Trei: Tehisintellekt annab uued võimalused hariduse korraldamiseks ja laste õpetamiseks

Jan Trei (Isamaa) on Euroopa Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liige (paremal)

Euroopa Regioonide Komitee juhatuse koosolekul EL Nõukogu eesistujariigis Soomes otsiti uusi võimalusi omavalitsustele aitamaks kaasa tulevikuks vajalike oskuste õpetamisel ja õppimisel. Eelkõige keskendusid arutelud tehisintellekti kasutamise võimalustele, selle mõju haridusele ja teadmiste loomisele.  

Jan Trei, kes on Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liige keskendus oma ettekandes tehisintellekti poolt pakutavale uute võimalustele koolihariduses. „Tehisintellekt annab uued võimalused hariduse korraldamiseks ja hariduse andmiseks, see aitab haridust loovamaks ja huvitamaks muuta, samuti toetab õpilase loomingulist tegevust. Tehisintellekti lisandväärtus seisneb ka selles, et see võimaldab personaliseeritud õppimist – analüüsib õpilase teadmisi ja pakub välja individuaalse õppekava vajalike oskuste tugevdamiseks. Tehisintellekt võib tulevikus jäljendada õpetaja rolli õppeprotsessis. Tehisintellekt saab lisaks õppija kasutusmustrite põhjal välja selgitada, kuidas toetada last, kellel esineb düsgraafia või muu haridusega seotud õpiraskus. Tehisintellekti arendamine on väga vajalik ka hariduslike erivajadustega laste õppe toetamisel. Tehisintellekt aitab toetada iseseisvat õppimist. Kõnesüntees ja kõnerobotid on samuti uus innovaatiline võimalus hariduses ja hea lahendus nendele õpilastele, kes ei räägi,“ ütles Jan Trei. 

Lisaks rõhutas Trei, et uus tehnoloogia (n. liitreaalsus, virtuaalne reaalsus) on mitmetes koolis kasutusel, kuid seda saab veelgi rohkem kasutada selleks, et koolilapsed saaks parema ülevaate maailma probleemidest ja väljakutsetest. Sel teemal on vaja rohkem pidada arutelusid, kuulata teadlasi ja õpetajaid ning seejärel teha KOVde poolt kõik, et õppekeskkond ja digitaristu koolides ja selle ümbruses oleks üleminekut toetav. Ühtlasi tuleb riigi ja KOVde koostöös arukalt planeerida järgmise perioodi EL vahendite kasutamist, et toetada vastava keskkonna loomist, lisas Trei.  

Jan Trei on koostanud Euroopa Regioonide komitee nimel arvamuse „Tehisintellekt Euroopa huvides“, milles tuuakse välja põhiline, millega EL tasandil tehisintellekti reguleerimisel arvestada, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused saaksid sellest maksimaalset kasu.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga