Justiitsminister Raivo Aeg kutsus kokku elatiste teemalise ümarlaua

Justiitsminister Raivo Aeg märkis, et üldiselt on kõik arvamuse esitajad nõustunud, et kehtiv elatise väljamõistmise kord vajab muutmist. Kuna aga antud eelnõu puudutab paljude perede ja enim just laste huve, soovitakse huvirühmadega kõik nüansid veelkord läbi arutada.

Justiitsministeerium tuli novembri algul välja eelnõuga, mille eesmärk on ümber kujundada ja muuta seeläbi õiglasemaks laste elatisraha väljamõistmise süsteemi. Eelnõule laekunud tagasiside arutamiseks kutsus ministeerium 13. jaanuariks kokku ümarlaua, kuhu on kaasatud huvirühmade, teiste ministeeriumite ja kohtute esindajad.

Eelnõu kohaselt asendatakse senine miinimumelatise summa, milleks on olnud pool vabariigi valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära (2020. aastal 292 eurot kuus ühe lapse kohta), õiglasemate ja paindlikumate elatise arvutamise alustega, võttes muu hulgas arvesse ka tarbijahinnaindeksi muutust, elatist maksma kohustatud vanema sissetulekut, elatist saavate laste arvu samas peres, peretoetusi ja võimalust, et lapse elukoht on jagatud.

Justiitsminister Raivo Aeg sõnas, et üldiselt on kõik arvamuse esitajad nõustunud, et kehtiv elatise väljamõistmise kord vajab muutmist. „Suurem osa tagasiside andjaid on rahul eelnõu eesmärkide ja suunaga, kuid tähelepanu vajavad just mõningased arvutuslikud ja konkreetseid protsentuaalseid kõikumisi käsitlevad ettepanekud meie koostatud eelnõus. Kuna antud eelnõu puudutab kahjuks paljude perede ja enim just laste huve, siis soovime huvirühmadega koos kõik nüansid veelkord läbi arutada,“ lisas Aeg.

Eelnõu tugineb suuresti 2018. aastal koostatud eelnõu väljatöötamiskavatsusele ja sel kevadel ministeeriumi tellimusel valminud Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus ja Pricewaterhouse Coopers Advisors läbi viidud lapse vajaduspõhise miinimumelatise uuringu järeldustele, mille kohaselt võiks elatise suurust arvutada valemi järgi, mis arvestab olulisemaid lapse ja tema vanema eluga seotud asjaolusid.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga