Justiitsminister otsib lahendusi Jämejala psühhiaatriahaigla turvalisusprobleemidele

Olgugi, et tase ei sisalda inimeste tervisele ohtu, on Urmas Reinsalu sõnul nii meie kui ka rahvusvahelise julgeoleku huvides oluline selle fooni tõus allikas tuvastada. Foto: Eesti Uudised

Justiitsminister Urmas Reinsalu kutsel arutasid Jämejala psühhiaatriahaigla turvalisusprobleeme justiitsministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, vanglate ja Viljandi haigla esindajad. Kohtumisel lepiti kokku, et esmalt tuleb tagada inimeste ohutus ja haigla patsientide eraelu kaitse. Pikaajaliselt tuleb aga analüüsida, kas sundraviteenuse osutamine vanglaruumides oleks põhiseaduspärane ja kooskõlas inimõiguste standarditega.

„Vaimne tervis on kõikjal arenenud riikides kasvav mure. Sundravi problemaatika tuleb lahendada kahes osas – lähiperspektiivis on number üks prioriteet tagada inimeste ohutus. Lisaks tuleb haiglal kiiresti koos isiku eestkostja või hooldusõigust omava omavalitsusega tegeleda sotsiaalmeedias levivate ja kaaspatsientide põhiõigusi rikkuvate videote mahavõtmisega. Pikas perspektiivis aga on oluline üle vaadata kogu sundravi skeem,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Viljandi haigla Jämejala sundraviosakond on juba pikemat aega hädas vanglast sinna saadetud, kaks inimest tapnud mehega, kes keeldub ravist ning ähvardab psühhiaatrihaigla töötajaid.

„Kiiret lahendust Jämejala haiglale probleeme tekitava patsiendi ümberpaigutamiseks me pakkuda ei saa, sest kohtu otsuse vastaselt inimese vanglasse paigutamine on õigusriigis mõeldamatu, isegi ajutiselt,“ ütles Reinsalu ettepanku kohta ravida ohtlikku sundravipatsienti Tartu vanglas. „Sest mis puudutab üldsuse soovi sõlmida teatud juhtudel erikokkuleppeid, et mõne isiku võiks ka ilma seadusliku aluseta vanglasse paigutada, siis võiks küsida, et kas oleksime nõus, kui teatud erikokkulepete alusel paigutatakse psühhiaatriahaiglasse isikuid, kes ei ole psüühiliselt haiged?“ arutles Reinsalu.

 Küll aga pakkus Urmas Reinsalu kohtumisel välja, et justiitsministeerium analüüsib õiguskantsleriga konsulteerides, kas psühhiaatrilise sundravi osutamine vangla territooriumil võiks mõnel erandjuhul olla seadusi muutes põhiseaduspärane ja kooskõlas rahvusvaheliste inimõiguste nõuetega. Samuti lepiti kokku, et sotsiaalministeerium annab oma sisendi praegu justiitsministeeriumis koostatavale kohtuekspertiisiseaduse eelnõule, justiitsministeerium plaanib kohtupsühhiaatrilisi teemasid puudutava eelnõu saata kooskõlastusringile sügisel. Sotsiaalministeeriumi esindajad märkisid kohtumisel olulise probleemina ära vajaduse investeerida uude psühhiaatrilise sundravi hoonesse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga