Valga valla kohta avaldatud valeinfo on Kuuuurijale toonud üle 50 000 euro kahju

Valga Vallavalitsuse hinnangul püütakse eksitavate meediakajastustega omavalitsust mõjutada ja selle mainet kahjustada. Foto: Valga vald

Täna (17. mai) õhtul jõuab eetrisse Kuuuurija järjekordne saade Valgast, viimase kahe aastaga on saate tegijad avaldanud Valga valla kohta arvukalt ebatäpseid ja kallutatud kajastusi. Vallavalitsus peab kõrgendatud huvi põhjuseks telesaate kümnetesse tuhandetesse eurodesse ulatuvaid kohtukulusid.

2019. aasta sügisel jõudis eetrisse Kuuuurija saade „Utoopia külast“, milles Katrin Lust esitas ränki valesüüdistusi ühe omavalitsuse lastekaitsetöötajate suhtes. Peagi sai avalikuks, et saade käsitles Valga valda ning kogu väärinfo lükati ümber nii teiste meediaväljaannetes kui järgnenud kohtumenetlustes. Utoopia saate avaldamine oli kohtu poolt ära keelatud ning eetrikeelu rikkumine tõi Kuuuurijale kaasa tänaseni kestva kohtuasja. Harju Maakohtule esitatud taotluse kohaselt peaks telesaate vastutav väljaandja ehk Postimees Grupp saate keskmes olnud lapsele tekitatud kahju hüvitama.

Kuuuurija sekkus ka kõnealuse lapse eestkoste küsimusse, tekitades Postimees Grupile täiendavalt kohtukulusid ligi 30 000 euro eest. Kuigi kohus otsustas, et pooltel tuleb oma kulud ise kanda, on PM Grupp otsuse tulutult edasi kaevanud kuni Riigikohtuni välja. Lisaks palkas meediakontsern oma esindaja ka juhtumiga seotud kriminaalasja menetlusse, millest lisandus veel üle 20 000 euro kohtukulusid. Seega on Kuuuurija saate väljaandjatele kuhjunud rohkem kui 50 000 euro rahalist kahju, mille tasumist taotletakse kohtu kaudu Valga valla eelarvest. Tänaseni pole eri kohtuastmed neist taotlustest ühtegi rahuldanud.

Valga Vallavalitsus usub, et inimestel, kes Kuuuurijat vaatavad, on õigus teada tagamaid, mis põhjusel ja kelle huvides sellised saated valmivad.

„Kuigi ajakirjandus peaks olema sõltumatu ja lähtuma avalikust huvist, on alust arvata, et Kuuuurijat mõjutab Valga puhul pigem erahuvi,“ rääkis Valga valla kommunikatsioonijuht Kuido Merits.

„See on toonud kaasa kümneid eksitavaid meediakajastusi, millega meie hinnangul püütakse vallavalitsust mõjutada ja selle mainet kahjustada. Jääb arusaamatuks, kuidas saab Kuuuurija nii selge huvide konflikti puhul üldse Valga vallast saateid teha ja neid eetrisse anda. Hea ajakirjandustava rikkumisele Valgas on tähelepanu juhtinud ka Pressinõukogu.“

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga