Riigikogu konverentsil arutletakse Eesti regionaalpoliitika tuleviku üle

Traditsiooniliselt kogunevad poliitikud, teadlased ning praktikud riigi sünnipäeva tähistama Riigikogu Konvarentsikeskusesse foorumile. Täna (10.02.2020) kell 12.30 algava foorumi  teemaks on Eesti regionaalne tasand – kas praktiline vajadus või saab ka teisiti.

Foorumi korraldavad Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühm, MTÜ Polis, Tallinna Ülikool, Rahandusministeerim, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Kohaliku Omavalitsuste Liidu vanematekogu ühiselt koostöövõrgustiku partneritega.

Foorumil esinevad Riigikogu esimees Henn Põlluaas, I aseesimees Helir-Valdor Seeder, president Arnold Rüütel, Riigikogu rahanduskomisjoni esimees, kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees Aivar Kokk, riigihalduse minister Jaak Aab, maaeluminister Arvo Aller, Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land, MTÜ Polis president Sulev Lääne ning kohalike omavalitsuste ja teadlaste esindajad. Foorumil antakse esialgne ülevaade Harjumaa Omavalitsuste Liidu poolt algatatud uuringu „Eesti regionaaltasandi anengu analüüs“ töögrupi tegevuse tulemustest. Eelnevaga seonduvat vaagitakse ka  peamistes analüüsitavates valdkondes foorumil osalejatest moodustavates töögruppides – nende esindajad teevad samuti kohapeal kokkuvõtted (kava lisatud).

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees, Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees Aivar Kokk on seisukohal, et kuna haldusreformist on möödunud juba üle kahe aasta, kuid regioaalvaldkonnas ei ole olulisi sisulisi arenguid toimunud, siis oleks aeg ühiselt läbi mõelda, millised sammud oleks vajalik astuda, et tagada kõigi Eesti piirkondade tasakaalustatud regionaalne areng. Jätkub suund ettevõtluse ning töökohtade koondumiseks Harjumaale ning Tallinna, mis selle piirkonna jaoks toob küll lisaressurssi, kuid samas koormab jätkuvalt sotsiaal-majanduslikku keskkonda. Teised riigi piirkonnad aga vajavad arengu tagamiseks ning elanike õigustatud ootuste täitmiseks riigi suuremat tähelepanu. Mida ning millises järjekorras teha – seda püütaksegi foorumil ühiselt analüüsida.

MTÜ Polis president, TLÜ õppejõud Sulev Lääne märkis, et olukorras kus regionaalsed erinevused riigis kasvavad on vaja poliitikute, teadlaste ning praktikute koostöös läbi mõelda, kas ollakse eelnevaga rahul või on siiski aeg põhimõttelisteks õiguslikeks, halduslikeks, rahalisteks jm muutusteks. Seejuures oleks vajalik tähelepanu pöörata mitte vaid võimalikele halduslikele muudatustele, vaid eelkõige inimeste õiguste ja vabaduste tagamisele kõigis Eestimaa paikades. Lääne jätkas, et kuna senised meetmed ei ole elanike siseriiklikku rändeprotsessi põhimõtteliselt mõjutanud, samuti mitmete oluliste teenuste, rahaliste vahendite jm kättesaadavust riigi erinevate osade vahel kindlustanud, on aeg kõigi osapooltega olukorda analüüsida ning otsustada  –  mida, millises vormis ning kuidas olukorda muuta. Avalik võim peab tagama inimeste õiguse väärikale elule kõikides riigi maakondades, valdades ning linnades.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.