Valitsus toetas relvalubade kehtivuse osas erisuse tegemist eriolukorra ajal

Valitsuse toetatud eelnõuga kavandatud muudatus puudutab üksnes neid relvaomanikke, kes on PPA poolt varasemalt kontrollitud, läbinud eksamid ning kellele on antud õigus relvi käidelda. Seaduse vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu poolthäälte enamus. Foto: Aare Lepaste

Valitsus toetas eelnõu, millega soovitakse pikendada relvalubade ja relvavaldkonna tegevuslubade kehtivust nendel, kellel lõppeb loa kehtivus eriolukorra ajal. Selleks, et inimesi mitte ebasoodsasse olukorda panna, tuleb näha ette võimalus erisuse tegemiseks lubade kehtimisajale.

Eelnõuga nähakse ette relvaloa, kollektsioneerimisloa, paralleelrelvaloa ja relvakandmisloa ning relvaseaduse alusel väljastatud tegevuslubade kehtivuse pikenemine eriolukorra ajal ja 60 päeva pärast eriolukorra lõppu, vahendab siseministeeriumi kommunikatsiooninõunik Marie Kukk.

Valitsuse kehtestatud eriolukorra tingimustes on inimeste liikumine ja ametiasutuste tegevus piiratud. Seega võib tekkida olukord, kus väljastatud relvalubade kehtivusaeg lõpeb eriolukorra ajal ja nende pikendamine ei ole võimalik. Niisamuti võib juhtuda, et eriolukorra ajal kaotab kehtivuse tervisetõend, mida on tarvis loa omamiseks ja pikendamiseks, kuid pere- või eriarsti juurde saamine on piiratud.

Erisus kehtib kuni 60 päeva pärast eriolukorra lõppu. Eelnimetatud ajavahemik on tarvilik selleks, et tagada luba pikendavatele inimestele mõistlik loa pikendamise taotluse esitamiseks ja tervisetõendi hankimiseks pärast eriolukorra lõppu. Samuti on see piisav aeg, et Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) saaks naasta oma tavapärasesse töörütmi.

Muudatus puudutab üksnes neid relvaomanikke, kes on PPA poolt varasemalt kontrollitud, läbinud eksamid ning kellele on antud õigus relvi käidelda. Nende suhtes teeb amet jätkuvalt järelevalvet ja kui peaks ilmnema, et inimene paneb eriolukorra ajal toime süüteo, mis välistab relvade käitlemise õiguse, siis reageeritakse sellele tavapärases korras.

Ka tegevusloa pikendamine võib eriolukorra tõttu olla võimatu. Seetõttu nähakse ette, et ka tegevusluba, mille kehtivus lõpeb eriolukorra ajal, kehtib edasi eriolukorra ajal ja 60 päeva pärast eriolukorra lõppu. Siseministeeriumi hinnangul peaks vältima olukorda, kus juriidilisel isikul lõpeb tegevusloa kehtivus temast mitteoleneval põhjusel. Sel juhul tekiks nii juriidilisele isikule kui ka PPA-le mitmeid kohustusi (nt ettevõte peab kogu relvaalase dokumentatsiooni, relvad, laskemoona jms PPA-le üle andma), mida peaks vältima.

Ka tegevusloa omanike, näiteks relvakaupmeeste ja relvameistrite, üle jätkub eriolukorra ajal järelevalve tegemine ning õiguslike aluste tuvastamisel tegevusluba peatatakse või tunnistatakse kehtetuks.

Muudatused on osa Riigikogule esitatud COVID-19 tõrje meetmete elluviimiseks väljatöötatud seadusemuudatusi koondavast eelnõust. Seaduse vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu poolthäälte enamus.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga