Linnapeakandidaat Urmas Reinsalu: Tallinnas plats puhtaks!

Täna toimunud Isamaa Tallinna kampaania avaüritusel ütles linnapeakandidaat Urmas Reinsalu, et on aeg teha lõpp üheparteivõimule Tallinnas ning tuua pealinna tagasi väärtuspõhine linnajuhtimine, mis seisab kõigi tallinlaste eest.

„Tallinn peab olema linn, kus väärtustatakse eestimeelsust, eesti keelt ja ausat asjaajamist. Linn, kus seistakse eakate, tööinimeste, lastega perede ja koduomanike huvide eest,“ rõhutas Reinsalu.

Isamaa valimisloosungi „Plats puhtaks!“ eesmärk on lõpetada üheparteivõim pealinnas ning tuua Tallinnasse tagasi isamaalised väärtused.

Urmas Reinsalu sõnul on Keskerakond juhtinud 20 aastat Tallinna venemeelselt ja korruptiivselt. „See üheparteivõim on pidurdanud linna arengut, ohustanud Eesti julgeolekut ning ignoreerinud linnakodanike huvisid,“ ütles Reinsalu.

ISAMAA LÜHIPROGRAMM TALLINNAS 2021 KOV VALIMISTEL:
PLATS PUHTAKS!

VÄÄRTUSI KAITSEV LINN

 • Keskerakond on juhtinud Tallinna 20 aastat venemeelselt ja korruptiivselt. See on pidurdanud linna arengut, ohustanud Eesti julgeolekut ning pole arvestanud linnakodanike huvidega. On aeg lüüa plats puhtaks üheparteivõimust ning tuua pealinna tagasi isamaalised väärtused.
 • Tallinn peab olema linn, kus väärtustatakse eestimeelsust, eesti keelt ja ausat asjaajamist. Linn, kus seistakse eakate, tööinimeste, lastega perede ja koduomanike huvide eest.

EESTIMEELNE JA EESTIKEELNE LINN

 • Viime venekeelsed lasteaiad ja koolid üle eestikeelsele õppele 2027/28 õppeaastaks. Nimetame ametisse eraldi eesti keele abilinnapea, kes vastutab eestikeelsele õppele ülemineku eest ning tagab, et linna asutustes ja avalikus ruumis järgitaks keelenõudeid.
 • Tallinnasse ei tohi tekkida getosid. Seisame vastu kontrollimatule sisserändele ja võõrkeelsete kõrge kuritegevusega piirkondade tekkele.

KODUOMANIKE LINN

 • Hoiame ära maamaksu tõusu ning seisame vastu koduomanikele uute maksude kehtestamisele. Käivitame eramajade renoveerimistoetuse programmi ning kolmekordistame kortermajade renoveerimiseks ette nähtud toetusi. Loome üürnikele võimaluse linna munitsipaaleluruumide välja ostmiseks.
 • Lõpetame olukorra, kus koduomanikud on sunnitud trahviähvardusel hooldama enda krundiga piirnevaid linna tänavaid.

AUSALT JUHITUD LINN

 • Tagame ausa ja läbipaistva asjaajamise, mis lähtub linnakodanike, mitte ühe partei huvidest. Teeme lõpu korruptsioonile Tallinna linnasüsteemis – loome linnavolikogus korruptsioonivastase erikomisjoni ja viime ellu linna korruptsioonivastase plaani.

EUROOPA KÕIGE PERESÕBRALIKUM LINN

 • Toetame lasterikkust ning tagame lastega peredele kodulähedased ja taskukohased lasteaiad, koolid, huviringid ning tervishoiuteenused.
 • Toetame noorte perede kodu soetamist ning loome Tallinna Noore Pere Kodu programmi, et võimaldada lastega peredel saada koduomanikuks. Loome linna perekaardi, et pakkuda täiendavaid võimalusi ja soodustusi lastega peredele.

KOROONAVABA LINN

 • Käivitame Tallinna viirusetõrje plaani, tagame vaktsineerimisvõimalused, renoveerime ennaktempos haridus- ja linnaasutuste ventilatsioonisüsteemid ning paigaldame ruumidesse CO2 mõõturid.
 • Toetame MTÜ-sid ja ettevõtjaid piiranguga kohanemisel ning teeme aktiivset kampaaniat avalikkuse teavitamisel.

RAHVUSVAHELINE ETTEVÕTLUSLINN

 • Loomaks uusi tasuvaid töökohti, viime ellu Eestit ja Soomet ühendava Talsinki kaksiklinna idee ning viime Tallinna Targa Linna (SmartCity) TOP 10 hulka. Loome eraldi fondi suurinvesteeringute meelitamiseks Tallinna, erastame osalusi linnale kuuluvates äriühingutes, arendame turismi ja vähendame bürokraatiat.

KAASAEGSETE VÕIMALUSTE LINN

 • Head, kiired ja turvalised ühendused tuleb tagada kõigile linnakodanikele olenemata sellest, kas nad kasutavad autot, ühistransporti, jalgratast või teisi transpordilahendusi. Viime ellu Tallinna rattastrateegia, kaasajastame linna ühistranspordivõrgu koos naabervaldadega ning säilitame parkimissoodustused autoomanikele kodutänaval.

EAKATEST HOOLIV LINN

 • Loome Tallinna hooldusgarantii, et tagada eakatele inimestele vajaduspõhine hooldustoetus, mis arvestab tema elukorraldusega, olenemata sellest, kas inimene vajab abi enda kodus, hooldekodus või teenusmajas. Selleks eraldame linna eelarvest iga-aastaselt 10 miljonit eurot Tallinna hooldusgarantii rahastusse.
 • Muudame e-lahendused ja kogukonnapõhised tugisüsteemid Tallinna sotsiaalpoliitika alustalaks.

NOORTELINN

 • Loome Tallinna üliõpilasstipendiumi. 200-eurone igakuine stipendium on loodud pealinna ülikooli eestikeelse õppekava täiskoormusel õppivale tudengile, kes on Tallinna elanik. Stipendium on seotud õppetulemustega ning seda saavad igal aastal 1000 linna parimat üliõpilast.

TALLINNAS PLATS PUHTAKS, VALI ISAMAA!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga