Lea Danilson-Järg alustas tööd rahvastiku- ja perepoliitika osakonna juhina

Justiitsminister Lea Danilson-Järg

Alates 1. augustist juhib rahvastikuministri haldusalasse loodud rahvastiku- ja perepoliitika osakonda Lea Danilson-Järg. Rahvastiku- ja perepoliitika osakonna põhiülesanded on rahvastiku- ja perepoliitika välja töötamine ja poliitika rakendamise koordineerimine ning väliseesti kogukondade kaasamist puudutava poliitika kavandamine ja korraldamine.

Rahvastikuminister Riina Solmani sõnul sisaldab rahvastikuministri portfell laiemat rahavastikupoliitilist nägemust, lisaks perepoliitika koordineerimisele ennekõike rahvastikupoliitika kujundamist.

„Konkursil osalenud 16 kandidaadi hulgast sai juhiks seni aktiivselt rahvastiku- ja perepoliitika alal tegutsenud Lea Danilson-Järg. Pean tema kogemust sündivusuuringute alal ning viimati Postimehe rahvastikupoliitika vahelehe toimetamisel väga oluliseks. Lea on tegelenud rahvastikupoliitika küsimustega süvitsi, tema kompetents on vajalik. Usun, et tehtud valik õigustab ennast ja rahvastikupoliitika saab tugeva valdkondliku eestvedaja,“ ütles rahvastikuminister.

Lea Danilson-Järgi hinnangul on rahvastikuministri ametikoha taasloomine oluline samm Eesti demograafiliste probleemide lahendamise suunas. „See võimaldab ületada erinevate rahvastikku kujundavate poliitikate killustatust ministeeriumite vahel ja kujundada seega mõjusamat poliitikat. Rahvastiku ja- perepoliitika kujundamine tulevikus koos, ühes osakonnas, võimaldab analüüsida seniseid perepoliitika meetmeid ka rahvastikupoliitika eesmärkidest lähtuvalt ja neid vastavalt ka täiendada. Perepoliitika on kõige olulisem osa rahvastikupoliitikast, kuivõrd sellest sõltub järelkasv ja Eesti kestmine kõige enam,“ ütles Lea Danilson-Järg.  

Siseministeeriumi rahvastiku- ja perepoliitika osakonna juhi konkursil osales 16 tugevat kandidaati. Lea Danilson-Järgi eeliseks olid sisulised teadmised rahvastikupoliitikast ning tema varasem tegevus selles valdkonnas. Danilson-Järg on viimasel kahel aastal läbinud TLÜ demograafia doktoriõppe õppekava eriala põhiaine, Rahvastikuarengu teooria ja valikainena sh rahvastiku prognoosimise rakenduslikud meetodid. Ta on lõpetanud 2002. a Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise magistrikraadiga.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga