84% inimestest arvab, et lasteaed peaks jääma vabatahtlikuks

Inimesed soovivad, et alusharidus jääks vabatahtlikuks.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut arvamusküsitluste seeria raames on alates juunist iga kuu küsitud inimeste hinnangut iga parlamendierakonna ühe valimislubaduse kohta. Seekord leidsid kõige enam tuge SDE, Reformierakonna ja Isamaa ettepanekud.

Ühiskonnauuringute Instituudi analüütiku Tanel Paasi sõnul oli valimislubaduste küsitluse seitsmenda vooru kõige intrigeerivam teema EKRE lubadus taastada Eestis surmanuhtlus. „Küsitlusest selgus, et antud lubadusel puudub enamuse toetus nii valijate seas üldiselt, kui ka erinevates sotsiaal-demograafilistes gruppides. Selgelt eristuvad aga EKRE valijad, kellest 70% on ettepaneku poolt. Seega võib lubadusel olla EKRE puhul enda valijaskonda kinnistav ning mobiliseeriv mõju ning see selgitab antud teema olulisust erakonna jaoks,“ jätkas Paas.

SDE küsis: “Kas toetate, et alampalk ja vanaduspension oleksid täielikult tulumaksuvabad?” Ettepanekut toetas 94%, vastu oli 4% ning oma seiskohta ei osanud öelda 2% vastajatest.

Reformierakond küsis: “Kas toetate ettepanekut, et keskmisest kõrgema majanduskasvu aastatel peaks riik raskeks ajaks raha kõrvale panema ehk oma reserve suurendama?” Ettepanekut toetas 88%, vastu oli 9% ning oma seisukohta ei osanud öelda 3% vastajatest.

Isamaa küsis: “On räägitud ideest, et lapse lasteaias käimine võiks muutuda kohustuslikuks. Kas Teie toetate seda, et lapse lasteaias käimine jääks endiselt vanemate otsustada?” Ettepanekut toetas 84%, vastu oli 13% ning oma seisukohta ei osanud öelda 3% vastajatest.

Priit Sibul
Priit Sibul. Foto: Liis Treimann/Postimees

Isamaa peasekretäri Priit Sibula sõnul näitavad küsitluse tulemused selgelt, et inimesed pooldavad valikuvabadust mitte riikliku sundi. „Isamaa hinnangul on väga oluline, et peredele jääks õigus lapse haridustee ise kujundada. See on tugevalt maailmavaateline küsimus. Kohustusliku alushariduse kehtestamine tähendaks, et me ei austa inimeste valikuvabadust.“ Priit Sibul soovitab küsitluse tulemusest teha omad järeldused teistel erakondadel, näiteks Reformierakonnal, kes soovivad kehtestada kohustuslikku alusharidust.”

Keskerakond küsis: “Kas toetate Eesti riigieelarve laiapõhjalist revisjoni, mille käigus hinnatakse kõigi riigi tulu- ja kuluallikate eesmärgipärasust?” Ettepanekut toetas 82%, vastu oli 6% ning oma seisukohta ei osanud öelda 12% vastajatest.

Eesti 200 lubaduste seast valiti järgmine: “Kas toetate ettepanekut viia ühtsesse eestikeelsesse kooli kokku õppima eri kodukeelega lapsed alates lasteaiast?” Ettepanekut toetas 67%, vastu oli 28% ning oma seisukohta ei osanud öelda 5% vastajatest.

Vabaerakond küsis: “Kas toetate ettepanekut, et keskmine õpetaja palk oleks 1,5 korda kõrgem kui Eesti keskmine palk?” Ettepanekut toetas 66%, vastu oli 26% ning oma seisukohta ei osanud öelda 8% vastajatest.

EKRE küsis: “Kas toetate surmanuhtluse taastamist Eestis?” Ettepanekut toetas 40%, vastu oli 53% ning oma seisukohta ei osanud öelda 7% vastajatest.

Oma lubadused saatsid Ühiskonnauuringute Instituudile 6 erakonda. Alates kuuendast voorust küsitluste seeriasse kaasatud Eesti 200 ei soovinud ühtegi oma lubadust esitada ning seega valiti nende programmist üks rohkem tähelepanu saanud ettepanek. Ühegi küsimuse puhul polnud vastajatele märgitud, mis erakonnalt idee pärineb.

Kõiki küsimusi paluti hinnata 4-palli skaalal („Jah“, „Pigem jah“, „Pigem ei“, „Ei). Iga küsimuse puhul on esitatud vastajate osakaal, kes vastas “Jah” või “Pigem jah”, ehk võttis erakonna ideed pooldava seisukoha ning „Pigem ei“ või „Ei“, ehk võttis erakonna idee vastase seisukoha. Vastajatel oli ka võimalus valida variant „Ei oska öelda“.

Küsitluse viis Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi veebikeskkonnas Turu-uuringute AS 21.-28. jaanuarini 2019 ning sellele vastas 1001 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on asutatud jaanuaris 2016. Ühiskonnauuringute Instituut on mõttekoda, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse. Turu-uuringute AS on erapooletu uuringufirma, mis tegutseb Eesti turul alates 1994. aastast. Ettevõtte omanikuks on Soome uuringufirma Taloustutkimus OY, millel on enam kui 40-aastane kogemus turu-uuringute alal.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga