Urmas Viilma Ristiinimese valimiskompass asetab Isamaa auväärsele teisele kohale

Urmas Viilma, EELK peapiiskop. FOTO:SANDER ILVEST/EESTI MEEDIA

Eesti Evangeelse Luterliku kiriku peapiiskop Urmas Viilma
analüüsis üheksa erakonna valimiprogramme ja koostas nn Ristiinimese valimiskompassi. Kompassi järgi asetus Isamaa auväärsele teisele kohale. Urmas Viilma sõnul on ja jääb ristiinimese tõeliseks valimiskompassiks Pühakiri, mille valgusesse tuleb asetada eraldi iga kandidaat ja erakond koos nende seniste tegude ja antud lubadustega.

Urmas Viilma postitus sotsiaalmeedias:

5. septembril 2018 saatis Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) parlamendis esindatud erakondadele dokumendi „Eesti Kirikute Nõukogu ettepanekud erakondadele seonduvalt 2019. aasta Riigikogu valimistega“.
Viimasel ajal on kõik erakonnad avalikuks teinud oma valimisprogrammid eelseisvateks valimisteks ning see on loonud võimaluse hinnata, millised EKNi esitatud ettepanekutest on leidnud suuremal või vähemal määral ka tee erakondade programmidesse. 

Et saada head ülevaadet erakondade lubadustest, mis haakuvad EKNi ettepanekutega, töötasin isiklikult läbi üheksa erakonna programmid ja koostasin nn Ristiinimese valimiskompassi. Võrdlesin erakondade programmilisi lubadusi EKNi tehtud ettepanekutega ja hindasin neid punktiskaalal 0 kuni 3. Null punkti sai seisukoht, mis esindab EKNi mõne ettepanekuga vastupidist arusaama või erineb sellest kardinaalselt. 1-2 punkti said seisukohad, mis oma olemuselt sarnanevad või toetavad sisuliselt EKNi esitatud ettepanekuid niivõrd, et nende alusel oleks võimalik EKNi ettepanekuid tulevikus teostada. Kolme punktiga hindasin seisukohti, mis kattusid täielikult EKNi esitatud ettepanekutega, või milles kirikutele või mõnele EKNi esitatud ettepanekule otsesõnu viidatakse. Kahjuks ei leidnud mitu ettepanekut mõne erakonna juures isegi valdkonnapõhist kajastamist. Sellisel juhul ei olnud võimalik punkte üldse anda.

Põhimõtteliselt kehtis hindamisel lihtne printsiip: mida rohkem EKNi ettepanekuga seotud ja neid toetavaid programmilisi seisukohti erakonna programmist leidsin, seda rohkem sain anda erakonnale punkte. 
Punktide liitmise tulemusel moodustunud pingerea eesotsas troonib peaminister Jüri Ratase juhitud Keskerakond 32 punktiga, järgneb Isamaa 28 punktiga. Kolmandal kohal on Sotsiaaldemokraadid 19 punktiga, millele järgnevad sama suurusjärguga Reformierakond 17 punktiga, Vabaerakond 15 punktiga ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 14 punktiga. Pingerea lõpetab Eesti 200, millele sain anda 6 punkti. Kuna Eestimaa Roheliste ja Elurikkuse Erakonna programmid keskenduvad minu hinnangul peamiselt vaid mõnele konkreetsele eluvaldkonnale ega hõlma ühiskonda piisavalt laiahaardeliselt, ei kajastu nende seisukohad Ristiinimese valimiskompassis üldse. 

Enne, kui esitatud tulemustele tuginevalt mingeid lõplikke järeldusi teha, tuleb konstateerida: nagu ei kata EKNi ettepanekud kogu kristlikku ühiskonnakorraldust, ei saa ka eeldada, et erakondade programmid oleksid usutunnistusdokumendid. Nõnda tuleb minu tehtud analüüsi vaadata rangelt ainult EKNi esitatud ettepanekute kontekstis, mis tähendab seda, et tulemus ei anna hinnangut erakonna või selle kandidaatide kristlikule maailmavaatele või üldisele kirikusõbralikkusele. Siiski kajastab minu tehtud punktitabel seda, kui tõsiselt üks või teine erakond EKNi esitatud ettepanekuid võttis ning kuidas oma programmi tehes neisse ja ettepanekute tegijatesse suhtus. Seega, alltoodud graafik ei esita objektiivset pilti mitte sellest, kui kristlik on oma olemuselt üks või teine erakond, vaid seda, kui palju on erakonnad oma programmides arvestanud EKNi ettepanekutega. Võimalik, et see siiski annab ka mingil määral aimu erakonna üldistest hoiakutest kiriku või kristluse suhtes. Või vähemalt seda, millises ulatuses on usu ja kirikuga seotud küsimused konkreetse erakonna vaateulatuses.

Lõpetuseks tõden, et nii mõnegi erakonna lubaduste täitumiseks peab olema väga palju usku nii erakonna nimekirjas kandideerijatel endil, eriti aga valijal.  Kõige olulisem on siiski, et iga ristiinimesest valija koostaks oma isikliku valimiskompassi ega joonduks ainult minu või ka kellegi teise koostatud lihtsustatud mudelite järgi. Ristiinimese tõeliseks valimiskompassiks on ja jääb Pühakiri, mille valgusesse tuleb asetada eraldi iga kandidaat ja erakond koos nende seniste tegude ja antud lubadustega.

Kogu minu koostatud analüüs erakondade programmiliste lubaduste ja EKNi ettepanekute sidususest on leitav ajaleht Eesti Kirik ja EELK kodulehel.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga