Andres Metsoja Pärnu volikogule: uue Pärnu silla rajamiseks tuleb taotleda valitsuselt täiendavat rahastust

Andres Metsoja. FOTO: erakogu

Tänasel Pärnu Linnavolikogu istungil tegi volikogu liige Andres Metsoja poliitilise avalduse, milles kutsus kõiki volikogu liikmeid ühinema avaldusega Vabariigi Valitsusele, mille eesmärk on tagada riigi poolt Pärnu uue silla ehituseks 15 miljonit eurot.

Metsoja sõnul on kõik Pärnu volikogus esindatud fraktsioonid toetanud uue silla rajamist. “Pärnu peab olema oma sihtides ja eesmärkides ambitsioonikas. Pärnu Kesklinna piirkonna sildu tuleb käsitleda tervikuna, et need teenindaks nii elanikke kui ka külalisi ning looksid uue ja kaasaegse elukeskkonna. Isamaa toetab uue silla rajamist koos silda teenindava teede võrguga, ehitajate teest nn. Laarmanni ristmikuni.”

Tema sõnul ei tohiks taganeda seni kokku lepitud uue silla rajamise põhimõttest. “Varasem kokkuleppe nägi ette, et pool kavandatava silla maksumusest tuleb linna eelarvest ja pool riigi toetusest. Paraku on ettevalmistusperioodi käigus saanud selgeks, et silla kogumaksumuseks ei kujune mitte 16,8 miljonit eurot vaid 22 miljonit eurot. Sellele lisandub omakorda täiendav kulu juurdepääsuteede võrgu ning olemasoleva kesklinnasilla remondi näol.”

“Arvestades, et uue silla ja teiste selle juurde käivate investeeringute kulu on algselt plaanitust suurem oleks linnarahva ühises huvides, et ka riigipoolne panus oleks suurem. Seepärast seisab Isamaa selle eest, et riigipoolne toetus uue silla rajamiseks tõuseks 8,6 miljonilt eurolt 15 miljoni euroni.”

“Kutsume kõiki volikogus esindatud poliitilisi jõude seisma selle eest, et saavutada suurem riigipoolne toetus,” ütles Metsoja poliitilises avalduses.

Majandus ja kommunikatsiooniministri Taavi Aasa ettepanekul arutab valitsus lähiajal Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 2015. a korralduse nr 93 “Perioodi 2014-2020 transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava kinnitamine” muutmist. Ettepaneku kohaselt lisatakse kavasse Pärnu linna projekt “Raba-Laia tänava silla ehitus” ja ASi Eesti Raudtee projekt “Tapa jaama sorteerimispargi rekonstrueerimine, I etapp”. Lisaks korrigeeritakse mõnede projektide lõpptähtaegu ja maksumusi.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga