Isamaa on Ida-Virumaal Lüganuse vallas valimisvõitluseks valmis

Marja-Liisa Veiser teab, et Ida-Virumaal on palju konservatiivselt mõtlevaid inimesi ning Isamaal on piirkonnas kasvupotentsiaali küllaga.

Ida-Virumaa on Isamaa erakonnale mõneti keeruline piirkond, kus erakonna nimekirjaga minnakse valimistele kaheksast omavalitsusest kolmes – Jõhvis, Kohtla-Järvel ja Lüganusel. Kui maakonna keskuses Jõhvis kandideerib Isamaa nimekirjas vaid kaks inimest ja Kohtla-Järvel üks inimene, siis maakonna suuruselt teises vallas Lüganusel on kandideerimas suisa 18 inimest. Võrdluseks võib tuua, et näiteks Reformierakond läheb Lüganusel valimistele 15 kandidaadiga.

Isamaa Lüganuse valimisnimekirja esinumber on Lüganuse oskonna juht, vallavolikogu Isamaa fraktsiooni ja kohaliku Naisklubi esinaine Marja-Liisa Veiser, kes on ametilt jurist. Isamaa Lüganuse nimekirja kümme kandidaati on erakonna liikmed, kaheksa on väljastpoolt erakonda või teisest erakonnast.

“Kõik on väga tublid ja asjalikud inimesed ning mitmetele neist on töö volikogus juba varasemalt tuttav. Meie nimekirjas kandideerib endine Püssi linnapea ja hiljutine Lüganuse abivallavanem Enno Mägar, kauaaegne Lüganuse Noortemaja juhataja Juho Põld, endine Lüganuse Majanduskeskuse juht Peeter Ilves, aga ka Allan Valk, kes peab advokaadiametit. Samuti kauaaegne õpetaja Kaja Toikka, teenekas spordimees Ülo Tuur, piimatalu pidav Karli Kivi, autoremonditöökoda omav Aulis Välk, Riigi Kinnisvaraametis tehnilise spetsialisti ametit pidav Meelis Lust. Lisaks neile ka Merike Ivask, Aivi Öndül, Roman Klimtšuk, Kerli Soomer, Ander Ambus ning Viru Vanglas kaplanina ametis olev Tarmo Linnas. Rõõmu teeb ka see, et nimekirjaga liitus mitu tubli noort – kevadel Tallinna Tehnikaülikoolis edukalt magistrikraadi kaitsnud Maarja Lipp ning abipolitseinik ja üliõpilane Jelizaveta Miškova. Kokkuvõtes saan öelda, et meil on tugev nimekiri toredate, aktiivsete ja teotahteliste inimestega, kes kõik on valmis Lüganuse valla parema tuleviku nimel pingutama, ” tõdes nimekirja eestvedav Marja-Liisa Veiser.

Valimisprogrammis on 15 põhipunkti

„Teemasid on palju – valda teravalt puudutavad keskkonnateemad, elamualade arendamine, ettevõtluse arengu toetamine jpm. Kui tuua välja kolm olulist, siis üks nendest on kindlasti läbimõeldud haridusreformi läbiviimine selliselt, et valla lastele oleks tagatud kvaliteetse kodulähedase alus- ja põhihariduse omandamise võimalus ning tugiteenuste kättesaadavus. Hoiame õpetaja väärikat ametit au sees ja tegutseme selle nimel, et tõsta õpetajate töötasu Lüganuse vallas vähemalt Eesti keskmisele tasemele. Koolide eksistents on oluline kultuuriline väärtus maapiirkondade elushoidmisel, mida pole võimalik arvuliselt mõõta,” märkis Veiser.

Kindlasti tuleb tema sõnul enam tähelepanu pöörata, austada ja hoida valla eakaid. „Et auväärses eas inimesed saaksid võimalikult kaua olla oma kodus, rakendame abivajavatele koduvalveteenuse ehk häirenuputeenuse, millega on terviserikke või õnnetuse korral abi kutsumine nupuvajutuse kaugusel,“ ütles Veiser.

Lüganuse valimisnimekirjas kandideerijad on veendunud, et kindlasti on oluline parendada ka valla teede olukorda. „Meie teed peavad olema turvaliselt läbitavad aastaringselt. Kavas on alustada kergliiklusteede võrgustiku täiendamisega selliselt, et ühendatud saaksid ka vallasisesed linnad Kiviõli ja Püssi, lisaks Erra-Lüganuse, Lüganuse-Liimala ja Lüganuse-kalmistu,” näitlikustas Veiser.

Kokkuvõtvalt on Ida-Virumaal Veiseri sõnul olukord kahjuks selline, kus maakonna keskuses Jõhvis lähevad erakonna lipu all valimistele vaid Piret Linnas ja Riho Nõmmik, Kohtla-Järvel kandideerib Isamaa nimekirjas Dmitri Bahtin. Samas on Veiser rahul, et maakonnakeskuses on erakonna nimekiri siiski valimistel esindatud.

2017. aastal kandideeris Isamaa nimekirjades Ida-Virumaal 11 inimest, kes jagunesid toona samuti kolme valimisnimekirja vahel – Kohtla-Järvel üks, Alutagusel üks ja Toilas üheksa kandidaati.

„Tänavu oleks Isamaal olnud kindlasti potentsiaali minna Ida-Virumaa teisteski omavalitsustes oma nimekirjadega välja, näiteks kasvõi Toilas,“ usub Veiser. “Ka Lüganusel ei olnud erakonna nimekirja sugugi lihtne kokku saada, sest inimesed, kes ei kuulu erakonna ridadesse, eelistaksid pigem valimisliitusid. Ida-Virumaal on tegelikult palju konservatiivselt mõtlevaid inimesi ja usun, et Isamaal on siin kasvupotentsiaali küllaga,“ tõdes Lüganuse osakonna juht Marja-Liisa Veiser.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga