Edgar Savisaar pääses tervislikel põhjustel kohtumenetlusest

Riigikohtu arvates ei saa Edgar Savisaar tervistlikel põhjustel kohtumenetluses osaleda, kuid Tallinna linnavolikogu töös lööb ta jätkuvalt kaasa. FOTO: MIHKEL MARIPUU/POSTIMEES

Riigikohus vabastas korruptsioonis süüdistatava Tallinna endise linnapea ja Keskerakonna eksjuhi Edgar Savisaare tema tervisliku seisundi tõttu kohtumenetlusest.

Riigikohus tühistas vandeadvokaatide Oliver Nääsi ja Gretta Oltjer-Timbergi määruskaebuse alusel Tallinna ringkonnakohtu määruse, milles leiti, et kohtupidamine Savisaare üle peab jätkuma.

Riigikohus jõustas reedel Harju maakohtu määruse, millega Savisaar tema tervisliku seisundi tõttu kohtu alt vabastati.

Eraldi küsimusena käsitles riigikohus küsimust, kas tervisliku seisundi tõttu menetlusest vabastamise kohtumäärus on vaidlustatav ning leidis, et see on vaidlustatav.

Vandeadvokaat Oliver Nääs tõdes, et ringkonnakohus jättis tähelepanuta asjaolu, et ekspertkomisjoni olid kaasatud erinevate valdkondade asjatundjad, kes kõik andsid arvamuse enda valdkonnas.

Nääsi hinnangul ei lükka teiste ekspertide arvamused teistes valdkondades ümber endokrinoloogist eksperdi arvamust, mille kohaselt seab kohtupidamine Savisaare elu ohtu.

Riigikohtu kriminaalkolleegium nõustus kaitsjate väitega, mille kohaselt pole kriminaalmenetlust lõpetatud ennatlikult. Menetluse lõpetamiseks esitatud taotluse lahendamiseks koguti ja uuriti hulk tõendeid, sealhulgas on määratud ja tehtud kohtuarstlik esma- ja täiendekspertiis, maakohtus on üle kuulatud ekspertide komisjoni kaks liiget, küsitletud on raviarsti ja samuti on uuritud hulgaliselt süüdistatava terviseseisundit puudutavaid dokumentaalseid tõendeid.

Täiendekspertiisi aktis antud arvamuse põhjal ei seadnud kohtumenetluse pooled ekspertide pädevust kahtluse alla, ei taotlenud ekspertide täiendavat küsitlemist ega soovinud esitada lisatõendeid.

Riigikohus märgib, et heites maakohtule ette süüdistatava ravi järgimist puudutavate andmete arvestamata jätmist, pole ringkonnakohus nimetanud ühtegi toimingut, mille abil saanuks vaadeldavas küsimuses koguda lisatõendeid. 

Ka tõi riigikohus esile, et asja edasine arutamine maakohtus Savsaare osavõtul võib osutuda raskendatuks mitme praktilise korraldusliku probleemi tõttu, on tõdenud ka ringkonnakohus. Kolleegiumi hinnangul ei esine objektiivseid asjaolusid, mis annaksid seadusliku aluse kriminaalasja arutamiseks süüdistatava osavõtuta. Ka pole võimalik maakohtule ette heita asja õigeks lahendamiseks vajalike menetlustoimingute tegemata jätmist. Seetõttu saab pidada kriminaalmenetluse lõpetamist alusel seaduslikuks.

Kokkuvõtlikult tõdeb kriminaalkolleegium, et kuigi Savisaar saaks teatud tingimuste täitmise korral kohtuistungil osaleda, on tema terviseseisundit silmas pidades suur risk, et kriminaalmenetluse jätkamisel võib selles osalemine põhjustada süüdistatava tõsise terviserikke või surma.

Kuna süüdistatav on raskelt haigestunud, ta ei parane ja kohtumenetluse senine käik võimaldab järeldada, et kriminaalasja arutamine takerdub jätkuvalt süüdistatava terviseseisundist tingitud probleemide taha, ning veel mõnda aega vältava kohtumenetluse tingimustes on tema raviks ja arsti soovituste järgimiseks vajaliku rutiini jälgimine veelgi raskem, on maakohtu otsus lõpetada Savisaare suhtes tegelikku olukorda arvestav. 

Ringkonnakohus tühistas 14. augustil Harju maakohtu varasema määruse
lõpetada kriminaalmenetlus korruptsiooni- ja majanduskuritegudes süüdistatud Edgar Savisaare suhtes tema halvast tervisest tulenevatel põhjustel.

Tallinna ringkonnakohus leidis seevastu, et kriminaalmenetluse lõpetamine Edgar Savisaare osas tema terviseseisundi tõttu on olnud ennatlik ja saatis kriminaalasja tagasi maakohtule kohtumenetluse jätkamiseks, kuid advokaadid vaidlustasid selle riigikohtus.

Riigiprokuratuur süüdistas Savisaart Tallinna eelarvevahendite kasutamises enda ja Keskerakonna huvides ehk omastamises suures ulatuses, samuti neljas altkäemaksu võtmises, rahapesus ning Keskerakonnale suures ulatuses keelatud annetuse vastu võtmises.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga