Riina Solman: Globaalse Eesti programmi võiks panustada kõik eestlased

Rahvastikuminister Riina Solman. FOTO: erakogu

Teisipäeval, ESTO 2019. aasta rahvuskongressil „Globaalsed eestlased“, peetud kõnes tänas rahvastikuminister Riina Solman kõiki, kes enne iseseisvuse taastamist, aga ka ligi 30 aastat vabana ja iseseisvana tegutsevas Eesti riigis, on kaasa aidanud eesti rahvuskultuuri tutvustamisele ja aktiveerimisele kogu maailmas ja esindanud eestlaskonda riiklikul tasandil üle kogu maailma.

Rahvastikuminister pidas väga oluliseks, et ka Soome eestlastega seotud küsimused leiaksid kindla koha Globaalse Eesti programmis ning et Soome eestlased oleksid võimalusel esindatud ka ülemaailmse eestluse koostöökomisjonis.

„Tegelikult on iga eestlane olnudki globaalne eestlane ju ükskõik millisel ajal, on ta siis elanud Eestis või mõnes teises riigis. Kuigi me oleme võinud kasutada (ja tõsi, kasutame tavakeeles ilmselt edaspidigi) mõisteid kodu- ja väliseestlane, siis küsigem – kas selliste maailmanimede, suurte Eesti vaimuinimeste puhul nagu näiteks Roman Toi, Gustav Ernesaks, Marie Under, Lennart Meri, Neeme Järvi ja paljud teised, on üldse võimalik kasutada mingit vähemat mõistet kui globaalne eestlane? Need on inimesed, kes on elanud või kes on elamas oma elu Eestile, kes on teinud Eesti suuremaks. Nii nagu ka näiteks Andres Taul, viimane eksiilis tegutsenud Eesti luterliku kiriku peapiiskop, kes nägi oma suurt missiooni selles, et saaks olema taas üks ülemaailmne eestlaste luterlik kirik, keskuse ja peapiiskopiga Tallinnas,“ ütles rahvastikuminister oma pöördumises.

Valitsusliidu leppes on seatud eesmärgiks algatada Globaalse Eesti programm ülemaailmse eesti kogukonna aktiveerimiseks ja kaasamiseks. „Selle programmi loomisega kinnitab valitsusliit, et toetame eesti rahvuskultuuri tutvustamist ja viimist laia maailma ning eesti keele ja kultuuri hoidmist, arendamist ja uurimist, kaasates meie välismaiseid kogukondi ja hea tahte saadikuid. Valitsuses on kokku lepitud, et Globaalse Eesti programmi eelnõu peab olema valmis hiljemalt juuliks 2020,“ märkis Riina Solman, kelle eestvedamisel programmi koostama hakatakse.

Solman näeb ühe väga olulise arutelukoguna Globaalse Eesti programmi koostamises ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni, mille valitsus moodustas käesoleva aasta 20. juunil.

„Ma olen väga tänulik kõigile, kes on näinud eestluse hoidmisega maailmas suurt vaeva, samuti oma kolleegidele-ministritele, kes on varasemalt seda tööd teinud ja kes on täna olnud valmis selle komisjoni töös osalema – haridus- ja teadusministrile, kultuuriministrile, sotsiaalministrile, välisministrile ning väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministrile. Olen väga tänulik Ülemaailmsele Eesti Kesknõukogule algatuse eest see komisjon moodustada ning oma esindajate saatmise eest sellesse komisjoni, nagu ka Eesti Rahvuskomiteele Ühendriikides, Rootsi Eestlaste Liidule ja Eestlaste Kesknõukogule Kanadas. Samuti kuuluvad ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni Rahvuskaaslaste programmi nõukogu, Integratsiooni Sihtasutuse ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku esindajad,“ ütles rahvastikuminister märkides, et Globaalse Eesti programmi koostamiseks saadakse väärtuslikku sisendit ka varasemast Rahvuskaaslaste programmist. Komisjoni esimene töökoosolek toimub septembris.

„Soovin, et Globaalse Eesti programmist saaks kogu ülemaailmse eestlaskonna ühine looming. Kindlasti kaasame lisaks riigiasutustele ja eestlaskonna organisatsioonidele selle väljatöötamisse ka teadusasutusi, ettevõtjaid ja kodanikuühendusi. Kõik ettepanekud ja head mõtted on teretulnud! Tähtis on, et meie ühiseks sihiks on midagi maailmale anda. See annab meile vajaliku ambitsiooni, avara mõõtkava, mis motiveerib ja inspireerib,“ sõnas rahvastikuminister.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga