Isamaa esitas lisaeelarvele muudatusettepanekud

Kui valitsus loobub riikliku eesti keele eksami lävendist, siis antakse Helir-Valdor Seederi hinnangul vene õppekeelega koolidele ja kooliõpilastele sõnum, et eesti keele oskus ei ole vajalik.

Isamaa fraktsiooni muudatusettepanekud Riigi 2022. aasta lisaeelarve seaduse eelnõule keskenduvad eestikeelsele haridusele ja kaitsevõimekuse tugevdamisele.

Isamaa muudatusettepaneku kohaselt suureneks kõrghariduse rahastamine käesoleval aastal 20 miljoni euro võrra. “Eesti kõrgkoolid ei ole riigiga halduslepinguid sõlminud, sest nende sõnul ei saa nad riigipoolse vähese rahastuse tõttu lepingutejärgseid kohustusi täita. Piiratud on nii pakutavate valikainete mahtu kui ka eestikeelseid õppekavasid. Lisaeelarvega tuleb see probleem lahendada,” rääkis Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.

Seeder rõhutas, et eestikeelne haridus tervikuna vajab lisaraha. “Tänase koalitsiooni sammud eestikeelse hariduse toetamiseks ei ole piisavad. Selleks, et viia venekeelsed koolid eestikeelsele õppele ning tagada sõjapõgenikele eesti keele õppe võimalused, tuleb suurendada eestikeelse hariduse rahastamist käesoleval aastal 10 miljoni euro võrra.” Ta lisas, et kakskeelne haridussüsteem süvendab segregatsiooni ning loob paralleelse infovälja, mis suurendab julgeolekuohtu.

Lisaks keskenduvad Isamaa muudatusettepanekud elumajade energiatõhususe tagamisele ning gaasikatlamajade üleviimisele kohalikule küttele. Julgeolekuvaldkonnas nähakse ette Kaitseliidu täiendavat rahalist toetamist ning haridusvaldkonnas soovitakse suurendada ka Õpetajate Lehe rahastust.

Muutunud julgeolekuolukord ja Venemaa Föderatsiooni laiaulatuslik sõjaline agressioon nõuab täiendavat Kaitseliidu finantseerimist. Nimelt on Kaitseliiduga liitunud viimastel kuudel suur hulk uusi inimesi ja nende koolitust ning täiendavaid õppe- ja treeningkogunemisi ei nähtud 2022. aasta eelarvega ette. Praegune julgeolekuolukord nõuab aga kiiremat reageerimist kui 2023. a eelarvega võimalike täiendavate vahendite eraldamist. Isamaa ettepaneku kohaselt eraldatakse Kaitseliidule täiendavad kolm miljonit eurot.

Elumajade energiatõhususe suurendamiseks näeb Isamaa ette 10 miljoni euro eraldamist ja sama suurusjärgu ulatuses toetada ka investeeringuid gaasikatlamajade üleviimiseks kohalikule küttele.

Haridusvaldkonnas tuleb Õpetajate Lehe rahastust suurendada 56 672 euro võrra. Õpetajate Lehe senine eelarve oli 184 000 eurot, kuid pärast Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt plaanitavat kärbet jääb lehe kulude katmiseks 127 328 eurot. Rahastuse suurendamisega tagatakse lehe tegevuse jätkumine senisel kujul.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga