Vaid Islandilt saabujad ei pea Eestis oma liikumist piirama

Vaid Islandilt saabujad ei pea 28. detsembrist Eestis oma liikumist piirama, samuti ei ole Islandilt Eestisse tulles nõutav testi tegemine. Foto: Tarvo Nõmm

28. detsembrist ei pea vaid Islandilt saabujad Eestis oma liikumist piirama, samuti ei ole Islandilt Eestisse tulles nõutav testi tegemine. Ülejäänud Euroopa riikidest saabujatele kehtib Eestis kümne päeva pikkune liikumispiirang.

Tuginedes koroonaviiruse nakatunute suhtarvule, kehtib 28. detsembrist kümnepäevane liikumisvabaduse piirang järgmistest Euroopa riikidest Eestisse saabujatele: Andorra, Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu*, Liechtenstein, Luksemburg, Läti*, Malta, Monaco, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, San Marino, Slovakkia, Sloveenia, Soome*, Šveits, Taani, Tšehhi, Ungari. Vatikani näitaja on küll 0, kuid sealt Itaalia kaudu Eestisse reisides kehtib samuti kümnepäevane liikumisvabaduse piirang.

Valitsus kinnitas 23. detsembril täiendavad eneseisolatsioonireeglid Ühendkuningriigist saabujatele. 28. detsembrist on isolatsiooniperiood Ühendkuningriigist tulijatele senise kümne asemel 14 päeva. Lisaks hakkab Ühendkuningriigist saabujatele kehtima kohustus peale esimest COVID-19 negatiivse tulemusega testi viibida seitse päeva eneseisolatsioonis ning seejärel teha uus test. Kui ka teine test on negatiivne, võib vältimatute ülesannete täitmiseks naasta tööle.

Kui varasemalt oli Saksamaa poolt kehtestatud riskipiirkondade nimekirjas olnud üksikuid Eesti maakondi, siis 26. detsembrist lisas Saksamaa alates laupäevast riskipiirkondade nimekirja kogu Eesti. Kõik, kes on kümne päeva jooksul enne Saksamaale saabumist viibinud riskipiirkonnas, sh Eestis, peavad saabudes jääma kümneks päevaks eneseisolatsiooni.

Lisaks tuleb kõikidel Saksamaale saabujatel end eelnevalt registreerida https://www.einreiseanmeldung.de ja olla valmis riiki sisenemisel esitama kinnitus registreerimise kohta. Riskipiirkonnast hädavajalikul põhjusel Saksamaale reisimisel peaks kindlasti tutvuma värskeima Saksamaa reisiinfoga.

* Vastavalt vabariigi valitsuse korraldusele 282 ei kohaldata liikumisvabaduse piirangut haiguse tunnusteta isikute kohta, kes on viimase 14 päeva jooksul viibinud Leedu, Läti või Soome territooriumil ning saabunud Leedust, Lätist või Soomest Eestisse, juhtudel kui:

(1) isik on teinud mitte enne kui 48 tundi enne Eestisse saabumist koroonaviiruse testi, mille tulemus on negatiivne. Eestist nimetatud riikidesse reisides ning Eestisse tagasi tulles võib koroonaviiruse testi teha ka Eestis ja negatiivse tulemuse korral naasta tavapärase elu juurde. Testi tulemuse teada saamiseni peab püsima eneseisolatsioonis;

(2) isiku Eestisse saabumise eesmärk on töötamine, õppimine, tervishoiuteenuse saamine, perekondlikud sündmused või transiit. Eelpool nimetatud põhjustel Eestisse saabujal ei ole eelnevat kohustust koroonaviiruse testi tegemiseks.

Teave riikide ja liikumispiirangute kohta neist riikidest saabujatele asub välisministeeriumi lehel: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele

Liikumispiirangud ei laiene Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisas 1 nimekirjas esitatud riikide elanikele, juhul kui nimetatud riikide nakatumisnäitaja on alla 16. EL Nõukogu uuendas 17. detsembril Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutise piiramise ja piirangu võimaliku kaotamise kohta käiva soovituse lisas 1 olevat kolmandate riikide nimekirja,* mille alusel on võimalik Eestisse reisida Austraaliast, Jaapanist, Lõuna-Koreast, Rwandast, Singapurist, Taist ja Uus-Meremaalt.

Lõuna-Koreast ja Jaapanist tulles kehtib kümnepäevane liikumisvabaduse piirang. Teistest nimetatud riikidest Eestisse saabudes tulevast nädalast oma liikumisvabadust piirama ei pea.

*Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisa 1 uuendatud nimekirja pressiteade on leitav siin: http://bit.ly/38kcFaj

1. septembrist saavad COVID-19 riskiriikidest Eestisse naasjad isolatsioonikohustuse lühendamiseks ning tööle naasmiseks lasta end koroonaviiruse suhtes lennujaamas ja sadamas testida. Lisainfo testimise kohta on leitav Terviseameti kodulehelt ja uuelt lehelt: https://koroonatestimine.ee/

Välisministeerium soovitab vältimatu vajaduseta rahvusvahelisest reisimisest hoiduda

Kui reisimine on vältimatu, palub välisministeerium kinni pidada järgmistest põhimõtetest:

• Enne reisi planeerimist vaata sihtriigi nakatunute suhtarvu välisministeeriumi kodulehelt.
• Vii end kurssi võimalike reisipiirangutega sihtriigis – info saamiseks tutvu riigi infoga Reisi Targalt lehel, Euroopa Liidu ReOpen portaalis ja võta vajadusel detailide täpsustamiseks ühendust sihtriigi välisesindusega.
• Registreeri oma reis välisministeeriumi lehel Reisi Targalt https://reisitargalt.vm.ee/, et saaksime Sind võimalikest kriisidest teavitada.
• Järgi Terviseameti soovitusi turvaliseks lennureisiks, et hoida enda ja teiste tervist – haigussümptomite esinemisel lükka reis edasi ja võta ühendust perearstiga.
• Sõlmi reisikindlustus ning tutvu hoolikalt kindlustustingimustega (k.a COVID-19 põhjustatud reisitõrgete korral).
• Asukohariigis järgi kohalike ametivõimude juhiseid ning hoia end kursis võimalike uute piirangutega.
• Reisilt naastes järgi Eestis kehtivaid reegleid, jälgi oma tervist ning võta viiruskahtluse korral ühendust oma perearstiga.
• Juhime tähelepanu sellele, et riik võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi väga lühikese etteteatamisega. Täpsema info saamiseks sihtriigi tingimuste kohta soovitame pöörduda vastava välisriigi esinduse poole või välisriigi ametiasutuste poole.

Koroonaviiruse ja liikumispiirangute kohta on võimalik lisainformatsiooni leida lehelt Kriis.ee: https://kkk.kriis.ee/ või küsida riigi infotelefonilt 1247 (välismaalt helistades +372 600 1247).

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga