Jan Trei EL-i Regioonide Komitee täiskogul: kohalike meediaväljaannete püsimajäämine on ohus

Jan Trei. FOTO: erakogu

Euroopa Regioonide Komitee SEDEC komisjoni raportöör Jan Trei rõhutab Euroopa Komisjonile esitatud arvamuses, et COVID-19 kriisis tuleb kindlustada piirkondlike meediaväljaannete ellujäämine.

Euroopa Liidu Regioonide Komitee täiskogu istungil esitas Viimsi Vallavolikogu liige Jan Trei arvamuse „Meedia digikümnendil: tegevuskava“.

Trei koostatud arvamuses on rõhutatud, et sõltumata oma ärimudelist, seisab iseseisev kohalik ja regionaalne meedia silmitsi pidevate finantsprobleemidega turul ning nende olukord on COVID-19 pandeemia ajal vaid halvenenud. Arvamuses on esitatud üleskutse toetamaks kohalikku meediat, kes esindab oma piirkonda ja aitab kohalikel mõista, et nad on osa kogukonnast.

Arvamuses esile toodud soovitused hõlmavad endas muuhulgas seda, et Euroopa Komisjon peaks julgustama oma liikmete kompetentseid asutusi selgitustööd tegema ja võimalikult palju koordineerima, et kohalikud meediaväljaanded saavad finantsabi taotleda ka vastavatest Euroopa Liidu programmidest, mis on ette nähtud Euroopa Komisjoni tegevuskavas.

„COVID-19 kriis toob väga selgelt esile vajaduse tugeva ajakirjanduse, kui ühiskonna tasakaalustatud faktipõhise informeerija ja avatud arutelu võimaldava institutsiooni järele. Samas on kriisist tingitud majanduslangus seadnud ohtu meedia vastutusrikka rolli täitmise võimalikkuse. Tugeva ja kvaliteetse ajakirjanduse säilitamiseks kõikidel tasanditel on vaja tugimeetmeid, et tagada eelkõige kohalike ja piirkondlike meediaettevõtete püsimajäämine. Eriliselt tuleb tähelepanu pöörata väikeriikide olukorrale, kus turu väiksusest tingitult on kohaliku ja regionaalse ajakirjanduse eksisteerimiseks vajalike ressursside piiratus eriti kriitiline,” rõhutas Jan Trei.

Trei sõnul on kohalikul uudismeedial on oluline roll avalikus elus ja poliitilises arutelus, edendades poliitilisi teadmisi ja osalust. „Sõltumatu kohalik uudismeedia toimib kogukonna demokraatliku tugisambana,“ lisas Trei.

Jan Trei tegi Euroopa Komisjonile ettepaneku planeerida järgmise perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu rahastusest piirkondliku ja kohaliku meedia toetamiseks eraldi toetusmeetmed.

Arvamuse koostamisel oli eksperdiks Tallinna Ülikooli meediapoliitika professor Andres Jõesaar. Euroopa Regioonide Komitee liikmed võtsid arvamuse ametlikult vastu elektroonilise hääletuse teel.

Euroopa Liidu Regioonide Komitee (CDR) on Euroopa Liidu konsultatiivorgan, mis koosneb kohalike omavalitsuste ja regioonide esindajatest. Regioonide Komitee peaülesandeks on kindlustada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tegelik esindatus Euroopa Liidus. Regioonide Komitees on esindatud ka Eesti delegatsioon, mille 7 põhiliiget ja 7 asendusliiget. Jan Trei on Euroopa Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni asendusliige.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga