Täna tutvustati Meriton Park Inn hotellis Isamaa valimisprogrammi Tallinnas. Linnapeakandidaadi Urmas Reinsalu sõnul on Isamaa plaan Tallinnale pikk ja põhjalik. „Näeme Tallinna linnana, kus seistakse eesti keele, koduomanike, töötegijate, lastega perede, noorte ja eakate eest. Tallinn peab meie visioonis olema Euroopa kõige peresõbralikum linn. Linn, kuhu tahavad elama jääda tänased noored tallinlased ja naasta eestlased teistest riikidest,“ ütles Reinsalu.

Isamaa valimisprogrammi Tallinnas leiate veebilehelt: https://isamaa.ee/kov21/tallinn/

Urmas Reinsalu kõne terviktekst

Head Tallinna kodanikud, Tallinna mehed ja naised

Tallinna valimisteni on jäänud täpselt viis nädalat.

Tänaseks on kinnitatud valmisnimekirjad, ligi 1200 kandidaati taotleb valimisvõitluses Tallinna elanike
usaldust. Nimekirjades torkab silma, et ainsana on võrreldes möödunud valimistega oma nimekirja
kasvatanud ISAMAA, ligi saja kandidaadi võrra. Selgelt eristuvad kaks erakonda, ISAMAA 262 ja
Keskerakond 338 kandidaadiga. Teiste erakondade nimekirjad on suurusjärgus sada kandidaati.
See on märk sellest, et meie väärtuspõhine platvorm kõnetab aktiivseid linnakodanikke. Olen tänulik
kõigile kandidaatidele, kes lähevad valimistulle ISAMAA lippude all. Me oleme meeskond, et tuua
väärtuspõhine muutus Tallinnas.

Meie väärtuspõhine platvorm ei ole kitsalt erakondlik, neil valimistel oleme me liikumine.
Meie liikumine on koondunud teadmistelt ja kogemuselt tugevaim.

Endised kaitseväe juhatajad admiral Tarmo Kõuts ja kindral Riho Terras, kolonelid reservis Hannes Toomsalu ja Tarmo Ränisoo, õiguseksperdid Priidu Pärna, Madis Päts, Helen Hääl ja Kaido Pihlakas, arstid Tiit Meren, Helle Mäeltsemees, Teet Lainevee, Kaie Josing, Airi Värnik ja Imre Rammul, kultuuritegelased Mati Karmin, Peep Lassmann, Peeter Saan, Igor Garsnek, Pille Lill, Mihkel Mutt, Andres Uibo. Diplomaadid Tiit Matsulevits, Jüri Trei ja Tiit Naber.

Majandusvallast Jaan Sven Männik, Sven Sester, Henn Pärn, Arvi Hamburg, Kalev Vapper, Kristian
Taska. Kogukondade eest seisjad Ülle Mitt, Kadi Alatalu, Lea Nilson ja Indrek Luberg. Põlvkondi ühendavalt on meie nimekirjas pensionäride ühenduste liidu juht Andres Ergma ja endine
üliõpilaskondade liidu juht Sigrid Nuutre.

Sümboolselt on meie liikumise ridades vabadusvõitlejad Lagle Parek, Trivimi Velliste ja Jüri Liim. Minu jaoks on tähendusrikas kahe Eesti ja Tallinna jaoks erilise tähendusega inimese osalemine meie
liikumises. Kodulinna maja liikumise vedaja, Tallinna südametunnistust kehastav Tiina Mägi ning
kunstnik Jüri Arrak.

Me oleme liikumine väärtuste nimel. Ja seda kätkeb meie loosung. Sõnum PLATS PUHTAKS on
lootuse andmine väärtuspõhisele poliitikale Tallinnas, julgustav ja ülesehitav idee.

Yana Toom küsis avalikus kirjas minult irooniliselt, et millised on need need väärtused, mida soovime
tallinna elu korraldamisel maksma panna. Vastus on lihtne: eestimeelsus, eestikeelsus ja aus
linnajuhtimine. See on Eesti väärtusbaas.

Seda on edasi andnud ka meie sõnumid reklaamides. On näha, et see mõte on jõudnud inimesteni.
Ühiskonnauuringute instituudi reitingud on ISAMAA reitingud kajastanud nädalate lõikes vastavalt
augusti keskpaigast 5, 5.8, 7.7 ja sel nädalal 8.4 protsenti.

Me usume, et 20 aastat kestnud Keskerakonna ainuparteivõimu Tallinnas vajab muutust, et see
muutus on Tallinna inimeste ja kogu Eesti huvides ning et see muutus on oktoobris võimalik. Me
kutsume selleks koostööle ühinenud opositsiooni vormis kõiki poliitilisi jõude.

Täna tutvustame ISAMAA visiooni Tallinna elu korraldamisel. Meie plaan Tallinnale on pikk ja
põhjalik. Näeme Tallinna linnana, kus seistakse koduomanike, töötegijate, lastega perede, noorte ja
eakate eest. Tallinn peab meie visioonis olema Euroopa kõige peresõbralikum linn.
Linn, kuhu tahavad elama jääda tänased noored tallinlased ja naasta eestlased teistest riikidest.
Linnavõimu ülesanne on pakkuda parimaid teenuseid linna inimestele. Selleks, et linn oleks jõukas,
peab Tallinnas saama rahvusvaheline ettevõtluslinn, mis soodustab uusi, tarku investeeringuid ja
loob kõrgepalgalisi töökohti. Tallinna ühendamine Helsingiga loob sellest kaksiklinnastust regiooni,
mis oleks Läänemere keskus.

Tallina inimesed soovivad kaasaegset linnaruumi, mille kujundamine peab muutuma turvalisemaks,
kodusemaks ja keskkonnasõbralikumaks. Linn peab olema korralikult valgustatud, juurdepääsetav
erivajadustega inimestele, lapsekäruga ja eakatele ning roheline.

Tallinna koolid ja lasteaiad peavad olema korras ja õpetajate ning lasteaiakasvatajate töö peab olema
väärtustatud. Tallinn on suure vaimse pärandi ja loova energiaga linn. Meil on plaan anda tallinna
kultuurielule uus käik. Tallinlased tahavad liikuda ja teha sporti. Vajame uusi ujulaid, spordihalle,
terviseradasid ja kõigile lastele kättesaadavaid huvihariduse võimalusi.

Oluline on tallinlaste tervis. Tähtis on tagada võimalus perearstikeskuse külastamiseks ka
nädalavahetusel, ennetada haigusi ning tagada eriarstiabi. Me ütleme aitäh kõigile koroonaviiruse
tõrjumisel eesliinil olijatele. Viirusetõrjes ei ole linn teinud piisavalt ja kaitsnud elanikke. Meil on
tõhusam plaan viirusetõrjeks.

Abivajajad ei tohi jääda linna toeta. Soovime ellu viia eakate hooldusgarantii, et vajaduspõhiselt
saaksid toetust eakad, kui vajatakse abi kodus või hooldekodus.

Tallinn peab investeerima. Parandama ühistranspordivõrku ja looma uusi trammiühendusi. Looma
tõhusama transpordikorralduse, mis vähendaks ummikuid. Vajame Tallinna kui merelinna strateegiat.
Linn on elav organism. Inimesed ei tohi jääda oma muredega üksi. Linn peab soosima, mitte
takistama ettevõtlikust ja loovust.

Tallinna linnastu loob üle poole Eesti rahvatulust. Seega on Tallinna areng võtmetähtsusega kogu
Eesti rahva jõukuse kasvul. Meil on hea plaan Tallinnas positiivsete muutuste saavutamiseks. Me ei
eita seni tehtut. Me ei ütle ei teistele arusaamadele linna tulevikust ja oleme valmis väärikaks ning
kaasavaks aruteluks.

Meil on plaan, kuidas teha lõpp korruptsioonile Tallinnas ja saavutada aus linnajuhtimine. See algab
sellest, et Tallinnal oleks raad, kes on suuteline ausa asjaajamise eest linnas seisma.

Meil on ka plaan, kuidas kaitsta ja arendada Tallinnas eesti keelt. Eesti pealinn peab olema
eestikeelne. See on meie ülesanne Eesti rahvusriigi ja Eesti tulevaste põlvede huvisid silmas pidades.
See kava ei vastanda rahvusi. Tallinn on kodulinnaks paljudest rahvustest linlastele ja kõigil on õigus
oma rahvusele ja identiteedile.

Küsimuse perspektiiv on selles, et meie riigil on selge poliitika eesti keele arenguks eesti keele
arengukava näol. Paraku on keskerakondlik linna juhtkond sellele käsitlusele kas varjatult või
avalikult vastu töötanud. See peab lõppema.

Isamaa esitav algaval nädalal Tallinna volikogu menetlusse eesti keele kaitse plaani. See plaan näeb
ette eestikeelse hariduse sisseseadmise ning eesti keele arengu ja keeleseaduse nõuete täitmise
Tallinnas.

Ma moodustasin selle plaaniga seotud küsimuste lahendamiseks eesti keele kaitse nõukoja: Sinna
kuuluvad kirjanik Mihkel Mutt, endine muusikaakadeemia rektor Peep Lassmann, endine
üliõpilaskondade liidu juht Sigrid Nuutre, ajaloolane Lauri Vahtre ja professor Mihhail Lotman.
Plaanis lubasime ka määrata Tallinna eest keele küsimuste eest vastutava abilinnapea. Nimetan
siinkohal oma kandidaadi sellesse ametisse, endise Tallinna Ülikooli keelepoliitika professori ja
keeleameti juhi Mart Rannuti.

Tänan kõiki panustamast meie programmi väljatöötamisel. See programm on elav dokument.
Alustasime ülelinnalise küsitlusega ning oleme saanud linlastelt palju huvitavat tagasisidet nende
murede ja lootuste kohta Tallinna tulevikuga seoses. Kutsun kõiki sellele meie ülelinnalisele
küsitlusele vastama.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga