliseks muutunud peresuhete korral.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga