Jõustus rahvastikuministri usuühenduste toetusmeetme määrus kriisi mõjude leevendamiseks

Rahvastikuminister Riina Solman. Foto: Erik Prozes, Postimees

Tänasest saavad usuühendused hakata taotlema kriisiaegsesete mõjude leevendamise toetust. Rahvastikuministri määruse tekst ja taotluse vorm on leitavad siseministeeriumi kodulehelt. 

„Ühiskonna toimimise ja sotsiaalsüsteemi osana hindame kõrgelt paljuski vabatahtlikkusel tegutsevate ühingute panust. Selleks, et usulised ühendused oma tegevusi kriisis ja selle lõppedes jätkata saaksid, oleme töötanud välja toetuse jagamise põhimõtted,“ lisas Solman.

Usulistele ühendustele eraldatavaid toetusi antakse kokku 2 miljoni eurot. Toetuse saamise tingimused ja toetuse piirsummad kehtestati täna jõustunud rahvastikuministri määrusega.

„Toetust saavad taotleda kõik Eestis registreeritud usulised ühendused ning nende põhikirjaliste eesmärkidega seotud mittetulundusühingud ja sihtasutused. Kavatseme jätta määrusega võimaluse toetada neid tegevusi, mis on olulise sotsiaalse mõjuga. Tänuväärne on töö tuge vajavate inimestega, näiteks väga noorte emade, perevägivalla ohvrite ja sõltuvushaigete abistamisel,“ nentis Solman.

Määrusega kehtestati toetuste piirmäärad, mille arvestuslikuks aluseks on võetud usuliste ühenduste panus ühiskonda, sealhulgas koguduste võrgustiku olemasolu ja suutlikkus jõuda inimesteni üle Eesti. Toetuse taotlemiseks tuleb tutvuda ministri vastava määrusega ning esitada nõuetekohane taotluse vorm siseministeeriumile aadressile info@siseministeerium.ee.

Ettepaneku toetuse maksmiseks teeb rahvastikuministrile vastav komisjon. Toetust võib kasutada nende kulude katmiseks, mis on tehtud alates eriolukorra kehtestamisest 13.03.2020 kuni aasta lõpuni ja mis vastavad toetuse eesmärgile.

Rahvastikuminister vastutab rahvastiku- ja perepoliitika kujundamise, üleilmse eestluse edendamise, rahvastikutoimingute koordineerimise, uussisserändajate kohanemise ning usuasjade ja kodanikuühiskonna arengu eest. Rahvastikuministri eesmärgiks on rahva kestlikkus ja areng. Riina Solman on rahvastikuminister alates 29.04.2019.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga