Lea Danilson-Järg: Isamaast peab saama rohkem suunanäitaja, visionäär ja innovaator

Lea Danilson-Järg Isamaa suurkogul.

Isamaa esimehe kandidaadi Lea Danilson-Järgi kõne Isamaa Suurkogul 10. juunil 2023.

Head erakonnakaaslased, head isamaalased!

Mul on suur rõõm teid kõiki siin täna tervitada. Aitäh, te olete leidnud sel kaunil päeval võimaluse erakonna Suurkogule kohale tulla, et võtta vastutus Isamaa ning Eesti tuleviku ees. See on tõeliselt isamaaline tegu, sõltumata sellest, millised otsuseid täna siin sünnivad.

Näen, et kohal on väga palju staažikaid isamaalasi. Minu enda jaoks on tänane Suurkogu esimene, kuid kinnitan teile, et olen erakonda tulnud selleks, et jääda. Olen olnud pikaaegne Isamaa valija ning usun, et saan Isamaa heaks tegelikult palju rohkem ära teha.

Isamaa on ainus väärikas erakond, kes on seisnud järjepidevalt Eesti rahvusriigina kestmise eest. Isamaa ei jookse kaasa poliitilise kiirmoega, vaid teeb tervemõistuslikku poliitikat, mis tugineb meie esivanemate kogemusele ja pärandile. Isamaa väärtustab head haridust, eesti keelt ning lastega peresid, kust sirgub meie rahva ja riigi järelkasv. Isamaa on läbi aegade seisnud ka majanduspoliitika eest, mis hindab töökust, inimeste isiklikku initsiatiivi ja vastutust, sest ainult nii saab meie riigis elujärg paraneda. Jätkusuutlik majandus tagab ka riigi maksutulu, et pakkuda inimestele vajalikke teenuseid.

Inimesi, kes mõtlevad meiega samamoodi ja peavad eestlaste rahvusriigi kestmist esmatähtsaks, on tegelikult veel väga palju. Kahjuks paljud neist ei hääletanud mõned kuud tagasi toimunud riigikogu valimistel siiski mitte Isamaa poolt, vaid mõne teise erakonna poolt. Seetõttu ei ole Isamaa täna valitsuses ega saa kuigi palju teha selle vastu, et Eesti käib alla nii majanduslikult kui moraalselt. Paljud on toimuvast ahastuses, ka need, kes ise valitsuserakondi valisid. Valijatega manipuleerinud valede koalitsioon naeruvääristab oma praeguse tegevusega demokraatiat ning hävitab inimeste usku õigusriiki. Isamaa tasakaalustava jõu puudumine valitsuses on tragöödia kogu Eestile.

Kuigi olukord on raske ja kurvastav, võiks see olla meie tuleviku väetiseks. Kuni Eesti on iseseisev ja demokraatlik riik, saavad asjad alati paremuse poole pöörduda. Isamaa uue juhina saaks minu esmaseks ülesandeks kahtlemata just valijate usalduse tagasivõitmine ja Isamaa positsiooni taastamine kaaluka valitsuserakonnana. Praegu on Isamaa väga sageli inimeste nö teiseks valikuks, aga peame taas saama esimeseks valikuks. Kuidas selleni jõuda? Kuidas tagada valijatele kindlustunne, et me mitte ainult ei soovi Eesti rahvusriigi eest seista vaid päriselt seda ka suudame?

Nagu paljud erakonnakaaslased, leian ka mina, et selleks peab erakond uuenema nii kuvandi kui juhtimise osas. Eristaksin erakonna strateegilise ja tegevtasandi ning kutsuksin erakonna peasekretäriks inimese, kes saab täielikult pühenduda erakonna arendamisele. Erakonna juhiks kandideerides näen ühe esmase ülesandena erakonna liikmete tugevuste väljaselgitamist ja paremat rakendamist erakonna nähtavuse, toetuse ja mõju laiendamiseks. Kahtlemata vajab erakond juurde ka uusi võimekaid inimesi, sest ilma järelkasvuta ei püsi mitte ainult riik vaid ka erakond. Uute noorte inimeste kaasamiseks soovin luua erakonnas atraktiivse ja avatud õhkkonna, mis on igasuguse koostöö aluseks.

Teen omaltpoolt kõik selleks, et avalikkus ei peaks Isamaad EKRE „light“ versiooniks, vaid tugeva ja mitmekülgse platvormiga erakonnaks, kelle peateemad on seotud kaasaegse teadmispõhise majanduse, sealhulgas loovmajanduse, innovatsiooni ning inimkapitali arendamisega. Poliitika sisu osas seangi esimesele kohale majanduse, mida toetavad teised Isamaa fookusvaldkonnad.

Tahan tugevdada kõiki poliitikavaldkondi, kus Isamaa on seni liiga vähe n-ö pildil olnud. Kui eesmärgiks on senisest laiem toetus, peab Isamaa pakkuma häid lahendusi kõigis Eesti elu sõlmküsimustes ehk nagu Juhan Parts on öelnud, peab Isamaa taastama laiapõhjalisuse. „Me elame ühiskonnas, kus me ei tea kõikidele küsimustele vastuseid, sellepärast tuleb osata lugeda kollegiaalset teadvust, et sõnastada elujõulist poliitikat, mis viib rahvast edasi,“ ütleb Juhan Parts pakkudes välja retsepti, et Isamaa peab tegelema kõigega ja olema uuenduslikum.

Hea isamaalane, leian samuti, et tulevikku vaatava erakonnana peab Isamaast saama rohkem suunanäitaja, visionäär ja innovaator. Minu juhitud Isamaa toob poliitmaastikule rohkem värskust ning uusi ideid. Näiteks tulevikuhariduse ja innovatsiooni teemale tuleb senisest enam tähelepanu suunata. Iga Eesti inimene, olgu ta noor või vana, võiks saada tasuta programmeerimise õpet, sest digipädevusteta ei saa tulevikus hästi hakkama mitte ühelgi alal.

Soovin erakonna tegevuses keskenduda just positiivsele ja uuenduslikule. Seni on meie kuvandile tooni andnud pigem negatiivsete protsesside vastu seismine, mis on samuti vajalik, kuid seda tuleb tasakaalustada värskete sõnumitega. Isamaast peab kõlama hakkama just see, mida tahame uutmoodi ja paremini teha.

Näiteks peaksime tegema kõik selleks, et Eesti keel ja kultuur kehtestaks end ka digimaalimas. Eesti keeleressursid võiksid olla kättesaadavad maailma enim kasutatud keeleõppeplatvormidel. Samuti peaks meie algupärane digitaliseeritud kultuur, sealhulgas rahvaluule tekstidena ja helifailidena olema vaid mõne hiirekliki kaugusel ning Muhu-seeliku mustri peaks saama veebist lihtsasti alla laadida. Tehisintellekti ajastul on see elementaarselt vajalik. Kultuuripärandi juba digitaliseeritud varamut peaks saama taaskasutada ka arvutimängutööstuses või sisendina unikaalsete ja algupäraste interjööride loomisel. Meie mäluasutused peavad muutuma digiladudest leviasutusteks. Sarnaseid mõtteid avaldas alles sel nädalal Postimehes ka lugupeetud TÜ raamatukogu direktor ning meie endine erakonnakaaslane Krista Aru.

Head isamaalsed! Lisaks erakonna esimehe valimisele valime täna uued liikmed ka eestseisusesse, revisjonikomisjoni ja aukohtusse. Eestseisusel on olnud oluline roll erakonna juhtimisel, aga leian, et see peaks veelgi kasvama. Just eestseisus võiks ja peaks saama Isamaa poliitikute kasvulavaks, kus kõrvuti kogenud poliitikutega omandavad kogemusi ka uued tegijad. Ootan eestseisuse liikmetelt aktiivset osalemist erakonna poliitika kujundamisel ning avalikkusele kommunikeerimisel. Soovitan kandidaatide seast valiku tegemisel neid aspekte ka teil, head erakonnakaaslased, silmas pidada.

Eestseisus peaks ideaalis koosnema võimalikult erinevate omaduste ja pädevustega inimestest, kaasamaks laiapõhjalisemat kompetentsi ja kõnetamaks erinevaid sihtrühmasid. Eriti tahan rõhutada vajadust kaasata erakonna juhtimisse rohkem naisi. Naiskogu IREN liikmena olen näinud, et sobivaid ja võimekaid naisi, keda valida, on meil erakonnas mitmeid. Seetõttu soovitan täna oma hääl anda kindlasti ka naiskandidaatidele.

Head erakonnakaaslased! Küllap olete juba kuulnud head uudist, et viimaste andmete kohaselt on Isamaa toetus tõusnud 10 protsendile. Usun, et see on märk sellest, et erakonna siseselt tunnetatav uuenemise vajadus kattub ühtlasi ka valijate ootustega. Reitingu tõus näitab, et oleme õigel teel ning peame julgelt edasi minema, jätkama sealt, kuhu oleme tänaseks välja jõudnud. Loodan Sinu toetusele, et Isamaa üheskoos arenevaks ja võidukaks muuta.

Elagu Eesti, elagu Isamaa!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga