Kaido Kukk: Poliitikute upitamine Tallinna sihtasutuste ja äriühingute nõukogudesse peab lõppema!

Tallinna linna juhitakse nagu mõnda Sitsiilia maffiaperekonda, kus kõik käib ikka pereringis. Keskerakonna siseringile tagatakse soe koht linnasüsteemis ning vastu oodatakse lojaalsust. Seda peegeldab hästi linna äriühingute juhtimine, mille nõukogude kohti jagatakse pea eranditult rohelise parteipileti alusel.

Milles on probleem?

Pikka aega Tallinna linna ainuvalitsenud Keskerakond on pea täielikult politiseerinud linna äriühingute ja sihtasutuste nõukogud. Tallinna linnavalitsuse ja linnavolikogu Keskerakonna liikmetest istub suurem osa hästi tasustatud nõukogu kohtadel. Sellega kaasneb kolm probleemi: kannatavad juhtimise kompetents ja efektiivsus ning suureneb korruptsioonioht.

Selle asemel, et nõukogudesse kaasata oma ala tippspetsialiste, kes annaksid lisandväärtust enda eriaalaliste teadmistega, on Tallinna linna nõukogudest kujunenud täna soe koht Keskerakonna poliitikutele. Näiteks on sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid nõukogus vaid ametnikud ja poliitikud aga mitte ühtegi ettevõtjat, kelle kogemusele ettevõtluses toetuda. Linnavolikogu liikmelisus või erakondlik kuuluvus ei anna kellelegi automaatselt kompententsi. Sellele probleemile on viidanud ka Riigikontroll, kelle hinnangul jääb poliitilistel kaalutlustel määratud nõukogude liikmetele tihti vajaka vajalikul määral erialaoskusi äriühingu juhtimiseks.

Arvestades, et Keskerakonna võim püsib linnas sisuliselt ühehäälelisel enamusel, on võimul püsimiseks iga linnavolikogu liikme hääl kulla hinnaga. Tagamaks nende häälte lojaalsus, jagatakse “õigetele” volikogu liikmetele lahkelt tasustatud nõukogu kohtasid. Selleks, et kõigile oleksid vajalikud kohad tagatud, on paisutatud nõukogud ebamõistlikult suureks ja ebaefektiivseks – nii on mõnes sihtasutuses töötajaid vähem kui nõukogu liikmeid: Tallinna Vee ettevõtjate Järelevalve SA nõukogus on kolm liiget, kuigi sihtasutuses töötab ainult kaks inimest.

Samuti näeme, et politiseeritud nõukogud ei suuda täita oma rolli äriühingu otsuste suunamisel ja nii mõnedki tõsised probleemid, näiteks juhtimispuudujäägid ja korruptsiooniilmingud on jäänud märkamatuks. Tallinna Linnatranspordi AS, mida on räsinud viimastel aastatel mitmed korruptsiooniskandaalid, on näide sellest, kuidas tõsiseid probleeme aastaid ei tahetud või ei osatud märgata, sest kõik asjaosalised kuulusid ju samasse erakonda.

Nendele murekohtadele viitab ka Tallinna korruptsioonivastase strateegia raport, mille koostas linnavalitsuse tellimusel advokaadibüroo Sorainen. Nüüd on pall linnavalitsuse väravas, kes peab sellest tegema järeldused ja muutused ellu kutsuma.

Mis on lahendus?

Esimese sammuna tuleb kaotada linna poliitikute töötasud nõukogudes, et väheneks nende kohtade atraktiivsus palgalisa teenimiseks. Hiljuti sai linnavolikogu istungil vastu võetud määrus, mille kohaselt Tallinna linnavalitsuse liikmed ning linnavolikogu esimees ja aseesimees enam koha ees nõukogus tasu ei saa. See on samm õiges suunas, kuid ebapiisav – nõukogude töötasu kaotamine tuleb laiendada kõikidele volikogu liimetele.  Vaid siis lõppeks nõukogudesse soojade kohtade tekitamine ja suureneks linnavolikogu sõltumatus, sest lõppeks olukord, kus volikogu liikme nõukogu kohaga kaasnev sissetulek sõltub linnavalitsusest.

Teise ja märksa olulisema sammuna tuleks võtta eeskuju riigist ja lõpetada olukord, kus nõukogude täitmine on vaid linnavalitsuse pädevuses. Nõukogu moodustamiseks tuleb luua nimetamiskomitee, mis määrab nõukogude liikmed vajadusest ja kompetentsist, mitte parteilisest kuuluvusest lähtudes. Komiteesse peaksid kuuluma linna tippametnikud ja ettevõtjad, et tagada selle kallutamatus. Nimetamiskomitee teeks linnavalitsusele ettepaneku nõukogude suuruse, koosseisude ja töötasude osas. Nii on tagatud, et nõukogud moodustatakse mitte erakondliku kuuluvuse vaid kompetentsi alusel, mis tagab äriühingute ja sihtasutuste parema ja läbipaistvama juhtimise.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga