Peapiiskop Urmas Viilma: kogu kiriklikku tegevust ei suuda me mõistlikult painutada kehtivate korralduste alla

EELK peapiiskop Urmas Viilma. Foto: Toomas Nigola

„Sel kevadel on kordumas eelmise kevade eriolukorra aegne stsenaarium avalike jumalateenistuste lubamisel alates maikuu teisest pühapäevast. Lootsin koos teiste kirikute juhtidega, et see võiks toimuda juba varem, kuid kahjuks see nii hetkel ei ole läinud,“ kirjutas EELK peapiiskop Urmas Viilma vaimulikele ning kiriku kaastöölistele kogudustes ja kiriklikes asutustes.

„Saatsin 7. aprillil ettepaneku siseminister Kristian Jaanile lubada avalikke jumalateenistusi alates 18. aprillist, kindlasti aga 25. aprillist. Minister vastas, et viib vastava küsimuse valitsuse ette. Suhtlesin 15. aprillil samal teemal ka peaminister Kaja Kallasega ning palusin ka kokkusaamist kirikute juhtidega. Peaminister vastas esmalt, et kriisiga tegelemine on röövinud kahjuks kogu aja ja kokkusaamine ei ole seetõttu võimalik. Vastasin, et kirikud ei soovi olla kriisi leevendamisel passiivsed eestkostealused, vaid koostööpartnerid sama rahva teenimisel ja ka kriisi leevendamisel. Siseministri ja peaministri poole on korduvalt pöördunud ka EKN-i (Eesti Kirikute Nõukogu – toim) juhatus. EKN-i juhatus on palunud valitsuselt ka avalike jumalateenistuste pidamist juba 2. maist, mitte 3. maist nagu see on hetkel valitsuse kehtivas korralduses. Kõigi pöördumiste tulemusel toimub lõpuks esmaspäeval, 26. aprillil EKNi juhatuse ja liikmeskirikute juhtide veebikohtumine peaminister Kaja Kallasega, kus piirangute leevendamine on muude küsimuste seas arutelu all,” vahendas peapiiskop.

Uued korraldused

Alates 22. aprillist kehtivad Vabariigi Valitsuse korraldused, mis mõjutavad ka koguduste jumalateenistuslikku ja muud igapäevast elu. Konsistoorium on valitsuse korraldustest lähtuvalt üle vaadanud ka oma varasemad korraldused ja neid ajakohastanud.

Väljavõte konsistooriumi uuendatud juhistest

Eneseisolatsiooni ei pea enam jääma need lähikontaktseteks osutunud vaimulikud, koguduste ja kiriklike asutuste töötegijad ja vabatahtlikud kaastöölised, kes on viimase 6 kuu jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud või läbinud vaktsineerimise kuuri.

Alates 26. aprillist
Välitingimustes on ajavahemikus 6- 21 lubatud tegevused lastega, noortega, täiskasvanutega, sh eakatega, samuti huvitegevus, täiendkoolitus ja täiendõpe, sh pühapäevakooli- ja leeritöö jms. tingimusel, et osalejate arv ühes rühmas ei ole suurem kui 10 inimest, sealhulgas juhataja. Tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega, mis tähendab, et hoitakse vahet 2 ja enam meetrit;

Alates 3. maist

– siseruumides on ajavahemikus 6.00 – 21.00 lubatud korraldada või läbi viia avalikke jumalateenistusi ja muid avalikke usulisi talitusi tingimusel, et arvestatakse 2+2 liikumispiirangut, 25-protsendilist ruumi täitumise nõuet ning käte ja pindade desinfitseerimise ja maski kandmise kohustust;
– siseruumides on ajavahemikus 6.00 – 21.00 lubatud tegevused lastega, noortega, täiskasvanutega, sh eakatega, samuti huvitegevus, täiendkoolitus ja täiendõpe, sh pühapäevakooli, leeritöö, piiblitunnid, jms. ainult tingimusel, et koos tohib tegutseda kuni kaks inimest paaris, sh juhendaja. Samuti tuleb järgida desinfitseerimise ja maski kandmise kohustust;
– välitingimustes on ajavahemikus 6.00 – 21.00 lubatud jumalateenistused, avalikud koosolekud, konverentsid, kontserdid ja muud avalikud üritused 10-liikmelistes rühmades nõnda, et osalejate arv ei ole suurem kui 150 isikut. Tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega, mis tähendab, et hoitakse vahet 2 ja enam meetrit.

Juhtorganite valimised

Et EELK kogudustes on käimas juhtorganite (koguduse nõukogud, juhatused jne), puudutavad piirangud ka neid protsesse. Alates 3. maist on juhtorganite valimised võimalik füüsiliselt kokku saades läbi viia:
– siseruumides (kirikusaalis) ainult orgaaniliselt jumalateenistusega seotult vahetult enne või pärast teenistust koosoleku avamiseks ja hääletamise läbiviimiseks;
– välitingimusetes kuni 10-liikmelistes rühmades nõnda, et osalejate arv ei ole suurem kui 150 inimest ja 10-liikmelised rühmad peavad paiknema nõnda, et teiste rühmadega hoitakse vahet 2 ja enam meetrit.

Sinodid

Koguduste piirkondlikud koostööorganid, praostkonnad, peavad tavapäraselt just kevadeti oma sinodikoosolekuid. Neid ei saa valitsuse kehtivate korralduste kohaselt endiselt pidada siseruumides füüsiliselt kokku saades, kuid välitingimustes on alates 3. maist võimalik sinodikoosolek läbi viia nõnda, et osalejad jagatakse 10-liikmelisteks rühmadeks ning paigutatakse nõnda, et teiste rühmadega hoitakse vahet 2 ja enam meetrit.

“On mõistetav, et kogu oma kiriklikku tegevust ei suuda me mõistlikult painutada kehtivate korralduste alla ning paljudel juhtudel muutub see mõttetuks kaotades ka väärikuse ja pühalikkuse. Sellisel juhul tuleb need tegevused endiselt edasi lükata ja oodata aegu, mil saame jätkata normaalsetest tingimustes,” kirjutas peapiiskop Viilma. Ta julgustas kogudusi kaaluma e-lahenduste kasutamist: “Kui jumalateenistusi, eriti sakramentide toimetamist ei ole võimalik täielikult viia internetti, siis koosolekud, eriti sinodi ja nõukogu/juhatuse koosolekud, on võimalik väga edukalt koos hääletamistega läbi viia näiteks Zoomi keskkonnas. Kui keegi peaks vajama selleks tehnilist nõu või tuge, siis soovitan pöörduda oma küsimustega konsistooriumi kantseleisse. Oskame anda juhiseid, kelle poole abi küsimiseks pöörduda.”

Oma läkituse lõpetas peapiiskop pühakirjasalmiga: „Kes silmaveega külvavad, lõikavad hõiskamisega. Kes minnes kõnnib nuttes, kui ta külviseemet kannab, see tuleb ja hõiskab, kandes oma vihke.“ (Ps 126:5). “Ma usun, et viimase aasta kestel väga keerulistes tingimustes toimunud külvitöö Issanda viinamäel, sh meie kodukirikus ja kogudustes, kannab rohket vilja. Meie ülesanne on jääda ustavaks Issanda kutsele ja järgneda Talle kui Heale Karjasele, kes on ühtlasi ka tee, tõde ja elu,” tõdes Viilma.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga