ENÜ Valge Lindi auhinna pälvib justiitsminister Urmas Reinsalu

Foto: Scanpix

Igal aastal naistevastase vägivallaga võitlemise päeval välja antava Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Valge Lindi auhinna pälvib tänavu justiitsminister Urmas Reinsalu. Valge Lindi auhinna saab minister Reinsalu seadusemuudatuste algatamise eest, mis lisavad turvatunnet väga paljude vägivalda kogenud naiste ja laste ellu.

Novembri keskel said valitsuselt heakskiidu Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muudatused. Need rõhutavad senisest selgemalt vajadust lastega seotud eestkoste- ja suhtlusõiguse kindlaksmääramise menetlustes alati arvestada lapsevanema vägivaldsusega nii lapse kui teise vanema suhtes.

“Oleme pikka aega juhtinud tähelepanu sellele, et ka vanemate vahelist vägivalda pealt nägema sunnitud laps on tegelikult ohver, kelle parimate huvide väljaselgitamisel hooldusõiguse ja suhtluskorra vaidlustes ei tohi vägivallakogemust eirata. Aasta-aastalt on samale seisukohale jõudnud järjest enam spetsialiste,” ütles ENÜ eesistuja Harda Roosna.
“Seadusemuudatus annab juurde kindlust, et kohus kaalub muude asjaolude kõrval alati ka vägivalla aspekti. Nii vägivalla otseste ohvrite kui nende laste huvid on seetõttu õiguslikult paremini kaitstud,” lisas ENÜ eesistuja.

“Väga oluline on varasemat vägivalda silmas pidada nii esialgse õiguskaitse korras hagi tagamise abinõude rakendamisel kui laste ja samuti vanemate ärakuulamise korraldamisel,” selgitas Eesti Naiste Varjupaikade Liidu jurist Merle Albrant.
“Enne vanemate suunamist kokkuleppele või perenõustaja abi kasutama, peab kohus seadusemuudatuste kohaselt alati kaaluma, kas vanem on olnud lapse või teise vanema suhtes vägivaldne. Kuna pooled on ebavõrdses seisus, ei pruugi vanemate vahel sellises olukorras sõlmitud kokkulepe alati kaitsta lapse huve,” lisas Albrant.

Viimastel aastatel on Justiitsministeerium algatanud veel mitmeid olulisi seadusemuudatusi, mis aitavad kaasa naistevastase ja perevägivalla ennetamisele ja tõkestamisele. Näiteks jõustusid möödunud aastal Karistusseadustiku ahistavat jälitamist ja seksuaalset ahistamist käsitlevad süüteokoosseisud, mille alusel on nüüdseks vastutusele võetud juba suur hulk õigusrikkujaid.
Justiitsministeeriumile läheb Valge Lindi auhind juba teist korda. 2011. aastal pälvis ministeerium selle Karistusseadustikku lisatud inimkaubanduse kuriteokoosseisude eest.

Auhind antakse üle esmaspäeval Tallinnas hotellis Euroopa toimuval konverentsil „Kuidas lepitada lepitamatut” , mille korraldavad Eesti Naisteühenduste Ümarlaud ja Eesti Naiste Varjupaikade Liit.

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud annab Valge Lindi auhinda alates 2004. aastast.
Auhind antakse üksikisikule või organisatsioonile, mis möödunud aasta/aastate jooksul on kõige rohkem ära teinud Eestis naistevastase vägivalla tõkestamiseks või probleemist teavitamiseks.

Eelmisel aastal anti auhind Läänemaa Naiste Tugikeskuse juhatajale Leili Mutsole naiste tugikeskuse teenuse käivitamise ja säilitamise eest Lääne- ja Hiiumaal. Varem on auhinna saajateks olnud politsei, prokuratuuri kohalike omavalitsuste, ajakirjanduse ja vabaühenduste esindajad.

Valge Lindi auhinna on eelnevatel aastatel pälvinud:

2004 Joosep Kaasik Lääne Politseiprefektuuri korrakaitse osakkonna politseidirektor

2005 Põhja-Tallinna Valitsus

2006 Tartu Naiste Varjupaik

2007 Ene Augasmägi Tapa Vallavalitsuse sotsiaalnõunik

2008 Jõhvi Vallavolikogu

2009 Kadri Ibrus, Eesti Päevalehe ajakirjanik

2010 ETV saate Jõulutunnel tegijad

2011 Eesti Vabariigi Justiitsministeerium

2012 Raul Heido, Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör

2013 Kati Arumäe, Politsei- ja Piirivalveameti korrakaitseosakonna juhtivkorrakaitseametnik ja Kerli Palu, Keskkriminaalpolitsei juhtivkriminaalametnik

2014 Helen Sööl, Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna peaspetsialist

2015 Kait Sinisalu, Eesti Naiste Varjupaikade Liidu psühhoterapeut

2016 Eesti Naiste Varjupaikade Liit

2017 Leili Mutso, Läänemaa Naiste Tugikeskuse juhataja

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga