Gerli Lehe: ennetustegevus aitab lahendada paljude perede probleeme

Isamaa Perede Ühenduse esimees Gerli Lehe. Foto: Ott Kattel

Rae valla sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimees Gerli Lehe on kõigutamatu, et laste ja perede heaolu nimel tuleb senisest palju enam investeerida ennetustegevusse.

“Lastel peab olema turvaline ja mõnus oma kodupaigas kasvada. Kui nad tunnevad end koolis hästi ja neil on head sotsiaalsed oskused, saavad nad lapsepõlvest kaasa eluks vajalikud toimetulekuoskused,” on Gerli Lehe veendunud.

Gerli on kahe kooliealise lapse ema. Ta elab oma perega, kuhu lisaks lastele kuulub abikaasa Fredy ja hulk lemmikloomi Rae vallas Suursoo külas oma esivanemate talus. Gerlil on kasvatusteaduste magistrikraad Tallinna Ülikoolist, lisaks ka pikaajaline kogemus töötamisest lastega. Praegu on Gerli ametis sotsiaalministeeriumis laste ja perede osakonnas nõunikuna, kus ta tegeleb igapäevaselt laste ja perede heaolu toetavate poliitikate välja töötamisega. Tema üks tegevusvaldkond on laste vaimne tervis ja heaolu. Lisaks kuulub ta vallavalitsuse esindajana Õie lasteaia hoolekogusse ja lapsevanemana Vaida Põhikooli hoolekogusse, mis aitab kursis hoida nii laste, lastevanemate kui õpetajate igapäevaste murede ja lahendamist vajavate kitsaskohtadega.

Abivallavanemaks hingelähedases valdkonnas

Gerli Lehe on 2017. aastast seisnud kogukonna huvide eest Rae vallavolikogus, et panustada kogukonnas elavate perede, noorte ja õpetajate heaolusse. Nüüd kandideerib ta aga Rae vallavolikogus haridus-ja sotsiaalvaldkonnas abivallavanema kohale.

”Sotsiaal- ja haridusvaldkonda puudutavad teemad on olnud mulle juba aastaid hingelähedased. Rae valla sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimehena olen hästi kursis haridust ja peresid puudutavate rõõmude ja kitsaskohtadega,” põhjendab ta oma otsust.

Rae valla tulevikule mõeldes peab Gerli väga oluliseks, et kogukonna liikmed saaksid osaleda vallaelanikke puudutavate otsuste langetamisel. Sama tähtis on tema sõnul anda neile protsesside liikumise kohta inimestele ka tagasisidet.

“Mis aga samuti väga oluline – asjaajamine ja suhtlus vallaga peab olema bürokraatiavaba ja inimlik,” lisab ta.

Eelarve kujundamisel tuleb Lehe sõnul arvestada varasemast rohkem Rae valla äärealade vajadustega, et ka sealsetele elanikele oleks vajalikud teenused tagatud sarnaselt teiste piirkondadega.

Lasterikkust tuleb hoida ja väärtustada

„Rae vald on lasterikas vald. Meie lastele ja noorte peavad olema tagatud head tingimused kasvamiseks ja arenemiseks igas Rae piirkonnas. Otsuste tegemisel tuleks kaasata senisest enam noori, sest paljud otsused puudutavad just neid,” räägib Lehe.

Ka sotsiaalteenused vajavad tema sõnul vallas lisaressurssi – seda on näidanud keerukas koroonaaeg. “Kui me suudame pakkuda vajalikku tuge täiskasvanutele, aitame seeläbi ka nende lapsi ja eakaid lähedasi,” lausub ta ja lisab: ”Tähelepanuta ei tohi jätta ka haridustöötajaid ja erialaspetsialiste. Neile tuleb luua motiveeriv süsteem, et tagada seeläbi lastele toetatud kasvukeskkond.”

Muutmist vajavad kolm valdkonda

Ennetus
Turvaline keskkond, igakülgsed võimalused huvitegevuseks ja sotsiaalsed oskused aitavad kaasa hea vaimse tervisega noorte kasvamisele.

Kvaliteet
Kõik teenused ja ennetus, mida me pakume, peavad olema kvaliteetsed ja põhjalikult läbi mõeldud.

Abi kättesaadavus
Kõik, kes vajavad abi, peaksid seda saama õigeaegselt. Seda terve elukaare vältel.

Gerli Lehe unistab, et kümne aasta pärast on Rae vald tänasest veelgi peresõbralikum vald, kus on hea lapsi saada ja kasvatada. Kus arvestatakse noorte soovide ja vajadustega ning neile on loodud turvaline keskkond kasvamiseks. Täiskasvanud on aga koduvalla patrioodid, sest see on parim paik, kus elada ja töötada ning eakad tunnevad end hoituna ja kaasatuna.

Et selleni jõuda, tuleb Gerli Lehe sõnul alustada väiksematest sammudest:

    *Alustuseks vabastame lastevanemad lasteaia toiduraha maksmisest.
    *Rajame kogukondliku teenuskeskuse peredele, et panustada ennetustegevusse.
    *Loome võimalusi andekate laste arendamiseks ning tugiteenused erivajadustega lastele.
    *Toetame õpetajate, haridus-, kultuuri- ja noorsootöötajate palgatõusu ja enesearengut.
    *Toetame eakate päevakeskuste tegevuste laiendamist ja eakate seltsielu elavdamist.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga