Solman: näen head valmisolekut ametkondade vaheliseks koostööks üleilmse eestluse ning Eestisse tagasipöördumise toetamisel

Integratsiooni Sihtasutuse seminar 01.11. FOTO: Eesti Uudised

Siseministeeriumis toimunud seminaril tutvustati Eestisse tagasipöördujatele loodud uudset kogemusnõustamise kontaktvõrgustikku ja muid teenuseid ning arutati rahvastikuministri juhitava Globaalse Eesti programmi loomist. Integratsiooni Sihtasutuse poolt korraldatud seminaril osalesid kõigi asjassepuutuvate ministeeriumite – majandus- ja kommunikatsiooni, kultuuri-, sise-, välis-, sotsiaal-, haridus- ja teadusministeeriumi esindajad.

Vabariigi valitsuse tegevusprogrammis on rahvastikuministri ülesandeks Globaalse Eesti programmi koostamine, et aktiveerida ja kaasata üleilmset Eesti kogukonda. „Üleilmne eestlus on märksõna, mida oleme viimasel ajal kuulnud ja kasutanud üha enam. Võtan mulle usaldatud üleilmse eestluse eestvedamise ülesannet väga tõsiselt. Eesti kogukonnad maailmas moodustavad olulise osa eestlusest. Peame töötama selle nimel, et need kogukonnad oleks jätkuvalt elujõulised ja aktiivsed,“ rääkis rahvastikuminister Riina Solman.

Solmani sõnul on teine oluline märksõna tagasipöördumine. „Eesti jaoks on iga tagasipöörduja oluline. Olen rahvastikuministrina kohtunud paljude teistes riikides elavate eesti inimestega ning näinud, kui suur jõud on koduigatsusel. Paraku olen kuulnud ka erinevatest praktilistest probleemidest tagasipöördumisel, mis vajavad lahendamist. Koostöös erinevate ministeeriumite, Inetegratsiooni SA, kohalike omavalitsuste, ettevõtjate ja ühiskonnaga tervikuna soovime need kitsaskohad lahendada, et tagasipöördujaid oleks senisest veelgi rohkem ning Eesti rahvas kasvaks. Seminaril oli mul suur rõõm näha, et üleilmse eestluse teema on südames paljudel. Näen head valmisolekut ametkondade vaheliseks koostööks üleilmse eestluse ning tagasipöördumise toetamisel ja usun, et  suudame üheskoos väga palju ära teha,“ rääkis Solman.

1. novembril toimunud seminari esimeses pooles andis professor Tiit Tammaru ülevaate viimase aja rändetrendidest ning Integratsiooni SA esindajad tutvustasid uusi teenuseid – kogemusnõustamist ja kontaktvõrgustikke –, millega tagasipöördujaid toetatakse. Päeva teises pooles tutvustati Globaalse Eesti programmi loomist ning arutati rahvuskaaslastele suunatud veebilahendusi ja infovahetust.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga