Rahvastikuminister Solman: rahvaarvu vähenemise peatamiseks tulevikus peame tegelema järelkasvu ja tagasipöördujatega

Rahvastikuminister Riina Solman OECD ministeriaalkohtumisel 17.jaanuaril. FOTO: Eesti Uudised

Rahvastikuminister Riina Solman osales Pariisis Euroopa Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ministrite rände- ja integratsiooniteemalisel kohtumisel. Kohtumisel arutati viimaste aastate rändetrende ja integratsioonipoliitikaid, mis aitaksid tuleviku rände- ja lõimumisküsimusi lahendada.

„Selleks, et kohaneda ja tegeleda demograafilise langusega, peame tegelema meie madala sündimuse ning Eesti kodanike tagasimeelitamisega. Alates 2015. aastast on netomigratsioon Eestis olnud uussisserände tõttu pisut positiivne – sisseränne Eestisse ületab väljarännet. Suur osa sisserändajatest on ka tagasitulevad Eesti kodanikud,“ ütles Solman.

„Samas peame tähele panema, et meie elanike arv püsib praegu stabiilne ennekõike uussisserände tulemusel. Hetkel puudub 2019. aasta kohta ülevaade sisse- ja väljarändajate kodakondsuse lõikes. 2018. aasta põhjal võib eeldada, et suurema osa rändesaldost moodustasid ka mullu mitte Eesti kodanikud, vaid teiste riikide kodanikud,“ selgitas rahvastikuminister.

Oma sõnavõtus märkis Solman lõimumisest kõneledes järgmist: „ Selleks, et integratsioon oleks edukas ja ettevalmistus tulevikuks parem, peame vaatama, kui suurt ja millist rännet meie ühiskond suudab vastu võtta. Selline analüüs on väga vajalik ka tuleviku rände- ja integratsioonipoliitikate kavandamisel. Need on asjaolud, millest ei saa mööda vaadata ja mille kaalu ei tohi alahinnata,“ rõhutas Solman.

„Eesti on olnud massilise sisserände eesliinil. Me oleme olnud tunnistajaks immigrantide massilisele sissevoolule nõukogude okupatsiooni ajal. Selle tulemusena langes etniliste eestlaste osakaal rahvastikust 1989. aastaks 61,5%-ni, võrrelduna 88%-ga enne nõukogude perioodi. Tänapäeval on Eesti üks suurima välispäritolu rahvastiku osakaaluga riike Euroopa Liidus – nimelt 33% meie tööealisest rahvastikust on välismaal sündinud ja nende järeltulijad. Kuigi me oleme näinud edasiminekut, tegeleme me ikka veel nende integreerimisega meie ühiskonda“.

„Eesti usub, et uuenduslikud digitaalsed lahendused suurendavad erinevatele tulevikuprobleemidele reageerimise tõhusust. Eesti on valmis IT- ja uute tehnoloogiate kasutusele võtmisse panustama,“ ütles Solman ministeriaalil osalenud kolleegidele.

17. jaanuaril toimunud OECD kohtumisel osalenud ministrid võtsid vastu ühisavalduse, mis rõhutas tõhusa piirihaldamise jõustamist ja smugeldamisega võitlust ning tagasisaatmiste tõhustamist, aga ka keeleõppe, rahvusvahelise koostöö ning kvaliteetse andmekogumise olulisust.

OECD on tunnustatud rahvusvaheline majandusarengu organisatsioon, mis oma mitmekülgse tegevusega katab kogu valitsussektori skaala. Organisatsiooni eesmärk on pakkuda analüütilise võimekusega tuge poliitikakujundajatele. Eesti on OECD täisliige alates 2010. aastast.

 

Rahvastikuminister vastutab rahvastiku- ja perepoliitika kujundamise, rahvastikutoimingute koordineerimise ja kodanikuühiskonna arengu eest. Riina Solman on rahvastikuminister alates 29. aprillist 2019.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga