Isamaa Naiskogu IREN poliitiline avaldus

Isamaa naiskogu IREN seminaril Saaremaal.

Isamaa Naiskogu IREN väljendab sügavat muret Eesti Vabariigi valitsuse poliitika suuna üle, eriti seoses perede toimetuleku, maksutõusude, teadmatuse tõttu uute maksude osas, inflatsiooni ja valitsuse suhtluspraktika osas. IREN tunneb vajadust tuua esile mõned olulised teemad, mis mõjutavad otseselt meie riigi kodanike igapäevaelu.

Olukorras, kus elukallidus tõuseb ning majanduslik ebakindlus suureneb, on toimetulek paljudele Eesti inimestele suur murekoht. Valitsus peab võtma vastutuse ja leidma lahendusi, mis aitavad inimestel paremini toime tulla. IREN kritiseerib valitsust selle eest, et senised meetmed pole olnud piisavalt tõhusad ja on jätnud ning jätab paljud pered raskustesse.

Suures murekohaks on maksutõusud ja teadmatus uute maksude osas. IREN leiab, et valitsuse kohus on selgelt ja läbipaistvalt informeerida kodanikke kavandatavatest muudatustest maksupoliitikas ning tagada, et inimesed teaksid, mida oodata. Teadmatus uute maksude kohta loob ebakindlust. See võib tekitada negatiivseid mõjusid majandusele ja ühiskonnale tervikuna. Kiirelt tõusnud inflatsioon avaldab otsest mõju tarbijahindadele ja seeläbi inimeste rahakotile. IREN nõuab valitsuselt selgitusi ja vastutust inflatsiooni suurenemise kohta. Kutsume üles läbimõeldud majanduspoliitikale, mis ei koorma liigselt Eesti kodanikke.

Tänane valitsus suhtleb oma kodanikega hoolimatult, ega arvesta inimeste muresid. Huvigruppe ei kaasata neid puudutavate oluliste otsuste tegemisse. Praegune suhtluspraktika, kus valitsus ei võta piisavalt arvesse rahva seisukohti, ei edenda demokraatiat, ega taga rahva esindatust otsustusprotsessides.

Lisaks toob IREN esile nii õpetajate mured palgaläbirääkimistel, kui autoomanike mured automaksu osas, mis näitavad samasugust valitsuse hoolimatust. Meil on raske uskuda, et valitsus ei anna endale aru oma otsuste tagajärgedest. IREN rõhutab, et valitsus peab kuulama erinevaid huvigruppe ning tegema otsuseid, mis peegeldavad kogu ühiskonna vajadusi.

Kokkuvõttes nõuab Isamaa Naiskogu IREN valitsuselt suuremat vastutustunnet, läbipaistvust ja kaasamist. Valitsus peab esindama rahvast, mitte tegelema käsumajandusega. Valitsus peab võtma tarvidusele meetmeid, mis tagavad Eesti kodanike heaolu ja toimetuleku.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga